Wednesday, July 31, 2019

သီတဂူ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ေထရုပၸတၱိ အက်ဥ္း

Sitagu Sayadaw & Daw Aung San Suu Kyi


သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကို (၁၉၃၆ခုႏွစ္) ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၉၈ - ခု၊ တပါင္းလျပည္႕ေန႕၌ အဖ ဦးေမာင္ညိဳ၊ အမိ ေဒၚသန္းတင္တို႕က ပဲခူးတိုင္း၊ ျပည္ ျမိဳ႕နယ္ စီရင္စု၊ သဲကုန္းျမိဳ႕နယ္ ပုတီးကုန္းျမိဳ႕တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့ပါတယ္​ ..

အသက္(၇)ႏွစ္အရြယ္တြင္ သဲကုန္းျမိဳ႕တပ္ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ စတင္ ပညာ သင္ၾကားခဲ့ၿပီး အသက္(၁၅)ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ရွင္သာမေဏ ျပဳခဲ့ပါတယ္​ ..

သကၠရာဇ္ ၁၃၁၈ - (သာသနာႏွစ္-၂၅၀၀ ျပည္႕ႏွစ္) နယုန္လဆန္း(၄)ရက္ေန႔ အသက္(၁၉)ႏွစ္ အရြယ္တြင္ သဲကုန္းျမိဳ႕၌ ရဟန္းျပဳခဲ့ျပီး ရွင္သာမေဏျပဳခ်ိန္မွ စ၍ ပိဋကတ္ အေျခခံ က်မ္းစာမ်ားကုိ သဲကုန္းျမိဳ႕တပ္ အလယ္တန္းေက်ာင္း ဆရာေတာ္ထံ၌ ျပည့္စံုေအာင္ သင္ၾကားခဲ့ပါတယ္​ ..

၁၃၂၂ - ဓမၼာစရိယတန္းေအာင္ၿပီး ရန္ကုန္ျမဳိ႕၊ တာေမြ သိမ္ကုန္းတိုက္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕ အေနာက္ ခင္မကန္တိုက္၊ စကု တိုက္၊ ေတာင္သမန္တိုက္၊ မုိးေကာင္းတိုက္၊ ေ၀ယံဘံုသာတိုက္၊ ဘုရားၾကီးတိုက္၊ ေရႊေရးေဆာင္တိုက္မ်ားတြင္ အဆင့္ျမင္႕ ပိဋကတ္ က်မ္းစာမ်ားကို သင္ၾကား ခဲ့ပါတယ္​ ..


၁၃၂၃-၂၆ - ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ကမၻာေအး သံဃာ့တကၠသိုလ္တြင္ သာသနာျပဳ ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကား ခဲ့ပါၿပီး ၁၃၂၆-၂၇ - ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ေလးမ်က္ႏွာျမိဳ႕ -ဘီ၊ ဘီအမ္ေအ ေကာလိပ္ (ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ၊ သာသနာျပဳ ေက်ာင္း)တြင္ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ား၌ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါတယ္​ ..

၁၃၂၉ - ၁၃၃၃ - စစ္ကုိင္းေတာင္ အနီးစခန္း ဆရာေတာ္ထံ၌ ပိဋကတ္ က်မ္းစာမ်ားကုိ (၅)ႏွစ္တိုင္တိုင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကား ခဲ့ပါတယ္​ ..

၁၃၃၄ - ၃၇ - (၄)ႏွစ္တိုင္တိုင္ မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ျမိဳ႕နယ္ သပိတ္အုိင္ေတာရ စခန္း၌ ဧကစာက်င္႕သံုးကာ ဓုရ ႏွစ္ပါးမျပတ္ အားထုတ္ခဲ့ၿပီး ၁၃၃၈ - စစ္ကိုင္းေတာင္၊ သဒၶမၼသီတဂူေခ်ာင္ကုိ စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္​

၁၃၄၂ - ၄၇ - စစ္ကုိင္းေတာင္ ေခ်ာင္ေပါင္း (၉၀၀)ခန္႔အတြက္-သီတဂူ ေရအလွဴေတာ္ စီမံကိန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္​ (တစ္ေန႕လွ်င္ ေရဂါလံ ၅-သိန္းခန္႕ေပးေ၀လွ်က္ရွိျပီး ဧရာ၀တီျမစ္ အတြင္းမွ ေရမ်ားကုိ စစ္ကုိင္းေတာင္ရိုးေပၚ အေရာက္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္​)

၁၃၄၇ - ၀ါေခါင္လျပည္႕ေန႕မွစ၍ သီတဂူ အာယုဒါနေဆးရံုကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါၿပီး
(တစ္လလွ်င္ ပ်မ္းမွ်ကုန္က် စရိတ္ က်ပ္သိန္း (၂၀)ခန္႔ျဖင္႕ ေဆး၀ါး ကုသ ဒါနျပဳလွ်က္ ရွိပါတယ္​) ၁၃၅၁ - ေဆးရံုျပီးေျမာက္ (ကုတင္-၁၀၀ဆန္႕ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ေက်ာ္ ကုန္က်ပါတယ္​)

ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးသည္ ေရအလွဴေတာ္၊ အာယုဒါန အလွဴေတာ္ သာမက ပညာေရး၊ လူမွဳေရး၊ မိဘမဲ့ ကေလးငယ္မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရး အတြက္ပါ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ လွဴဒါန္းလ်က္ရွိပါတယ္​ ..သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးဟာ ..
သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္ႀကီး ၃ ခု၊
ျမန္မာျပည့္အႏွံ႔ သီတဂူေဆးရုံေပါင္း ၃၀ နီးပါးခန္႔၊

ကမၻာအႏွ႔ံ ႏွင္​့ အေမရိကန္၊ ႐ု႐ွား သီတဂူေက်ာင္းခြဲမ်ား၊စစ္ကိုင္း သီတဂူ၀ိပႆနာအကယ္ဒမီႀကီးတစ္ခု စသည္တိုကိုတည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္၊


ျမန္မာမွာသာမက ကမၻာအႏွံ႔မွာပါ ဘုရားေစတီပုထိုးေပါင္းမ်ားစြာကို အသစ္တည္ထား၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း၊ တရားဓမၼမ်ားေဟာၾကားျခင္း၊ကမၻာ့ဗုဒၶဘာသာညီလာခံႀကီးမ်ား၊အစည္းအေ၀း​ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကိုတက္ေရာက္ေတာ္မူခဲ့ျခင္း၊ စသည့္စသည့္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာကို တစ္ဘ၀မွာ ဆယ္ဘ၀စာ သာသနာျပဳေတာ္မူခဲ့ပါတယ္​ ..

