Friday, September 22, 2017

ဗိုလ္​ခ်ဳပ္​ႀကီး သူရသက္​​ေဆြ ေၿပာေသာ ၿမန္မာ - ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၁၉၉၃ သေဘာတူညီခ်က္

ႏုုိင္ငံ႔တာ၀န္နဲ႕ ဘ၀ေပးအေတြ႕အၾကဳံ (၁)  - သူရသက္ေဆြ


ဒီေန႔ နားေထာင္ရတဲ႔ ႏုုိင္ငံေတာ္ အတုုိင္ပင္ခံေျပာတဲ႔ မိ္န္႔ခြန္းမွာ
Verification ဆုုိလုုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ၂၀၁၃ က ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ကုုိတာ၀န္န႔ဲသြားရတုုန္းက ရွိတ္ဟာဆီနာ နဲ႔ ေတြ႕ခဲ႔ရတဲ႔ အျဖစ္ကုုိ ျပန္သတိရမိပါတယ္။


ခရီးစဥ္ကေတာ႔ ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္က အျပန္အလွန္ဖိတ္ၾကားလုုိ႔ သြားေရာက္ရတဲ႔ ခရီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတုုန္းက ကၽြန္တာ္တုုိ႔ ေရတပ္မွာ ကုုလားေလး လုုိ႕ ေခၚတဲ႔ ဒီ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ ႏွစ္ႏိုုင္ငံအၾကားက ေရပုုိင္နက္ အျငင္းပြားမႈကိစၥ အျပည္အျပည္ဆုုိင္ရာရာ အနုုညာတ ခုုံရုုံးမွာ ေျဖရွင္းျပီးစကာလျဖစ္ပါတယ္။
ဘဂၤလားေရတပ္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ ေရတပ္ တင္းတင္းမာမာ ရင္ဆုုိင္ခဲ႔ တဲ႔ အျဖစ္အပ်က္ေတြလဲ မေမ႔ၾကေသးတဲ႔ အခ်ိန္လညး္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတုုန္းက ဘဂၤလား ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ဒုုဗုုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဖါရိဒ္ ဟာဘစ္ပါ သူနဲ႔ အရင္ ႏုုိင္ငံတကာေရတပ္ပြဲေတြမွာ ဗုုိလ္မွဴးၾကီးအဆင္႔ေလာက္တဲက သိၾကတာမုုိ႕ ေတြ႕ ဆုုံ ေဆြးေႏြးၾကတအခါ လူခ်င္း အထူးအေထြမိတ္ဆက္စရာမလုုိပဲ သိေနၾကတဲ႔ လူခ်င္းမုုိ႕ ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္းပဲ ေျပာျဖစ္ပါတယ္။


ကၽြန္ေတာ္က ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ မီဒီယာေတြမွာ ေရပုုိင္နက္ကိစၥ အျငင္းပြားမွဳမွာ ျမန္မာကုုိ ျပတ္ျပတ္သားသား အႏုုိင္ရျပီးေနာက္ လုုိ႕ မၾကာခဏ သုုံးႏွဳန္းေနတာ အခုု ႏုုိင္ငံတကာ မီဒီယာမွာေတာင္ ဒီအတုုိ္င္းပါေနတယ္
တစ္ကယ္ေတာ႔ ခင္ဗ်ားတုုိ႔လုုိခ်င္တဲ႔ မုုိင္ ၂၀၀ ထြက္ေပါက္ ခင္ဗ်ားတုုိ႔ ရတယ္ ခင္ဗ်ားတုုိ႕ လာျပီး ကန္႔ကြက္တဲ့ ေရနံလုုပ္ကြက္ ေအဒီ ၇ နဲ႕ ကမ္းနီးေရျပင္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ အဆုုိျပဳတဲ႕အတုုိင္း ရတယ္ တကယ္ေတာ႔ ႏုုိင္ငံတကာ အတြက္ ဥပမာေကာင္းျဖစ္တဲ႕ Win Win Solution, Peaceful Solution ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတုုိ႕ မီဒီယာေတြေျပာေနတာေတြ အထူးသျဖင္႔ ခင္ဗ်ားတုုိ႕ ႏုုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ေျပာတဲ႔ We Won ဆုုိတာေၾကာင္႔ ဒီလုုိျဖစ္ကုုန္တာ လုုိ႕ ေျပာလုုိက္ပါတယ္။


ဟာဘစ္ ကျပန္ေျပာတာေတာ႕ ခင္ဗ်ားေျပာတာ ကၽြန္ေတာ္လုုံး၀သေဘာတူပါတယ္။ တကယ္လည္း Win Win Situation ပါ။ မီဒီယာေတြကေတာ႔ ခင္ဗ်ားသိတဲ႔အတုုိင္းပါပဲ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႕ ႏုုိင္ငံမွာ ရဲကုုိ လူေတြအေတာ္ေၾကာက္ပါ တယ္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာ သေဘာေပါက္လားတဲ႔ လက္ညွဳိးနဲ႕ လက္မ၀ုုိင္းျပတယ္ ျပီးမွ ရဲေၾကာက္ရတာရွိေသးတယ္ အဲဒါ မီဒီယာပဲ တဲ႔။ ႏုုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးကေတာ႔ ႏုုိင္ငံေရးသမားပဲ သူက ဒီလုုိပဲေျပာရမွာ မဟုုတ္ရင္ အတုုိက္အခံ က အိမ္အျပန္မွာ ဆီးတြယ္ဖုု႕ိ ေစာင္႔ေနတာလုုိ႔ ဆုုိပါတယ္။


