Monday, March 12, 2018

၀ါးခယ္မ အထက ၁ ၿမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ အေၿခခံ မူမ်ား

၀ါးခယ္မၿမိဳ.နယ္ အထက ( ) ၿမတ္ဆရာ ပူေဇာ္ပြဲ ၿဖစ္ေၿမာက္ေရးအတြက္ ပထမ ဆံုးအႀကိမ္ အႀကိဳ ညွိဳ ႏွိဳင္း မွဳကို ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန. က ဧရာ၀တီတိုင္း ဓမၼာရံုတြင္ ၿပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္ ထို.ေနာက္ ပထမ အႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၇ရက္ေန. ေန.လည္က ၀ါးခယ္မအသင္းတိုက္ တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္ ထိုအစည္းအေ၀းသို.စာသင္ႏွစ္ ခု မွ ေက်ာင္းသား/သူ ေဟာင္းမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေနြးခဲ့ႀကသည္ ဆက္လက္၍ ဒုတိယ အႀကိမ္ ေၿမာက္ အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္ေန. ေန.လည္က ၀ါးခယ္မအသင္းတိုက္ တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္ ထိုအစည္းအေ၀းသို. ၁၉၆၈  မွ ၂၀၀၇ အတြင္း ေက်ာင္းသား/သူေဟာင္း ၁၈ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ႀကပါသည္

၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္ေန.တြင္မူ ရန္ကုန္ၿမိဳ. စိမ္းလန္းစိုေၿပ ပန္းၿခံတြင္ ၀ါးခယ္မ အထက ၿမတ္ဆရာ ပူေဇာ္ပြဲက်င္းပႏိုင္ေရး တတိယအႀကိမ္ေၿမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၀ါးခယ္မ အထက ၿမတ္ဆရာ ပူေဇာ္ပြဲ ၿဖစ္ေၿမာက္ေရး ပင္မေကာ္မတီ ( ယာယီ ) ကို ဖြဲ.စည္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဆရာကန္ေတာ.ပြဲအတြက္ အေၿခခံ မူ ၆ရပ္ ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ႀကပါသည္ ထိုအစည္းအေ၀းသို.ေက်ာင္းသား/သူေဟာင္း ၃၅ ဦးခန္.တက္ေရာက္ခဲ့ႀကပါသည္
၂၀၁၈ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၅ ရက္ မနက္တြင္မူ ၀ါးခယ္မၿမိဳ.နယ္ ၀ါးခယ္မအသင္းရံုးတြင္ စတုတၳအႀကိမ္ေၿမာက္ အစည္းအေ၀း ၿပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၀ါးခယ္မ အထက ၿမတ္ဆရာ ပူေဇာ္ပြဲ ၿဖစ္ေၿမာက္ေရး ပင္မေကာ္မတီ  ကို တရား၀င္ ဖြဲ.တည္ခဲ့သလို အေၿခခံမူ ၆ရပ္ ကိုလည္း အတည္ၿပဳ သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္ ထိုအစည္းအေ၀းသို.  ၁၉၆၈ မွ ၂၀၀၈ အထိ အထက တြင္ ပညာသင္ႀကားခဲ့ႀကေသာ ၀ါးခယ္မ ႏွင့္ ရန္ကုန္ေရာက္ ေက်ာင္းသား/သူေပါင္း ၅၀ ခန္.တက္ေရာက္ခဲ့ႀကပါသည္  


၀ါးခယ္မ အထက ( ) ၿမတ္ဆရာ ပူေဇာ္ပြဲ အတြက္ ဆံုးၿဖတ္ထားေသာ အေၿခခံမူ ရပ္မွာ

( ) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ၀ါးခယ္မၿမိဳ. အထက ၿမတ္ဆရာ ပူေဇာ္ပြဲအား ႏွစ္စဥ္ က်င္းပသြားရန္( ) အထက ၿမတ္ဆရာ ပူေဇာ္ ပြဲအား ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာလ၏ ပထမဆံုး တနဂၤေႏြ တြင္ က်င္းပသြားရန္( ) အထက ၁တြင္ တစ္ႏွစ္ သင္ႀကားေပးခဲ့ၿပီး ကန္ေတာ.ပြဲက်င္းပမည့္ေန.တြင္ အသက္ ၆၀ ၿပည့္ၿပီးေသာ ဆရာ/ဆရာမအားလံုးအားကန္ေတာ့ရန္( ) အာစရိယ ပူေဇာ္ပြဲ အတြက္ ေကာက္ခံရရွိေသာ အလွဳခံရရွိေသာ ေငြေႀကးအားလံုးအား ဆရာကန္ေတာ.ပြဲ အတြက္ မွလြဲ၍ အၿခားမည္သည့္ ကိစၥရပ္အတြက္ မွ သံုးစြဲၿခင္းမၿပဳရန္


( ) ကန္ေတာ.့ပြဲအၿပီးတြင္ ပိုလွ်ံေငြအား  အကုန္သံုးပစ္ၿခင္းမ်ိဳး မၿပဳပဲ ေနာက္ေနာင္ ရန္ပံုေငြ အားနည္းေသာ ႏွစ္မ်ား ရွိလာပါက အေထာက္အပံ့ ၿဖစ္ေစရန္အတြက္  အဖြဲ. အမည္ၿဖင့္ ဘဏ္တြင္သာ အပ္ႏွံၿပီး အၿခားမည္သူ.ထံ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ မထားရွိရန္


( ) ႏွစ္စဥ္ က်င္းပရန္ ရည္သန္ထားသၿဖင့္ ဆရာကန္ေတာ.ပြဲမွ လြဲ၍  ေဖ်ာ္ေၿဖမွဳ ညစာစားပြဲ အပါအ၀င္ အၿခားေသာ ထပ္တိုးအစီအစဥ္မ်ားကို    ေကာ္မတီ မွ တာ၀န္ခံက်င္းပၿခင္း မၿပဳရန္


တို. ၿဖစ္ပါသည္

No comments:

Post a Comment