ထို.အၿပင္ ခုႏွစ္အလိုက္ ၿပဳစုထားေသာ အတဳၳပၸတၱိ တစ္ခုကိုလည္း ပူးတြဲေဖာ္ၿပအပ္ပါသည္ ။ခမည္းေတာ္ ဦးေမာင္ညိဳ + မယ္ေတာ္ ေဒၚသန္းတင္ တို႕ က ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၉၈ ခုႏွစ္ ၊ ခရစ္ႏွစ္အားျဖင့္ ၂၃-၂-၁၉၃၇ တေပါင္းလျပည့္ ၊ အဂၤါေန႕တြင္ ဖြားျမင္ ခ့ဲ သည္ ။

အဂၤါေန႕သားျဖစ္၍ ဆရာေတာ္ေလာင္းလ်ာ ကို ေမာင္စံသိန္းဟု အမည္ေပးသည္ ။ ေမာင္စံသိန္းသည္ သာသမီး ( ၅ ) ေယာက္ အနက္ အၾကီးဆုံးျဖစ္သည္။

၁၉၃၇ – ပဲခူးတိုင္း သဲကုန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြားျမင္သည္။

၁၉၄၄ – သဲကုန္းျမိဳ႕၊ တပ္ရြာဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ ပညာ စတင္ ဆည္းပူးသည္။

၁၉၅၂ – ရွင္သာမေဏျပဳသည္။

၁၉၅၅-၅၇ – အငယ္တန္း၊ အလတ္တန္း၊ အၾကီးတန္း ပရိယတိၱစာေမးပြဲမ်ားေအာင္ျမင္သည္။

၁၉၅၈ – သက္ေတာ္ (၂၀)အရြယ္တြင္ သဲကုန္းျမိဳ႕၊ အလယ္ေက်ာင္း ခ႑သိမ္၌ ရဟန္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိသည္။

၁၉၅၈ – မႏၲေလးျမိဳ႕ ခင္မကန္ပါဠိတကၠသိုလ္မွ ဓမၼာစရိယ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သည္။

၁၉၆၁ – အစိုးရ ပထမျပန္စာေမးပြဲတြင္ ဓမၼာစရိယတန္းေအာင္ျမင္၍ သာသနဓဇ ဓမၼာစရိယဘြဲ႕ ရရွိခ့ဲသည္။၁၉၆၄ – ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ကမ႓ာေအးသံဃာ့တကၠသိုလ္တြင္ သာသနာျပဳ ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကား၍ ဗုဒၶေဒသနာဆရာျဖစ္ သင္တန္းကို ေအာင္ျမင္ခ့ဲသည္။

၁၉၆၅ – ဧရာဝတီတိုင္း၊ ေလးမ်က္ႏွာျမိဳ႕ ဘီ.ဘီ.အမ္.ေအေခၚ ျမန္မာဗုဒၶသာသနာျပဳေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္တာဝန္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတာဝန္တို႕ကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။

၁၉၆၈ – စစ္ကိုင္းေတာင္႐ိုး၊ ဟံသာဂီရိေခ်ာင္သို႕ေျပာင္းေရြ႕၍ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ သီလရွင္မ်ားကို ပရိယတိၱစာေပမ်ား သင္ၾကားေပး၍ စာခ်ဆရာေတာ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ တစ္ဖက္ကလည္း အနီးစခန္းဆရာေတာ္ၾကီး (အဂၢမဟာပ႑ိတ) ထံတြင္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ပိဋကတ္က်မ္းစာမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သင္ယူခ့ဲသည္။

၁၉၇၂-၁၉၇၅ – မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ျမိဳ႕နယ္ သပိတ္အိုင္ေတာရ၌ ေတာရေဆာက္တည္၍ ဝိပႆနာတရား အားထုတ္ခ့ဲသည္။၁၉၇၅ – မႏၲေလးမလြန္ဆန္လွဴအသင္း တရားပြဲမွစ၍ ျမန္မာျပည္တစ္ဝန္းလုံးသို႕ ေန႕ညမအား တရားဓမၼမ်ား ေဟာၾကားခ့ဲသည္။

၁၉၇၇ – စစ္ကိုင္းေတာင္႐ိုးတြင္ သဒၶမၼသီတဂူေခ်ာင္ကို တည္ေထာင္ခ့ဲသည္။ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ သီလရွင္မ်ားကို စာခ်၍ တစ္ဖက္ကလည္း နိုင္ငံအႏွံ႕တရားမ်ားေဟာၾကားသည္။

၁၉၇၈ – သီတဂူသာသနာျပဳအဖြဲ႕ကို စတင္ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္သည္။

၁၉၈၀ – သီတဂူ ေရအလွဴေတာ္စီမံကိန္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္သည္။

၁၉၈၅ – သီတဂူအာယုဒါနေဆး႐ုံကို စတင္ တည္ေဆာက္သည္။

၁၉၉၀ – သီတဂူအာယုဒါနေဆး႐ုံကို စတင္ဖြင့္လွစ္၍ လူနာမ်ားကို ေဆးဝါးကုသေပးသည္။

၁၉၉၄ – အေမရိကန္နိုင္ငံ၊ တကၠဆက္ျပည္နယ္၊ ေအာ္စတင္ျမိဳ႕တြင္ ေထရဝါဒဓမၼအသင္းကို တည္ေထာင္သည္။

၁၉၉၆ – စစ္ကိုင္းေတာင္႐ိုးတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သီတဂူ ကမ႓ာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္ၾကီးကို စတင္ တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္သည္။