တကယ္လဲ ဒီ အႏုုညာတခုုံရုုံးမွာ ပါခဲ႔တဲ႔ လူေတြကုုိ ျပန္ေမးၾကည္႔ေတာ႔ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီးတဲ႔အခါ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ဘက္က ဒီကိစၥမွာအစဥ္အဆက္ မာစတာဘရိမ္းလုုိ အဓိက ပါတဲ႔ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ ခူရွက္အလမ္ (ဗုုိလ္မွဴးၾကီးနဲ႔ အျငိမ္းစားယူျပီး ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ရာထူးျပန္ေပးကာ ႏုုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွာခန္႔ထား) တုုိ႔ မ်က္ႏွာသိပ္မသာယာပါဘူး အျငင္းပြားခဲ႔တဲ႔ အဓိကေနရာ ေအဒီ ၇ က လြတ္လြြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ ျမန္မာဘက္ေပးလုုိက္ရလုုိ႔ (2015 က အဲဒီ ေအဒီ ၇ အကြက္မွာ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ သိုက္ေတြ႕ပါတယ္)ေအဒီ ၇ တြင္မကဘူး ျမန္မာ႔ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနက ေၾကျငာထားတဲ႔ မည္သည္႔ ေရနံကြက္မွ သူတုုိ႔ မရဘူး။ ဒါ႔အျပင္ အခုု အုုန္းကၽြန္းလုုိ႕ အမ်ားသိၾကတဲ႔ စိန္႔မာတင္ ကၽြန္းကုုိ enclave လုုပ္ျပီးေရပုုိင္နက္ကုုိ ဆြဲဖုုိ႕ ဆုုံးျဖတ္တဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔ အုုန္းကၽြန္းနဲ႕ ေတာင္ပုုိင္းကုုိ ဗထက္ခ်ဳိက္ပုုံစံ ၀ုုိက္ျပီး ျမန္မာကုုိ ေပးလုုိက္ရလုုိ႕ အဓိကႏွစ္ခ်က္ပါ။ သူတုုိ႔ ရသြားတာကေတာ႔ ႏုုိင္ငံ၇ဲ႕ ပထ၀ီအေနအထားေၾကာင္႔ ျမန္မာနဲ႕ အိႏၵိယ ႏွစ္ႏုုိင္ငံေတြက အကြားေ၀းတူ ဥပေဒသနဲပ ေရပုုိင္နက္မ်ဥ္းဆြဲရင္ သူတုုိ႔ ေရပုုိင္နက္ကုုိ မုုိင္ ၂၀၀ မေရာက္ခင္ ပိတ္ျပီး စီးပြားေရးဇုုန္ မုုိင္ ၂၀၀ မရပဲ ပိတ္ေနရာက ခုုံရုုံးက ႏွစ္နုုိင္ငံေရပုုိင္နက္မ်ဥ္းကုုိ ေရနက္ပုုိင္းမွာ အနည္းငယ္ ေတာင္ဘက္ကုုိ တိမ္းေစာငး္ေပးဖုုိ႕ ဆုုံးျဖတ္လုုိက္တာေၾကာင္႔ မုုိင္ ၂၀၀ ထြက္ေပါက္အျပင္ ေနာင္ ဆက္ရမဲ႔ ကမ္းလြန္ေရတိမ္ Continental Shelf Claim အတြက္ပါ အခြင္႔အေရးေတြရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုုိေတာ႔ သူတုုိ႔ အေတာ္ေၾကနပ္ပါတယ္။


အဓိကျပသနာက မီဒီယာပါဘဲ သူတုုိ႕က သူတုုိ႕ မီဒီယာေတြလဲ ဂ်ာမဏီက ခုုံရုုံးကုုိ ေခၚလာျပီး ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ျပီးတာနဲ႔ မီဒီယာနဲ႔ တန္းေတြ႕ေတာ႔တာ ႏုုိင္ငံတကာ မီဒီယာေတြလဲ ေစာင္႔ေနၾကတဲ႔ အခ်ိန္မွာ သူတုု႔ိေခါင္းေဆာင္ ႏုုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ဒီပူမြန္နီ က We Won လုုိ႕တန္းေျပာေတာ႔တာလုုိ႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာကုုိယ္စားလွယ္ေခါင္းေဆာင္ကေတာ႔ မီဒီယာေတြနဲ႕ ေတြ႕ဖုုိ႕ ျငင္းလုုိက္တယ္လုုိ႕ သိရပါတယ္။ အဲဒီ ပါးနပ္တဲ႔ ႏုုိင္ငံေရးသမား ဒီပူမြန္နီရဲ႕ We Won ဟာ အခုုထိ ပဲတင္ထပ္ေနဆဲပါပဲ ။ မဟုုတ္လဲမဟုုတ္ မခံလဲမခံခ်င္ပဲနဲ႕ ခံေနရတုုန္းပါပဲ။ ရွိတ္ဟာဆီနာအစုုိးရကုုိ ေထာက္ေနတဲ႔ သတင္းစာ တစ္ေစာင္ကေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ ျမင္သလုုိပဲ အျငင္းပြားတဲ႔ ဟာက ဘာမ်ား ရလုုိ႔ We Won ျဖစ္ရသလဲလုုိ႔အခ်က္အလက္နဲ႕ ေမးခြန္းထုုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ျပည္သူလူထုုနဲ႔ ႏုုိင္ငံတကာကေတာ႔ ပူဒီမြန္နီရဲ႕ We Won ကုုိပဲ ေဖၚျပၾကဆဲပါ ေနာင္လဲ ဒီအတုုိင္း သမုုိင္း၀င္သြားပါျပီ။
ဆက္ေဆြးေႏြးၾကေတာ႔ နတ္ျမစ္မွာ ကင္းလွည္႔ဖုုိ႕ ေဆြးေနြးပါတယ္ သူတုုိ႕က ခုုိး၀င္ေနတဲ႔ မူးယစ္ေဆးကုုိ ေျပာသလုုိ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ကလဲ ခုုိး၀င္ေနတဲ႔ လူေတြ နတ္ျမစ္ကုုိ ျဖတ္ျပီး ကူးသန္းေနတ႔ဲ နယ္စပ္ျပသနာေတြကုုိ ေျပာပါတယ္ အဆုုံးေတာ႔ ခရီးစဥ္အျပီးမွာ ဘဂၤလား ေရတပ္နဲ႔ ညွိျပီး ႏွစ္ေပါင္း ၄၅ ႏွစ္ေလာက္ ေရတပ္သေဘၤာ မေရာက္ခဲ႔တဲ႔ နတ္ျမစ္ထဲကုုိ အျမန္သြားတုုိက္ခုုိက္ေရးေရယာဥ္တစ္စီး ၀င္ေရာက္ကင္းလွည္႔ ႏုုိင္ခဲ႔ပါတယ္ သူတိုု႔ ႏုုိင္ငံျခားေရး ဌာနနဲ႔ မီဒီယာက ပူညံပူညံလုုပ္လုုပ္လုုိက္ေပမဲ႔ အဲဒီ Gun boat diplomacy လုုိ႕ ဆုုိႏုုိင္တဲ႔ ကိစၥေၾကာင္႔ ေနာက္ပုုိင္း အရင္က မလုုပ္ႏုုိင္ိခဲ႔တဲ႔ နတ္ျမစ္ စုုိးမုုးိေရးကိစၥေတြ ကုုိယ္႔ဘက္က ပုုိင္ပုုိင္နုုိင္ႏုုိင္ႏုုိင္ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ခဲ႔ပါတယ္။
ဒီကိစၥေတြ ေျပာၾကေတာ႔ ဟာဘစ္က သူ႔၀န္ၾကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေတြ႕ဖုုိ႕ စီစဥ္ထားေၾကာင္း အဆုုိျပဳပါတယ္။ အျခားကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးစရာမရွိပဲ ဂရ၀ျပဳေတြ႕ဆုုံျခင္းေလာက္ဆုုိရင္ေတာ႔ ေတြ႕မယ္လုုိ႕ ကၽြန္ေတာ္ အေျဖေပးလုုိက္ပါတယ္။
အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္ ျပင္ဆင္ရေတာ႔တာေပါ႕ ဒီတုုန္းက သံအမတ္ၾကီးက ဦးမ်ုုိးျမင္႔သန္းပါ ေက်ာင္းမွာ တစ္ခြဲထဲ ျဖစ္တဲ႔အျပင္ ေရတပ္မွာလဲအတူတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ရတဲ႔ ေလးစားရတဲ႔ စီနီယာတစ္ေယာက္ပါပဲ။ အကုုိၾကီး ေရတပ္ကိစၥ ေရေၾကာင္းလံုုျခဳံေရးကိစၥ ကေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္ အလြတ္ေျပာလုုိ႕ရပါတယ္ မဆုုိင္ေပမဲ႔ ေျပာလာရင္ ေျဖရခက္မဲ႔ ျပသနာ ဘာရွိလဲ လုုိ႔ ေမးတဲ႔အခါ ကုုိမ်ဳိးျမင္႔သန္းက ဒီအဖြားၾကီး ေျပာႏုုိင္တာကေတာ႔ သူတုုိ႔ဆီမွာ ရွိေနတဲ႔ ဒုုကၡသည္ တစ္သိန္း ေက်ာ္ကုုိ ျပန္ေခၚဖုုိ႕ ေျပာႏုုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ႕ ကၽြန္ေတာ႔ကိစၥ မဟုုတ္တဲ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ မဆုုိင္ေၾကာင္းေျပာျပီး ေရွာင္ႏုုိင္ေၾကာင္းေျပာပါတယ္။