သီတဂူဆရာေတာ္ လင္ဂ်ဳး ေတာင္ေပၚ ဘုရားေက်ာင္း ေရာက္ ရွိ ခိုက္

 ၁၉၉၇ – နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အဂၢမဟာပ႑ိတ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ကို ဆက္ကပ္ပူေဇာ္သည္။

၂၀၀၄ – ရန္ကုန္တကၠသိုလ္က ဂုဏ္ထူးေဆာင္ စာေပပါရဂူ (D.Litt) ဘြဲ႕ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းသည္။

၂၀၀၄ – ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ကမ႓ာ့ဗုဒၶဘာသာ ထိပ္သီးညီလာခံၾကီးကို ဦးေဆာင္က်င္းပ ခ့ဲသည္။

၂၀၀၅ – ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္က ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါရဂူ (Ph.D) ဘြဲ႕ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းသည္။

၂၀၀၈ – အိႏၵိယနိုင္ငံ နဝနာလႏၵတကၠသိုလ္က ပါရဂူ (Ph.D) ဘြဲ႕ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းသည္။

၂-၃-၂၀၀၈တြင္ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရေသာ ဧရာဝတီတိုင္းရွိ ေလေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အလွဴေငြမ်ားေကာက္ခံ၍ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း (၈၀) လွဴဒါန္းခ့ဲသည္။

သီတဂူဆရာေတာ္ ႏွင့္ ယူဂန္ဒါ သမၼတ
၂၀၀၉ – ေရႊက်င္နိကာယဂိုဏ္းၾကီးက ဝိသိ႒ပုဂၢလသကလရ႒ သာသေနာပကာရက ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ ခ်ီးျမွင့္သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သီတဂူကမ႓ာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္တြင္ ဒုတိယအၾကိမ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရဝါဒဗုဒၶတကၠသိုလ္မ်ား ညီလာခံကို ဦးေဆာင္က်င္းပခ့ဲသည္။

ထိုင္းနိုင္ငံ မဟာကုတ္တကၠသိုလ္က ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါရဂူ (Ph.D) ဘြဲ႕ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခ့ဲသည္။

ဝိုင္အမ္ဘီေအအသင္းၾကီးက အဂၢမဟာ မဂၤလဓမၼေဇာတိကဓဇဘြဲ႕တံဆိပ္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းသည္။ မႏၲေလးျမိဳ႕တြင္ သီတဂူဗုဒၶတကၠသိုလ္ကို တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္သည္။

၂၀၁၀ – ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္အထိ ဆရာေတာ္သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာျဖင့္လည္းေကာင္း က်မ္းမ်ား၊စာအုပ္မ်ား (၂၀၀)ေက်ာ္ ေရးသားျပဳစုထုတ္ေဝခ့ဲသည္။  

Unicode Version
သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးကို (၁၉၃၆ခုနစ်) မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၉၈ - ခု၊ တပါင်းလပြည့်နေ့၌ အဖ ဦးမောင်ညို၊ အမိ ဒေါ်သန်းတင်တို့က ပဲခူးတိုင်း၊ ပြည် မြို့နယ် စီရင်စု၊ သဲကုန်းမြို့နယ် ပုတီးကုန်းမြို့တွင် ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ် ..


အသက်(၇)နစ်အရွယ်တွင် သဲကုန်းမြို့တပ် အလယ်တန်းကျောင်းတွင် စတင် ပညာ သင်ကြားခဲ့ပြီး အသက်(၁၅)နစ် အရွယ်တွင် ရင်သာမဏေ ပြုခဲ့ပါတယ် ..


သက္ကရာဇ် ၁၃၁၈ - (သာသနာနစ်-၂၅၀၀ ပြည့်နစ်) နယုန်လဆန်း(၄)ရက်နေ့ အသက်(၁၉)နစ် အရွယ်တွင် သဲကုန်းမြို့၌ ရဟန်းပြုခဲ့ပြီး ရင်သာမဏေပြုချိန်မ စ၍ ပိဋကတ် အခြေခံ ကျမ်းစာများကို သဲကုန်းမြို့တပ် အလယ်တန်းကျောင်း ဆရာတော်ထံ၌ ပြည့်စုံအောင် သင်ကြားခဲ့ပါတယ် ..


၁၃၂၂ - ဓမ္မာစရိယတန်းအောင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့၊ တာမွေ သိမ်ကုန်းတိုက်၊ မန္တလေးမြို့ အနောက် ခင်မကန်တိုက်၊ စကု တိုက်၊ တောင်သမန်တိုက်၊ မိုးကောင်းတိုက်၊ ဝေယံဘုံသာတိုက်၊ ဘုရားကြီးတိုက်၊ ရွေရေးဆောင်တိုက်များတွင် အဆင့်မြင့် ပိဋကတ် ကျမ်းစာများကို သင်ကြား ခဲ့ပါတယ် ..


၁၃၂၃-၂၆ - ရန်ကုန်မြို့၊ ကမ္ဘာအေး သံဃာ့တက္ကသိုလ်တွင် သာသနာပြု ပညာရပ်များ သင်ကြား ခဲ့ပါပြီး ၁၃၂၆-၂၇ - ဧရာဝတီတိုင်း၊ လေးမျက်နာမြို့ -ဘီ၊ ဘီအမ်အေ ကောလိပ် (မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ သာသနာပြု ကျောင်း)တွင် ပရဟိတ လုပ်ငန်းများ၌ ပါဝင် ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါတယ် ..

၁၃၂၉ - ၁၃၃၃ - စစ်ကိုင်းတောင် အနီးစခန်း ဆရာတော်ထံ၌ ပိဋကတ် ကျမ်းစာများကို (၅)နစ်တိုင်တိုင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် သင်ကြား ခဲ့ပါတယ် ..


၁၃၃၄ - ၃၇ - (၄)နစ်တိုင်တိုင် မွန်ပြည်နယ်၊ ပေါင်မြို့နယ် သပိတ်အိုင်တောရ စခန်း၌ ဧကစာကျင့်သုံးကာ ဓုရ နစ်ပါးမပြတ် အားထုတ်ခဲ့ပြီး ၁၃၃၈ - စစ်ကိုင်းတောင်၊ သဒ္ဓမ္မသီတဂူချောင်ကို စတင် တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်


၁၃၄၂ - ၄၇ - စစ်ကိုင်းတောင် ချောင်ပေါင်း (၉၀၀)ခန့်အတွက်-သီတဂူ ရေအလူတော် စီမံကိန်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ် (တစ်နေ့လျင် ရေဂါလံ ၅-သိန်းခန့်ပေးဝေလျက်ရိပြီး ဧရာဝတီမြစ် အတွင်းမ ရေများကို စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးပေါ် အရောက် ဆောင်ရွက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်)


၁၃၄၇ - ဝါခေါင်လပြည့်နေ့မစ၍ သီတဂူ အာယုဒါနဆေးရုံကို တည်ဆောက်ခဲ့ပါပြီး

(တစ်လလျင် ပျမ်းမျကုန်ကျ စရိတ် ကျပ်သိန်း (၂၀)ခန့်ဖြင့် ဆေးဝါး ကုသ ဒါနပြုလျက် ရိပါတယ်) ၁၃၅၁ - ဆေးရုံပြီးမြောက် (ကုတင်-၁၀၀ဆန့် ကျပ်သိန်း ၅၀၀ကျော် ကုန်ကျပါတယ်)


ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် ရေအလူတော်၊ အာယုဒါန အလူတော် သာမက ပညာရေး၊ လူမုရေး၊ မိဘမဲ့ ကလေးငယ်များ စောင့်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်ပါ သိန်းပေါင်းများစွာ လူဒါန်းလျက်ရိပါတယ် 

သီတဂူဆရာတော်ကြီးဟာ ..

သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကြီး ၃ ခု၊

မြန်မာပြည့်အနံ့ သီတဂူဆေးရုံပေါင်း ၃၀ နီးပါးခန့်၊


ကမ္ဘာအနံ့ နင့် အမေရိကန်၊ ရုရား သီတဂူကျောင်းခွဲများ၊စစ်ကိုင်း သီတဂူဝိပနာအကယ်ဒမီကြီးတစ်ခု စသည်တိုကိုတည်ထောင်တော်မူခဲ့ပါတယ်၊

မြန်မာမာသာမက ကမ္ဘာအနံ့မာပါ ဘုရားစေတီပုထိုးပေါင်းများစွာကို အသစ်တည်ထား၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ တရားဓမ္မများဟောကြားခြင်း၊ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓဘာသာညီလာခံကြီးများ၊အစည်းအဝေးပေါင်းများစွာတို့ကိုတက်ရောက်တော်မူခဲ့ခြင်း၊ စသည့်စသည့် သာသနာပြုလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာကို တစ်ဘဝမာ ဆယ်ဘဝစာ သာသနာပြုတော်မူခဲ့ပါတယ် ..

ထို.အပြင် ခုနစ်အလိုက် ပြုစုထားသော အတု္ထပ္ပတ္တိ တစ်ခုကိုလည်း ပူးတွဲဖော်ပြအပ်ပါသည် ။ခမည်းတော် ဦးမောင်ညို + မယ်တော် ဒေါ်သန်းတင် တို့ က မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၉၈ ခုနစ် ၊ ခရစ်နစ်အားဖြင့် ၂၃-၂-၁၉၃၇ တပေါင်းလပြည့် ၊ အင်္ဂါနေ့တွင် ဖွားမြင် ခဲ့ သည် ။


 အင်္ဂါနေ့သားဖြစ်၍ ဆရာတော်လောင်းလျာ ကို မောင်စံသိန်းဟု အမည်ပေးသည် ။ မောင်စံသိန်းသည် သာသမီး ( ၅ ) ယောက် အနက် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။


 ၁၉၃၇ – ပဲခူးတိုင်း သဲကုန်းမြို့နယ်တွင် ဖွားမြင်သည်။


 ၁၉၄၄ – သဲကုန်းမြို့၊ တပ်ရွာဘုန်းတော်ကြီးသင် အလယ်တန်းကျောင်းတွင် ပညာ စတင် ဆည်းပူးသည်။


 ၁၉၅၂ – ရင်သာမဏေပြုသည်။


 ၁၉၅၅-၅၇ – အငယ်တန်း၊ အလတ်တန်း၊ အကြီးတန်း ပရိယတ္တိစာမေးပွဲများအောင်မြင်သည်။


 ၁၉၅၈ – သက်တော် (၂၀)အရွယ်တွင် သဲကုန်းမြို့၊ အလယ်ကျောင်း ခဏ္ဍသိမ်၌ ရဟန်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရိသည်။


 ၁၉၅၈ – မန္တလေးမြို့ ခင်မကန်ပါဠိတက္ကသိုလ်မ ဓမ္မာစရိယ စာမေးပွဲအောင်မြင်သည်။


 ၁၉၆၁ – အစိုးရ ပထမပြန်စာမေးပွဲတွင် ဓမ္မာစရိယတန်းအောင်မြင်၍ သာသနဓဇ ဓမ္မာစရိယဘွဲ့ ရရိခဲ့သည်။


 ၁၉၆၄ – ရန်ကုန်မြို့ ကမ္ဘာအေးသံဃာ့တက္ကသိုလ်တွင် သာသနာပြု ပညာရပ်များကို သင်ကြား၍ ဗုဒ္ဓဒေသနာဆရာဖြစ် သင်တန်းကို အောင်မြင်ခဲ့သည်။


 ၁၉၆၅ – ဧရာဝတီတိုင်း၊ လေးမျက်နာမြို့ ဘီ.ဘီ.အမ်.အေခေါ် မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတွင် ကျောင်းအုပ်တာဝန်နင့် အုပ်ချုပ်ရေးမူးတာဝန်တို့ကို ထမ်းဆောင်လျက် ပရဟိတလုပ်ငန်းများ၌ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။