ကၽြန္ေတာ္က ဒီထက္ ေကာင္းတဲ႔ မျငင္းႏုုိင္တဲ႔ အခ်က္ျပန္ေျပာစရာမရွိဘူးလားေမးတဲ႔အခါ ရွိတဲ႔အေၾကာင္း ၁၉ ၉ ၃ သေဘာတူညီခ်က္အေၾကာင္းေျပာျပပါတယ္
ဒီသေဘာတူညီခ်က္ထဲမွာ ႏွစ္ဘက္လက္မွတ္ထုုိးျပီး သေဘာတူထားတဲ႔ အေျခခံေလးခ်က္ပါပါတယ္ (ကၽြန္ေတာ္မွတ္မိသေလာက္)
(၁) ျမန္မာျပည္မွာေနခဲ႔တဲ႔ အေထာက္အထား ခုုိင္ခုုိင္မာမာ တင္ျပႏုုိင္ရမယ္။
(၂) ျမန္မာျပည္မွာ ေမြးတဲ႔ လူေတြျဖစ္ရမယ္ အေထာက္အထား ျပႏုုိင္ရမယ္။
(၃) ျမန္မာႏုုိင္ငံကုုိ ဆန္႔က်င္တုုိက္ခုုိက္ေနတဲ႔ လူေတြမျဖစ္ရဘူး။
(၄) သူတုုိ႕ကုုိယ္တုုိင္ ျမန္မာျပည္ကုုိ ျပန္လာခ်င္တဲ႔ လူေတြျဖစ္ရမယ္

(ေယ်ဘူယ်ပဲ မွန္ႏုုိင္ပါတယ္ စာလုုံးအတိအက်မဟုတ္ပါဘူး)
ဆုုိတာေတြပဲျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္က သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္လုုိ႕ မူလ အဂၤလိပ္စာလုုံးနဲ႕ မူရင္းေကာ္ပီလုုိခ်င္ေၾကာင္းေျပာလုုိ႕ ကုုိမ်ုုိးျမင္႔သန္းကရွာေပးပါတယ္ ကၽြန္ေတာ႔ ဖုုန္း နဲ႕ ဓါတ္ပုုံရုုိက္ထားလုုိက္ပါတယ္။


ေနာက္ေန႕ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာစီနာကုုိ ဂရ၀ျပဳ သြားေတြ႕ေတာ႔ ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္ ၾကည္းတပ္က စကားျပန္ မရမာလူမ်ဳိး ဗုုိလ္မွဴးၾကီးတစ္ေယာက္၊ ေရတပ္က ဆက္ဆံေရးအရာရွိ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္၊ သံအမတ္ၾကီး ဦးမ်ဳိးျမင္႔သန္းတုုိ႕ပါပါတယ္။