 ၁၉၆၈ – စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး၊ ဟံသာဂီရိချောင်သို့ပြောင်းရွေ့၍ သံဃာတော်များနင့် သီလရင်များကို ပရိယတ္တိစာပေများ သင်ကြားပေး၍ စာချဆရာတော်အဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ တစ်ဖက်ကလည်း အနီးစခန်းဆရာတော်ကြီး (အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ) ထံတွင် အင်္ဂလိပ်စာနင့် ပိဋကတ်ကျမ်းစာများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် သင်ယူခဲ့သည်။


 ၁၉၇၂-၁၉၇၅ – မွန်ပြည်နယ်၊ ပေါင်မြို့နယ် သပိတ်အိုင်တောရ၌ တောရဆောက်တည်၍ ဝိပနာတရား အားထုတ်ခဲ့သည်။


 ၁၉၇၅ – မန္တလေးမလွန်ဆန်လူအသင်း တရားပွဲမစ၍ မြန်မာပြည်တစ်ဝန်းလုံးသို့ နေ့ညမအား တရားဓမ္မများ ဟောကြားခဲ့သည်။


 ၁၉၇၇ – စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးတွင် သဒ္ဓမ္မသီတဂူချောင်ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သံဃာတော်များနင့် သီလရင်များကို စာချ၍ တစ်ဖက်ကလည်း နိုင်ငံအနံ့တရားများဟောကြားသည်။


 ၁၉၇၈ – သီတဂူသာသနာပြုအဖွဲ့ကို စတင်ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်သည်။


 ၁၉၈၀ – သီတဂူ ရေအလူတော်စီမံကိန်းကို စတင်ဆောင်ရွက်သည်။


 ၁၉၈၅ – သီတဂူအာယုဒါနဆေးရုံကို စတင် တည်ဆောက်သည်။


 ၁၉၉၀ – သီတဂူအာယုဒါနဆေးရုံကို စတင်ဖွင့်လစ်၍ လူနာများကို ဆေးဝါးကုသပေးသည်။


 ၁၉၉၄ – အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ တက္ကဆက်ပြည်နယ်၊ အော်စတင်မြို့တွင် ထေရဝါဒဓမ္မအသင်းကို တည်ထောင်သည်။


 ၁၉၉၆ – စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သီတဂူ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကြီးကို စတင် တည်ထောင် ဖွင့်လစ်သည်။


 ၁၉၉၇ – နိုင်ငံတော်အစိုးရက အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ကို ဆက်ကပ်ပူဇော်သည်။


 ၂၀၀၄ – ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က ဂုဏ်ထူးဆောင် စာပေပါရဂူ (D.Litt) ဘွဲ့ ဆက်ကပ်လူဒါန်းသည်။


 ၂၀၀၄ – ရန်ကုန်မြို့တွင် ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓဘာသာ ထိပ်သီးညီလာခံကြီးကို ဦးဆောင်ကျင်းပ ခဲ့သည်။


 ၂၀၀၅ – ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ မဟာချူလာလောင်ကွန်းတက္ကသိုလ်က ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရဂူ (Ph.D) ဘွဲ့ ဆက်ကပ်လူဒါန်းသည်။


 ၂၀၀၈ – အိန္ဒိယနိုင်ငံ နဝနာလန္ဒတက္ကသိုလ်က ပါရဂူ (Ph.D) ဘွဲ့ ဆက်ကပ်လူဒါန်းသည်။
 ၂-၃-၂၀၀၈တွင် နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသော ဧရာဝတီတိုင်းရိ လေဘေးသင့် ပြည်သူများအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပမ အလူငွေများကောက်ခံ၍ ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း (၈၀) လူဒါန်းခဲ့သည်။


 ၂၀၀၉ – ရွေကျင်နိကာယဂိုဏ်းကြီးက ဝိသိဋ္ဌပုဂ္ဂလသကလရဋ္ဌ သာသနောပကာရက ဘွဲ့တံဆိပ်တော် ချီးမြင့်သည်။


 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တွင် ဒုတိယအကြိမ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များ ညီလာခံကို ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့သည်။


 ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာကုတ်တက္ကသိုလ်က ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရဂူ (Ph.D) ဘွဲ့ ဆက်ကပ်လူဒါန်းခဲ့သည်။


 ဝိုင်အမ်ဘီအေအသင်းကြီးက အဂ္ဂမဟာ မင်္ဂလဓမ္မဇောတိကဓဇဘွဲ့တံဆိပ် ဆက်ကပ်လူဒါန်းသည်။ မန္တလေးမြို့တွင် သီတဂူဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကို တည်ထောင်ဖွင့်လစ်သည်။ ၂၀၁၀ – ၂၀၁၀ပြည့်နစ်အထိ ဆရာတော်သည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်လည်းကောင်း၊ မြန်မာဘာသာဖြင့်လည်းကောင်း ကျမ်းများ၊စာအုပ်များ (၂၀၀)ကျော် ရေးသားပြုစုထုတ်ဝေခဲ့သည်။  

မူရင္းေရးသားသူမ်ား -ဆရာ မင္းယုေဝ  Min Yu Wai -  ေအးခ်မ္းမင္း Aye Chan Min ၊ 

အင္​းစိန္​ရြာမ ဆရာ​ေတာ္​ဘုရားႀကီး ဘဒၵႏၱတိ​ေလာကာဘိဝံသ


ဖြားျမင္​​ေတာ္​မူျခင္​း

ဆရာ​ေတာ္​ဘုရားကို ဧရာဝတီတိုင္​း၊ဇလြန္​ၿမိဳ႕နယ္​၊​ေညာင္​ပင္​သာရြာမွာ ခမည္​း​ေတာ္​ ဦးဘ​ေဖ ၊မယ္​​ေတာ္​ ​ေဒၚစိန္​ တို႔မွ (၁၈.၂.၁၉၃၉) ​၊ ၁၃၀၀ျပည္​့ႏွစ္​၊တ​ေပါင္​းလဆန္​း ၁ ရက္​​ေန႔မွာ စတုတၳ ​ေျမာက္​သားရတနာအျဖစ္​ ဖြားျမင္​ခဲ့ပါတယ္​ ..

႐ွင္​၊ ရဟန္​းအျဖစ္​သို႔ ​ေရာက္​႐ွိ​ေတာ္​မူျခင္​း

ဆရာ​ေတာ္​ ​ေလာင္​းလ်ာဟာ (၆) ႏွစ္​သားအရြယ္​တြင္​၁ ႀကိမ္​ ၊ (၁၅) ႏွစ္​သားအရြယ္​တြင္​ ၁ ႀကိမ္​႐ွင္​သာမ​ေဏ အျဖစ္​သို႔ ​ေရာက္​႐ွိ​ေတာ္​မူခဲ့ၿပီးဘြဲ႔​ေတာ္​မွာ ႐ွင္​တိ​ေလာက ျဖစ္​ပါတယ္​ ..သက္​​ေတာ္​ (၂၀) အရြယ္​တြင္​
၁၃၂၀ ခုႏွစ္​ ၊ ကဆုန္​လဆန္​း ၁၀ ရက္​​ေန႔မွာ​ေညာင္​ပင္​သာ​ေက်ာင္​း ၊ ခ႑သိမ္​​ေတာ္​၌ျမင္​့ျမတ္​​ေသာ ရဟန္​း အျဖစ္​သို႔ ​ေရာက္​႐ွိ​ေတာ္​မူခဲ့ပါတယ္​

စာ​ေပ၊ ပရိယတၱိ သင္​ၾကားဆည္​း​ေလ့လာျခင္​း

၂၀၁၆ ဧၿပီ ၄ ရက္ က  ရြာမ ေက်ာင္းတိုက္သို. လာေရာက္ေတြ.ဆံုစဥ္ ( Photo Credit to ဧရာ၀တီ )


ဆရာ​ေတာ္​​ေလာင္​းလ်ာဟာ ​ေညာင္​ပင္​သာ၊
ရြာဦး​ေက်ာင္​းဆရာ​ေတာ္​ ႏွင္​့ ​ေညာင္​ဦးၿမိဳ႕နယ္​ ၊ကံႀကိးကုန္​း ရြာ​ေတာင္​ေက်ာင္​းဆရာ​ေတာ္​ ဦးဝါသဝ၊ဦး​ေတဇနိယ တို႔ထံတြင္​ ပဋကတ္​အ​ေျခခံက်မ္​းစာမ်ားကိုသင္​ယူဆည္​းပူး​ေတာ္​မူခဲ့ၿပီး ျမင္​းျခံၿမိဳ႕ ၊ ကိုး​ေဆာင္​တိုက္​ဆရာ​ေတာ္​အဘိဓဇ အဟာရ႒ဂု႐ု၊ အဘိဓဇအဂၢမဟာ
သဒၶမၼ​ေဇာတိကတဇ၊ ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ဥကၠဌ ဘဒၵႏၱ​ေသာပိတ ထံမွ အစိုးရ ဓမၼာစရိယ
ၿပီးသည္​့တိုင္​​ေအာင္​ (၉) ႏွစ္ခန္​႔ ပိဋကတ္​က်မ္​းစာမ်ားကိုသင္​ယူဆည္​း​ေပၚ​ေတာ္​ မူခဲ့ပါတယ္​ ..

ထို႔​ေနာက္​မွ မႏၱ​ေလးၿမိဳ႕ ၊ခ်မ္​းသာႀကီးတိုက္​၊​ေညာင္​ကန္​တိုက္​ ၊ ရန္​ကုန္​ၿမိဳ ့၊ ​ေျခာက္​ထပ္​ႀကီးတိုက္​တို႔တြင္​
လွည္​့လည္​သတင္​းသံုးလ်က္​စာခ်အ​ေက်ာ္​၊ဆရာ​ေတာ္​မ်ားထံမွပရိယတၱိစာ​ေပမ်ား​ေလ့လာသင္​ယူခဲ့ပါတယ္​

​ေအာင္​ျမင္​​ေတာ္​မူခဲ့​ေသာ စာ​ေမးပြဲမ်ား

ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​အစိုးရ ပထမငယ္​၊ပထမလတ္​၊ပထမႀကီးတန္​းႏွင္​့ သာသနဓဇဓမၼာစရိယဘြဲ႔ (တစ္​ႏိုင္​ငံလံုး ဒုတိယ)ရ႐ွိ​ေအာင္​ျမင္​ခဲ့ၿပီး ထူးခြၽန္​ထက္​ျမက္​​ေသာ ၊ထိပ္​တန္​းပညာဝရိယ႐ွိသူတို႔သာ ရ႐ွိႏိုင္​သည္​့ သာသနဓဇသိရီပဝရဓမၼာစရိယဘြဲ႔ ၊ မႏၱ​ေလး သက်သီဟ ဓမၼာစရိယာ(အဘိဝံသ) ဘြဲ႔ တို႔ကို ရ႐ွိ ​ေအာင္​ျမင္​​ေတာ္​မူခဲ့ပါတယ္​ ..

စာ​ေပက်မ္​းဂန္​မ်ား သင္​ၾကားပို႔ခ်​ေတာ္​မူျခင္​း

​ေညာင္​ဦးၿမိဳ႕နယ္​၊ ကံႀကီးကုန္​းရြာ၌ ၁၃၂၈-၂၉ တြင္​အစိုးရမူလတန္​းဆရာအျဖစ္​လည္​း​ေကာင္​း၊ျမင္​းျခံၿမိဳ႕၊
ကိုး​ေဆာင္​တိုက္​၌ ၁၃၂၉ ခုႏွစ္​တြင္​စာခ်ဂဏဝါစကအျဖစ္​လည္​း​ေကာင္​း၊ အင္​းစိန္​ၿမိဳ႕နယ္​၊ရြာမပရိယတၱိ
စာသင္​တိုက္​၌ ၁၃၃၂ခုႏွစ္​မွ ယ​ေန႔တိုင္​​ေအာင္​တာဝန္​ခံစာခ်အျဖစ္ လည္​း​ေကာင္​းစာေပပရိယတၱိမ်ားကို ပို႔ခ်​ေတာ္​မူလ်က္​႐ွိၿပီး ..ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​ပရိယတၱိ သာသနာ့တကၠသိုလ္​(ရန္​ကုန္​)စတင္​ဖြင္​့လွစ္​ခ်ိန္​မွစ၍ ၄ ႏွစ္​ခန္​႔ အဘိဓမၼမဟာဌာနပါ​ေမာကၡ ႏွင္​့ ဒုတိယ ပါ​ေမာကၡခ်ဳပ္​ အျဖစ္​ တာဝန္​ယူၿပီး စာ​ေပက်မ္​းဂန္​မ်ားကို သင္​ၾကားပို႔ခ်​ေတာ္​မူခဲ့ပါတယ္​.