စကားျပန္ မာရမာလူမ်ဳိးက တကယ္႔ ျမန္မာအတုုိင္းပါပဲ သူတုုိ႕ ေျပာတဲ႔ စကားနဲ႕ ျမန္မာစကားနဲ႕ အေတာ္ဆင္လုုိ႕ ဘာသာျပန္လုုပ္တာၾကာပါျပီ ျမန္မာနာမည္ လည္းရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ျမိတ္ထား၀ယ္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဘူးလုုိ႕ ျမိတ္လုုိ ထား၀ယ္လုုိ နားလည္ပါတယ္ သူေျပာတဲ႔ စကားကၽြန္ေတာ္ နားလည္ေၾကာင္းေျပာတဲ႔အခါ သူက မယုုံဘူး သူ႕မိန္းမကုုိ ဖုုန္းဆက္ျပီး သူဘာေျပာလဲျပန္ေမးပါတယ္။ အိမ္ေရွ႕ခန္းက စာပြဲေအာက္က စာအုုပ္ လာယူရင္ေပးဖုုိ႕ လုုိ႕ နားလည္တဲ႔အတုုိင္းေျပာတဲ႔အခါ သူအေတာ္သေဘာက်ျပီး ဘဂၤလားက မရမာေတြ သက္(Chakma) ေတြအေၾကာင္း ေျပာျပပါေတာ႔တယ္ သူလဲ မရမာမုုိ႕ ဒီ ဗုုိလ္မွဴးၾကီးထက္ ရာထူးမတက္ေတာ႕ေၾကာင္းေျပာပါေသးတယ္။ တစ္လမ္းလုုံး စကားျပန္က ရွင္းျပသြားတာ နားေထာင္ရပါတယ္ ဒါကာမွာ ကန္တုုိးမင္႔ တပ္ေျမထဲပဲ သပ္သပ္ယပ္ယပ္ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိေၾကာင္း ျမိဳ႕ထဲေတာ႔ လမ္းေပၚမွာ လမ္းေဘးမွာ သစ္ပင္ေအာက္မွာ တံတားေပၚမွာ တံတားေအာက္မွာ ဘတ္စကားေပၚမွာ ရထားအေပၚ အမုုိးေပၚကအစ ျပြတ္သိပ္ေနတဲ႕ လူေတြၾကီးပါပဲ ဘယ္ၾကည္႔ၾကည္႔ လူပဲေတြ႕ရမယ္လုုိ႕ အေျပာင္အေနာက္ေျပာပါေသးတယ္ တကယ္လဲ စိတ္ပ်က္ေလာက္ေအာင္ သံတမန္ရပ္ကြက္နဲ႔ အစုုိးရအိမ္ေတြ ကလြဲလုုိ႕ လူေတြခ်ည္းအျပည္႔အသိပ္ပါပဲ။ ဒါ႕ေၾကာင္႔လဲ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ ဟာဘစ္ အရင္က ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ အူဒင္ ျမန္မာျပည္လာေတာ႔ မငး္တုုိ႕တုုိင္းျပည္ကေတာ႕ ကံေကာင္းတယ္ကြာ ေျမေတြကုုိ အမ်ားၾကီးပဲ ငါတုုိ႕မွာေတာ႔ လူေတြခ်ည္းဘဲ လုုိ႕ ဆုုိပါတယ္ သူေျပာတဲ႔စကားကုုိပဲ ကၽြန္ေတာ္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ေရာက္တဲ႔အခါ အရာရွိၾကီးတုုိင္းက ေျပာၾကပါတယ္။ သူတုုိ႕စိတ္ထဲ ျမန္မာျပည္က ေျမေတြမ်ားေနတယ္ လုုိ႕ ထင္တာကုုိ ကၽြန္ေတာ္ မၾကိဳက္ပါဘူး ငါတုုိ႕မွာ လူေတြရွိတယ္ မင္းတုုိ႕မွာ ေျမေတြရွိတယ္ဆုုိတဲ႕ ဒီ ဘဂၤါလီ ေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚဘယ္ကလာလဲဆုုိတာ စဥ္းစားသုုံးသပ္ဖုုိ႕သင္႔ေၾကာင္း ခရီးကုုိျပန္ေရာက္တဲ႔အခါ လူၾကီးကုုိ သတင္းပုုိ႕ ခဲ႔ပါေသးတယ္။
၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေနတဲ႔ အိမ္က လုုံျခဳံေရးအေတာ္ တင္းၾကပ္ပါတယ္ ဂိတ္ ေလးဂိတ္ ျဖတ္ရျပီး အေတာ္လညး္ေစာင္႔ရပါတယ္ ေထာင္ထဲ၀င္ရတဲ႔အတုုိင္းပါပဲ ႏုုိင္ငံေရးပါတီ မိန္းမေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အျပီခ်ေနၾကတာ မၾကာေသးခင္က ဗုုံးခြဲလုုပ္ၾကံမွဳေတြ ဆက္တုုိက္ျဖစ္ထားလုုိ႕ လုုံျခဳံေရးတင္းၾကပ္ရတကုုိ ခြင္႔လြတ္ဖုုိ႕ အတူပါတဲ႔ ဆက္ဆံေရးအရာရွိက ေတာင္းပန္ပါတယ္။


 ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ က၀ါရင္႔ ပညာတတ္ အမ်ုုိးသမီးၾကီးပီသပါတယ္ စကားေျပာလဲ ေကာင္းပါတယ္ သာေၾကာင္းမာေၾကာင္း ျပီးခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္ႏုုိင္ငံေရပုုိင္နက္ ကိစၥမွာ Win Win Situation နဲ႕ ေျဖရွင္းႏုုိင္ခဲ႔လုုိ႕ ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း ႏွစ္ႏုုိင္ငံေရတပ္အၾကားေဆာင္ရြက္မဲ႔ ကိစၥေတြ ကုုိ ျမန္မာလုုိ စကားျပန္ကတစ္ဆင္႔ အျပန္အလွန္ ေျပာဆုုိျပီးတဲ႔အခါ
အတူပါလာတဲ႔ ဆက္ဆံေရအရာရွိေရတပ္ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ကုုိ ဒီဗုုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အဂၤလိပ္လုုိ ေျပာတတ္တယ္မဟုုတ္လားလုုိ႕ ဘဂၤါလီလုုိ လွမ္းေမးပါတယ္။ (မရမာစကားျပန္က စကားျပန္လုုိ႕ သိရတာပါ) ဟုုိက ေျပာတတ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားပုုံရပါတယ္ ကၽြန္ေတာ႔ ကုုိတုုိက္ရုုိက္ေျပာပါေတာ႔တယ္
ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏုုိင္ငံဟာ ႏွစ္ႏုုိင္ငံ အက်ဳိးကုုိ အျမဲလုုိလားေၾကာင္း။ ျမန္မာဘက္ကလဲ ဒီလုုိဘဲဆုုိတာသိေၾကာင္း သုုိ႕ေသာ္လည္း ဒီ ႏွစ္ႏုုိင္ငံအၾကားမွာ ဒုုကၡသည္ေတြကိစၥနဲ႕ ျပသနာခဏခဏ တက္ေနရေၾကာင္း အစဥ္အဆက္ ႏွစ္ဘက္ ညွိႏွုုိင္း လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျပီး အခုုေလာေလာ ဆယ္ လူ တစ္သိန္းေက်ာ္ေလာက္က်န္ေနေၾကာင္း ဘဂၤလာေဒ႔ရွ္ အစုုိးရအေနနဲ႔ လူတစ္သိန္းေက်ာ္ကုုိ မေကၽြးႏုုိင္မေထာက္ပ့ံႏုုိင္လုုိ႕မဟုုတ္ေၾကာင္း သူ႔ျပည္သူ သန္း ၂၀၀ ကုုိေတာင္ ၀ေအာင္ေကၽြးထားႏုုိင္တာ ဒီလူ တစ္သိန္းေက်ာ္ေတာ႔ ေကၽြးႏုုိင္ေၾကာင္း သုုိ႔ေသာ္ လည္း သည္ နညး္နည္းေလးက်န္တဲ႔ ဒုုကၡသည္ ကိစၥကုုိအၾကာင္းျပဳျပီး အေမရိကန္အပါအ၀င္ အေနာက္ႏုုိင္ငံေတြနဲ႕ ကုုလသမဂၢအပါအ၀င္ အင္ဂ်ီအုုိေတြ ေျခရွဳပ္ေနလုုိ႕ ျမန္မာနဲ႕ ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္ ဆက္ဆံေရးကိုု အျမဲထိခုုိက္ေနေျကာင္း ဒါ႕အျပင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံကုုိ ဆန္႔က်င္တုုိက္ခုုိက္ေနတဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြကပါ ဒါကုုိ အခြင္႔ေကာင္းယူလာေၾကာင္း သူ႔အေနနဲ႕ ေတာ႔လက္က်န္ ဒုုကၡသည္ေတြကုုိ ျမန္မာႏုုိင္ငံက လက္ခံလုုိက္ရင္ ဒီျပသနာေတြ ရွင္းသြားျပီးေတာ႔ ျမန္မာ နဲ႕ ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္လဲ ေကာင္းမြန္တဲ႔ ဆက္ဆံေရးေတြ ဆက္လုုပ္လုုိ႕ ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆုုိင္ရာ အာဏာပုုိင္ေတြကုုိ တင္ျပေပးေစလုုိေၾကာင္း ခ်ည္ျပီးတုုပ္ျပီး ေကာက္ပင္ရိပ္လွီး စကားကုုိဆုုိပါေတာ႔တယ္။
ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ ွ်သာျဖစ္လုုိ႕ ဒီကိစၥေတြ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ တုုိက္ရုုိက္မသက္ဆုုိင္ေၾကာင္း သုုိ႔ေသာ္လည္း ဒီ ဒုုကၡသည္လုုိ႕ ေျပာတဲ႔လူေတြကုုိ ကုုိ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႕ ႏွစ္ႏုုိင္ငံ အၾကိမ္ၾကိမ္ စိစစ္လႊဲေျပာင္းထားျပီး ကၽြန္ေတာ္ သိရသေလာက္ ၁၉ ၉၃ ႏွစ္ႏုုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္က Verification မူေလးခ်က္နဲ႕ မကုုိက္ညီတဲ႔လူေတြသာျဖစ္တယ္လုုိ႕ ၾကားဖူးေၾကာင္း ေျပာျပီး မွားသြားမွာစုုိးလုုိ႕ မွတ္တမ္းျပန္ၾကည္႔ပါရေစလုုိ႕ ခြင္႔ေတာင္းျပီး ကၽြန္ေတာ္မွတ္ထားတဲ႔ ကၽြန္ေတာ႔ Smart phone note ကုုိ ယူျပီး ခုုန ဦးမ်ဳိးျမင္႔သန္းဆီက ယူခဲ႔တဲ႔ မွတ္တမ္းကုုိ ဖတ္ျပလုုိက္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုုံးအခ်က္ကုုိ အရင္ဖတ္ျပတာပါ။


အဖြားၾကီးက အလြန္ပါးနပ္ပါတယ္ အရင္ဖတ္ျပတဲ႔ အခ်က္ကုုိ ၾကားတာနဲ႔ ဒီလုုိေတာ႔လဲ ဒီလူေတြဘယ္ျပန္ခ်င္ပါ႔မလဲ သူတုုိ႕က ဟုုိလူေတြ အကူအေထာက္အပံ႔နဲ႕ အေနေခ်ာင္ေနတာလုုိ႕ ေရရြတ္သလုုိ ေျပာပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ႔ သံတမန္ က်င့္ဝတ္ အရ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ တုုိက္ရုုိက္မပတ္သက္ေပမဲ႔ သက္ဆုုိင္ရာကုုိ ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေရာက္ရင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေျပာတာကုုိ ျပန္တင္ျပေပးပါမယ္လုုိ႕ ေျပာရတာေပါ႕။


သူလဲစကားလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းျပီး သူ႔အေဖအေၾကာင္းေရာက္သြားပါတယ္ ကၽြန္ေတာ႔ကုုိ သူ႔အေဖ လုုပ္ၾကံခံရတဲ႔ အိမ္ကုုိ ျပတုုိက္လုုပ္ထားတာကုုိ ဆက္ဆက္သြားၾကည္႔ဖုုိ႕ မွာျပီး သူ႕အေဖေရးလုုိ႕ မျပီးခဲ႔ေပမဲ႔ ဒီအတုုိင္းပဲ ပုုံႏွိပ္ထုုတ္ေ၀ထားတဲ႔ The Unfinished Memoirs စာအုုပ္လက္ေဆာင္ေပးလုုိက္ပါတယ္။


ဒီေနရာမွာေျပာခ်င္တာက အဲဒီ စီစစ္လက္ခံေရး ၁၉ ၉ ၃ သေဘာတူညီခ်က္ပါပဲ။ ဒီေန႕ ႏုုိင္ငံေတာ္ အတုုိင္ပင္ခံ ေျပာသြားတဲ႔အထဲမွာပါပါတယ္ ဒုုကၡသည္ေတြကုုိ စိစစ္လက္ခံေရးဆုုိင္ရာ ၁၉ ၉ ၃ သေဘာတူညီခ်က္အတုုိင္း စိစစ္လက္ခံသြားဖုုိ႕ အျမဲအသင္႔ရွိတယ္လုုိ႕ ဟုုိဘက္က သုုံးသိန္းေက်ာ္ျဖစ္လုုိက္ ေလးသိ္န္းျဖစ္လုုိက္ ကုုိယ္၀န္ေဆာင္ ၇၀၀၀၀ ျဖစ္လုုိက္နဲ႕ သခြပ္ပင္က မီးတက်ည္က်ည္ လုုပ္ေနတဲ႕ ဘဂၤလားကုုလားမၾကီးကုုိ ျပန္ျပီး တုုန္႔ျပန္တဲ႔ အခ်က္ ပါဘဲ Verification မွာ ဟုုိေလးခ်က္သာ ေျပာလုုိက္ရင္ အကုုန္ညိကုုန္မဲ႔ သေဘာလုုိ႕ေျပာခ်င္တာပါ။
 

အခ်ဳပ္ကေတာ႔ ဒီဘဂၤလီ လူမ်ဳိးေတြဟာသူတုုိ႕ႏုုိင္ငံအတြက္ဆုုိ လူရည္အလြန္လယ္တယ္ လ်င္တယ္ဆုုိတာပါပဲ ပထမ ေရပုုိင္နက္ကိစၥ လုုိခ်င္တာမရခင္ ေအာက္က်ဳိ႕ဖုုိ႕ ၀န္မေလးသလုုိ ရျပီးရင္လဲ အေပၚစီးက ေလက်ယ္တတ္ပါတယ္။ လတ္တေလာ အက်ဳိးထက္ ေရရွည္ရလဒ္ အက်ဳိးအျမတ္ကုုိ တြက္ခ်က္ျပီး လုုပ္တတ္ေျပာတတ္တဲ႔ လူေတြမ်ားတယ္။ ဆင္းရဲမဲြေတျပီး ေမာင္ေတာက လူမ်ဳိးေတြလုုိ စားစရာမရွိတဲ႔ လူမ်ဳိးေတြရွိသလုုိ အေနာက္နုုိင္ငံမွာ စာသြားသင္ျပီး ေပါက္ေပါက္ေရာက္ေရာက္ရွိတဲ႔ ဘဂၤလီေတြလည္း အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္ အထူးသျဖင္႔ အဂၤလန္ႏုုိင္ငံနဲ႔ ေပါက္ေရာက္ၾကတဲ႔လူေတြမ်ားပါတယ္။ ဒီလူေတြနဲ႕ ရင္ဆုုိင္တဲ႔အခါ မဟာဗ်ဴဟာအျမင္မရွိပဲ ရင္ဆုုိင္လုုိ႕မရသလုုိ မဟာဗ်ဴဟာ လက္ဦးမႈ (Strategic Initiative) ကုုိ ဆုုပ္ကုုိင္မထားပဲ ဆက္ဆံလုုိ႕ မရဘူလုုိ႕ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္႔ ေခါင္းထဲက မထြက္တဲ႔ စကားကေတာ႔ သူတုုိ႕ မဟာဗ်ဴဟာအဆင္႔လူေတြ ပါးစပ္ထဲေရာက္ေနတဲ႔ ငါတုုိ႕မွာ လူေတြအမ်ားၾကီး မင္းတုုိ႕မွာ ေျမေတြအျမားၾကီးဆုုိတဲ႕စကားပါပဲ။


စာၾကြင္း
( အင္တာနက္မွာ ပါတဲ႔ အဲဒီ ကၽြန္ေတာ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာ ကုုိ Smart phone Note ကိုုဖြင္႕ျပီး ဖတ္ျပေနတဲ႔ပုုံကုုိ တင္ျပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေရ သံတမန္စည္းကမ္း ခ်ီဳးေဖါက္ဆုုိျပီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္နဲ႔ေတြ႕ရာမွာ မုုိဘုုိင္းဖုုန္းဖြင္႔ေနတယ္ ဆုုိျပီး ကၽြန္ေတာ္တုုိ႕ သတင္းစာတစ္ေစာင္က စာလုုံးမဲၾကီးနဲ႕ အပုုပ္ခ်ေသးသဗ်။ သူတုုိ႕ ကုုိးကားေမးျမန္းထားတဲ႔ သံအမတ္ၾကီးေဟာင္း အခုု လုုံျခုုံေရးအၾကံေပး ဦးေသာင္းထြန္း ကုုိလဲ အျခားႏုုိင္ငံမွာ ႏုုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ လူၾကီးေတြန႔ဲ ေတြ႕တဲ႔အခါ ဒီလုုိ မုုိဘုုိင္းဖုုန္းဖြင္႔လုုိ႕ ရလား လုုိ႕ ေမးထားေသးတယ္ သံအမတ္ၾကီး ဦးေသာင္းထြန္းကေတာ႔ ပါးနပ္ပါတယ္ ဘယ္လုုိအေျခအေနမွန္းမသိေပမဲ႔ ေတြ႕တုုန္း တယ္လီဖုုန္းေျပာတာေတာ႔ မေကာင္းဘူးလုုိ႕ ေျဖထားပါတယ္ ဒါေပမဲ႔ သတင္းစာမွာ ၀ါရင္႔ သံအမတ္ၾကီး ကေတာင္ ဒီလုုိေျပာေၾကာင္းကပါေသးသဗ်။ကၽြန္ေတာ္ သံတမန္စည္းကမ္းေဖါက္သလား ႏုုိင္ငံအတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သလား ဆုုိတာ ကုုိယ္႔ဟာကုုိယ္ပဲ ဆုုံးျဖတ္ၾကပါ။)