သာသနာ​ေရး အား​ေပး​ေဆာင္​ရြက္​​ေတာ္​မူျခင္​းဂိုဏ္​း​ေပါင္​းစံု သံဃာ့အဖြဲ႔စည္​း ပထမအႀကိမ္​ၿမိဳ႕နယ္​ႏွင္​့တိုင္​း ဝိနည္​းဓိုလ္​ ၊ဒုတိယအႀကိမ္​ အင္​းစိန္​ၿမိဳ႕နယ္​ သံဃာ့နာယကအဖြဲ႔ဒုတိယ ဥကၠဌ ၊တတိယအႀကိမ္​ ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​ဗဟိုသံဃာ့ဝန္​​ေဆာင္​ ႏွင္​့​ေတာင္​တန္​းသာသနာျပဳ ၾသဝါဒါစရိယ ၊အင္​းစိန္​ၿမိဳ႕နယ္​ ပထမျပန္​စာ​ေမးပြဲ ႀကီးၾကပ္​​ေရး​ေကာ္​မတီ ဥကၠဌ ၊ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​ ပရိယတၱိ သာသနာ့တကၠသိုလ္​ (ရန္​ကုန္​)အဘိဓမၼ ပါ​ေမာကၡ ၊ ဒုတိယ ပါ​ေမာကၡခ်ဳပ္​ပဥၥမ အႀကိမ္​ ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​ဗဟို သံဃာ့ဝန္​​ေဆာင္​၊ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​ သံဃာ့မဟာနယက အဖြဲ႔ဝင္​၊တြဲဖက္​အက်ိဳး​ေတာ္​​ေဆာင္​၊ဒုတိယဥကၠဌစသည္​့တာဝန္​မ်ားကို ထမ္​း​ေဆာင္​​ေတာ္​မူခဲ့ၿပီး ..ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​ ၾသဝါဒါစရိယတာဝန္​၊​ေရႊတိဂံု ​ေစတီ​ေတာ္​ ​ေဂါပကအဖြဲ႔ ၾသဝါဒါစရိယတာဝန္မ်ားကို ထမ္​း​ေဆာင္​​ေတာ္​မူဆဲ ျဖစ္​ပါတယ္​ ..

၎တို႔အျပင္​ ​ေႏြရာသီ အဆင္​့ျမင္​့ ဗုဒၶအဘိဓိမၼာ(ယမိုက္​၊ပ႒ာန္​း၊ဆန္​းစ​ေသာ)သင္​တန္​းမ်ားကိုမဟာဗ်ဴဟာအသင္​း၌ (၃) ႏွစ္​ ၊ အင္​းစိန္​ရြာမပရိယတၱိ စာသင္​တိုက္​၌ အႏွစ္​ (၂၀) ၊ပဲခူး၊ မႏၱ​ေလး ၊​ေတာင္​ႀကီး ၊ က​ေလးၿမိဳ႕တို႔၌ အခါအား​ေလ်ာ္​စြာလွည္​့လည္​ ပို႔ခ်​ေတာ္​မူခဲ့ပါတယ္​ ..

လူဝတ္​​ေၾကာင္​မ်ားအတြက္​ အဘိဓမၼာသင္​တန္​းမ်ားကိူလဲ အဘိဓမၼာ စာ​ေမးပြဲမ်ား ​ေျဖဆိုႏိုင္​သည္​အထိ (၁) ႏွစ္​လ်ွင္​ (၂) ႀကိမ္​ ပို႔ခ်​ေတာ္​မူခဲ့ၿပီး၊ရြာမစာသင္​တိုက္​၌ သၾကၤန္​တြင္​း တရားစခန္​းမ်ားတြင္​လဲ ႏွစ္​စဥ္​ သတိပပ႒ာန္​တရားျပ​ေပးျခင္​း၊ရဟန္​းခံ၊သိမ္​သမုတ္​ စ​ေသာ ကံႀကီး၊ကံငယ္​ သံဃာ့ကိစၥ မ်ားႏွင္​့ ဆက္​စပ္​သည္​့ ​ေနရာတိုင္​း ဦး​ေဆာင္​၊ဦးရြက္​ျပဳကာ အ​ေလးထား​ေဆာင္​ရြက္​​ေတာ္​မူခဲ့ပါတယ္​..

ထို႔အျပင္​ ဆရာ​ေတာ္​ႀကီးဟာ
၁.ဗုဒၶစာ​ေပ ပရိယတၱိ သု​ေတသီမ်ားအတြက္​ အလြယ္​တကူ​ေလ့လာ​ေျဖဆိုႏိုင္​​ေစရန္​ ​ေခတ္​မွီ ပုစာၦ အ​ေျဖစံုက်မ္​းမ်ား​ေရးသားျပဳစု​ေတာ္​ မူခဲ့ၿပီး ဗုဒၶစာ​ေပတြင္​ အခက္​ခဲ၊အနက္​နဲဆံုးျဖစ္​တဲ့ (ဓမၼသဂၤဏီ ၊ ဓာတုကထာ ၊ ယမက၊ ပ႒ာနစ​ေသာ) အဘိဓမၼာ ပိဋကတ္​ (၇)က်မ္းကို (၆) လ မွ(၁) ႏွစ္​အတြင္​း ပါရဂူ​ေျမာက္​ ကြၽမ္​းက်င္​​ေအာင္​​ေလ့လာသင္​ယူႏိုင္​သည္​့ သင္​ၾကားနည္​းစနစ္​ အသစ္​မ်ားကို ​ေပါက္​​ေရာက္​​ေအာင္​ျမင္​​ေအာင္​ က်မ္​းျပဳတီထြင္​ႏိုင္​ခဲ့ပါတယ္​ ..၎အျပင္​ (၇)ရက္​ခန္​႔ျဖင္​့ ပါဠိဂါထာ​ေရးသားစီကံုးႏိုင္​​ေသာ နည္​းစနစ္​ကိုလဲ က်မ္​းျပဳတီထြင္​ႏိုင္​ခဲ့ၿပီးပါဠိ ဘာသာကို အ​ေရး၊အဖတ္​၊အ​ေျပာ၊နား​ေထာင္​4 skills တတ္​​ေျမာက္​ ကြၽမ္​းက်င္​​ေစႏိုင္​သည္​့ပါဠိ ဘာသာ ​ေလ့လာနည္​းက်မ္​းမ်ားစြာကို​ေရးသားျပဳစုႏိုင္​ခဲ့ပါတယ္​ ..