Mn Naval Commander

Thursday, September 21, 2017

ေမႊးတို႔ရဲ႕ျမိဳ႕ - ေငြယံဦးေခြးေပါက္စေတြ စုျပဳံႏုိ႕စို႔သလုိ ဆိပ္ကမ္းမွာ
ေလွေတြ ပဲ႔ေထာင္ေတြရယ္
ကူဘုိတာစက္ေတြက ေန႔ေန႔ညညျမစ္ကုိ တဖူးဖူးမႈတ္တယ္
ဝါးခယ္မကုိေရာက္မွျဖစ္မယ္ေျပာတဲ႔
သရြတ္သြတ္ေခ်ာင္းကေလးရယ္
သူတို႔အရက္နဲ႔ျမည္းဖို႔ လမုသီးေလးေက်ာပုိးလာတဲ႔
ငါးတန္ေခ်ာင္းေလးရယ္
ျမစ္နားကမ္းနားေရာက္လုိ႔
သူ႔လမ္းထြင္ရာအတိုင္း ဟုိကဒီက
လက္ကားေလွ သမၺာန္ေတြေခၚကာ
ျမစ္ေႀကာင္းအတိုင္း ေလဘယ္လိုပဲျဖတ္သြားျဖတ္သြား
သူ႔ဘုိေကေျဖာင္႔စင္းေအာင္ အုန္းလက္ေတြကျဖီးတယ္။
သူ႔ဝန္းက်င္မွာ ေျခတစ္ဖက္ေရထဲဆင္းထိုင္ေနတဲ႔ အိမ္ေတြနဲ႕
ျမိဳ႕ကေလးဟာ ျမိဳ႕ဘက္ရယ္ ရြာသစ္ရယ္ ေညာင္ဝုိင္းရယ္
သူ႕ကုိယ္သူ ေဝစုသုံးစုခြဲ
ညဘက္ဆို ေညာင္ဝုိင္းပါးတစ္ျခမ္း မဲေလတယ္။
ဒီအတက္အဆင္းအတိုင္းကတဲ႔ အျငိမ္႔သမ မေဗဒါရဲ႕ဇာတ္ပြဲ
ဟုိဘက္ကေမႊးတို႔အိမ္ ဒီဘက္ကေသာ္ကဘုရား
ခု ကုကိၠဳလ္ပင္လိႈင္ေခါင္းေလး ျပိဳပ်က္သြားျပီ
ေနက်ဲက်ဲထဲက ေျမတစ္ဝက္ အုပ္တစ္ဝက္ လက္ဆင္႔ကမ္း
ေမႊးေရစဥ္းစားသာႀကည္႔စမ္းေတာ႔
မင္းတို႔ထိုင္ခဲ႔တဲ႔ေနရာ အရိပ္မရွိ
ကြ်ဲႏြားေျခရာေတြက လမ္းခင္းတယ္။
ဓမၼဝါဒီ ပန္းခ်ီကားေလးေရ
မင္းေခါင္းေပၚက ဆစ္ထုထားတဲ႔ စုတ္ခ်က္ေကာက္ေကာက္မွာ
ကမ္းေပၚတက္ေမာင္းလွဲအိပ္ေနတဲ႔
ဂီလာနေလွအိုရဲ႕ျငီးသံ
ငါႀကားတယ္။
ဒီအတက္ကို ေစာင္႔ေနျမဲ အခ်ိန္မွန္မွန္ရြာတတ္သူ
တိမ္ညိဳေတြမဲလာေတာ႔
မဆီမဆိုင္ ျပည္ဘက္က ႏွစ္ထပ္သေဘၤာတစ္စီး
(ေရေပၚမွာေပ်ာ္ေတာ႔မွာဆိုတဲ႔ သူ႔ကဗ်ာဥဒကကုိရြတ္ရင္း)
ေညာင္ဝုိင္းထိပ္ အရက္ခ်က္စက္ရုံမွာဆိုက္ေပါ႔။
ေကာင္းကင္မွာ ေလကေလးဝင္းပပ
လိႈင္းတြန္႕ေပၚ ေျခေဖာ႔ျဖာဆင္း
မေဗဒါအျငိမ္႔ပြဲ ႀကယ္တေဖြးေဖြးလႈပ္အားေပးရွာတယ္။
မနက္ခင္းလင္းခ်ိန္
ေခ်ာင္းကေလး ဗိုက္ပုတ္ပုတ္ျပီး မ်င္ႏွာသစ္ ေရခိိိ်း
ေရႀကည္ျဖည္႔
လူတန္းစားအနိမ္႔အျမင္႔ ေလွကားမရွိ
ငါသိတဲ႔ အမွန္တရားေတးသံက အဲဒါပါ။ ။


ေငြယံဦး

Saturday, September 16, 2017

အ​ေမ့ရဲ႕ အတိတ္​ၿမိဳ႕​ေဟာင္​းတမ္​းခ်င္း - ေက်ာ္စိုး
ေဟ့လူေတြ..ေဟ့လူေတြ
ငါ
ေမးပါရေစအုံး
တစ္
ခ်ိန္တုံးကငါ့ကုိ
မင္
းတို႔ရဲ႕အေမ၊မင္းတို႔ရဲ႕အသဲႏွလုံး
တစ္
ၿမိဳ႕လုံးကသတ္မွတ္
အကန္
႔အသတ္မ႐ွိ၊
ျပဳံး
ေပ်ာ္ခဲ့ရတဲ့ငါရဲ႕အျဖစ္
နာမည္
ကိုေတာင္' ဝါးခယ္မျမစ္'လို႔
‌ ခုခ်ိန္
ထိလည္ေခၚေနဆဲဘဲေလ


🍑 ေဟ့ေကာင္​​ေတြ..ေဟ့ေကာင္​​ေတြ
‌ အ
မေမးပါရေစအုံး
အရင္
တုံးကအေမ့ႏို႔ရည္ဟာ
ဒီ
ေဒသတစ္ခြင္မွာ အေကာင္းဆုံး
တစ္
ၿမိဳ႕လုံးေသာက္သုံးလို႔
ဆာသမ်ွ
ေျပ၊ ေမာသမ်ွေပ်ာက္
ရင္
မွာေအးသြား​​ေစေလာက္​​တဲ့ထိ
‌ အရသာ႐ွိသတဲ့ဆို..
ခုမ်ား
ေတာ့ အေမ့ႏို႔ရည္ဆိုေခါင္းခါ
အဆိပ္
​​ေတြမ်ားပါေနလို႔လားဆိုတာ
ေရႊခယ္သားအားလုံး
ေမကိုေျပာၾကစမ္းပါအုံး🍑ေဟ့ေကာင္​​ေတြ..ေဟ့ေကာင္​​ေတြ
ေမ ေမးပါရေစအုံး
တစ္
ခ်ိန္တုံးက၊မိုးနတ္မင္းရဲ႕မိုးစက္​​ေတြ
ေမ့ရင္ခြင္​​ေပၚ၊ေပ်ာ္ၾကတဲ့အခ်ိန္
ေမလည္းအေပ်ာ္ ေတြကူးစက္
ၿမိဳ႕
ထဲကလမ္ေတြေပၚ
အ႐ွိန္
လြန္​​အတင္းတက္
တစ္
လမ္းဝင္တစ္လမ္းထြက္​​ေပါ့
ေရာေကာေသာေကာနဲ႔
ေခ်ာင္သမားေမာင့္ငေမ်ာ့လည္
ေမ့အားကိုးနဲ႔
ေျမာင္းထဲကေနလမ္ေပၚတက္
ေက်ာင္းသူေလးေတြကို
လိုက္
​​ေႏွာက္ယွက္​​ေတာ့
ေၾကာက္ၿပီးအသံကုန္​​ေအာ္ထြက္​​ေျပး
ေပ်ာ္ဖို႔ေကာင္းသလားမေမးနဲ႔
ခုမ်ား
ေတာ့အေမကိုၿမိဳ႕ေပၚတက္ခြင့္မေပး
ၿမိဳ႕
ေလးရဲ႕အေျပာင္းအလဲ
မျမင္
ေတြ႔ရတာၾကာၿပီပဲမို႔
ေမ့ကိုစိတ္နာစရာ
ဘာမ်ား႐ွိလို႔လဲဆိုတာ
ေရႊခယ္သားအားလုံး
႐ွင္
းျပၾကစမ္းပါအုံး

🍑ေဟ့ေကာင္​​ေတြ...ေဟ့ေကာင္​​ေတြ
ေမ ေမးစမ္းပါရေစအုံး
ေမ့ဆီကိုေန႔ေန႔ ညည
အလည္
​​ေရာက္လာၾကတဲ့
ေမာင္ဗႏၶက ၊ေမာင္ဗႏၶဳလ
ေမာင္ဗလေက်ာ္စြာ၊ေမာင္ဗလမင္းထင္
ေမာင္ဗလေက်ာ္သူ၊ေမာင္​​ေအာင္တံခြန္
အင္
း..တစ္ခ်ိဳ႕ေကာင္​​ေတြလဲမမွတ္မိ..
ေအာ္..အခ်ိန္မမွန္​​ေပမဲ့
ေန႔တိုင္းလာျဖစ္​​ေအာင္လာတဲ့
ေမာင္ရက္မွန္တို႔
ဘယ္
ဆီကိုေရာက္လို႔ေနလဲကြယ္
သူုတို႔
ေရာက္ရင္အျမဲတည္းတဲ့
ဧရာဝတီ
ေဗာယာေဆာင္လည္
ခု
ေတာ့ ေနညတိတ္ဆိတ္
ငါ့ရင္
မွာလဲအလြမ္းစိတ္​​ေတြ
ြျပည္
့လ်ွံေနေပါ့
အလည္
တစ္​​ေခါက္
ေမ့ဆီမေရာက္ႏိႈင္ရင္​​ေတာင္မွ
ေရႊခယ္ျမစ္'ဆိုတဲ့အေကာင့္ကိုလွမ္းအက္
ေမ အစက္(Accept)လုပ္လိုက္မယ္
ၿပီး
ေတာ့ခ်က္​​ေဘာက္(chat box)မွာ
လြမ္
းသမ်ွအတိုးခ်
စကား
ေတြေျပာၾကရေအာင္လို႔
ေရႊခယ္သားအားလုံး
‌ သူတို႔ကို
ေတြ႔ရင္ေမ့ကိုယ္စား
ေျပာေပးၾကပါအုံး🍑ေဟ့ေကာင္​​ေတြ..ေဟ့ေကာင္​​ေတြ
ေမ ႐ွင္းျပပါရေစအုံး
ဘာပဲျဖစ္
ျဖစ္၊အေမဆိုတာ
ေကာင္းလည္းခ်စ္၊ဆိုးလည္းခ်စ္
ေတာင္းဆိုးပလုံးဆိုးသာ
ပစ္
႐ုိးထုံးစံ႐ွိတာမို႔
မင္
းတို႔အတြက္ ၊အေမအျပဳံးမပ်က္
႐ွင္
သန္ရင္းအျမဲစီးဆင္းလ်ွက္ပါ
ခ်စ္
တတ္တာလဲအေမပါဘဲ
ယုယတတ္
တာလဲအေမပါဘဲ
ၾကင္
နာတတ္တာလဲအေမပါဘဲ
ႏွစ္
သိမ့္တတ္တာလဲအေမပါဘဲ
အျပစ္
မယူတတ္တာလဲအေမပါဘဲ
ဆိုးတူ
ေကာင္းဖက္၊တာဝန္မပ်က္ကြက္
မင္
းတို႔နဲ႔အတူ
ထာဝရ႐ွိ
ေနမဲ့သူဟာ၊အေမပါဘဲရယ္လို႔
ယုံၾကည္
လုိက္စမ္းပါ
ေရႊခယ္သားအေပါင္းတို႔
ေရ
 

( ၿမိ့ဳေလးနဲ႔ခြဲခြာၿပီးအေဝးကိုေရာက္ေနတဲ့ငယ္သူခ်င္ေတြၿမိဳ႕ေလးကိုျပန္သတိရၿပီးခဏတာဘဝအေမာေတြေျပေပ်ာက္​​ႏႈိင္ၾကပါေစ )

Composed by Kyaw Soe