၂.ၿမန္​မာဘာသာျဖင္​့ ​ေရးသားျပဳစုခဲ့​ေသာ က်မ္​း​ေပါင္​း(၃၀)၊​ေက်ာ္​မက ပါဠိ ဘာသာျဖင္​့​ေရးသားျပဳစုခဲ့​ေသာ
က်မ္​း (၃)ဆူ ႐ွိၿပီး လက္​႐ွိျမန္​မာႏိုင္​ငံ၏ပရိယတၱိပညာ​ေရးႏွင္​့ အဆင္​့ျမင္​့ အဘိဓမၼာသင္​ၾကားနည္​း ယႏၱရားကို ရာႏႉန္​းျပည္​့ လည္​ပတ္​​ေန​ေသာ စနစ္​မွာ ဆရာ​ေတာ္​ဘုရားႀကီး ရဲ႕ နည္​းစနစ္​မ်ားပဲျဖစ္​ပါတယ္​ ..

၃.ျမန္​မာႏိုင္​ငံ၌ သံဃာထု (၄) သိန္း​ေက်ာ္​ႏွင္​့ သီလရွင္​​ေပါင္​း (၆)​ေသာင္း ​ေက်ာ္​ ႐ွိသည္​့အနက္​ ဆရာ​ေတာ္​ထံအဆင္​့ျမင္​့ အဘိဓမၼာ ပဋကတ္​ မ​ေလ့လာမသင္​ၾကားဖူး​ေသာ သံဃာ ႏွင္​့ သီလ႐ွင္​ မ႐ွိသ​ေလာက္​႐ွားပါးၿပီးျမန္​မာႏိုင္​ငံ ဗုဒၶသာသနာ၌ တိပိဋကဓရ တိပိဋက​ေကာဝိဒဓမၼဘ႑ာဂါရိကဘြဲ႔ရ (၁၄) ပါး ​ေပၚထြန္​းခဲ့တဲ့အနက္​အဘိဓမၼာ အရာ၌ ဒိသာ ပါ​ေမာကၡ ပါရဂူအဆင္​့တတ္​​ေျမာက္​ကြၽမ္​းက်င္​သည္​့ တပိဋကဆရာ​ေတာ္​တပည္​့ႀကီး (၂) ပါး ​ေပၚထြန္​းခဲ့ပါတယ္​ ..ၿမန္​မာျပည္​တြင္​သာမက ႏိုင္​ငံတကာမွာပါ သြား​ေရာက္​
ပညာသင္​ၾကား​ေန​ေသာ BA,MA,Ph.D ဘြဲ႔ရတပည္​့​ေပါင္​းမ်ားစြာ႐ွိၿပီး ျမန္​မာျပည္​႐ွိ ​ေအာင္​ျမင္​​ေက်ာ္​ၾကား​ေန​ေသာ Ph.D ဘြဲ႔ရဆရာ​ေတာ္​အမ်ားစုမွာလည္​း ဆရာ​ေတာ္​ဘုရားႀကီး၏ တပည္​့မ်ားပင္ၿဖစ္​ပါတယ္​ ..


၂၀ ရာစု​ေႏွာင္​းပိုင္​း ၂၁ ရာစုအတြင္​းဗုဒၶစာ​ေပအဘိဓမၼာ ပိဋကတ္​ကိုအ​ေအာင္​ျမင္​ဆံုး၊အ​ေကာင္​းဆံုး​ေလ့လာႏိုင္​တဲ့နည္​းစနစ္​ကို တီထြင္​ႏိုင္​ခဲ့တဲ့ဗုဒၶစာ​ေပ ပရိယတၱိ သာသနာအတြက္​ ​ေနမင္​းႀကီးတစ္​ဆူျဖစ္​သလို ၊ ဗုဒၶသာသနာအတြက္​ လမင္​းႀကီးတစ္​ဆူလဲျဖစ္​တဲ့ ဆိုခဲ့ၿပီး​ေသာ အရည္​အခ်င္​း ဂုဏ္​ရည္​မ်ားစြာ
ပိုင္​ဆိုင္​တဲ့ သာသနာ့ အာဇာနည္​ ဆရာ​ေတာ္​ဘုရားႀကီး ၿဖစ္ပါတယ္

 Unicode Version


ဖွားမြင်တော်မူခြင်း


ဆရာတော်ဘုရားကို ဧရာဝတီတိုင်း၊ဇလွန်မြို့နယ်၊ညောင်ပင်သာရွာမှာ ခမည်းတော် ဦးဘဖေ ၊မယ်တော် ဒေါ်စိန် တို့မှ (၁၈.၂.၁၉၃၉) ၊ ၁၃၀၀ပြည့်နှစ်၊တပေါင်းလဆန်း ၁ ရက်နေ့မှာ စတုတ္ထ မြောက်သားရတနာအဖြစ် ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ် ..

ရှင်၊ ရဟန်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိတော်မူခြင်း

ဆရာတော် လောင်းလျာဟာ (၆) နှစ်သားအရွယ်တွင်၁ ကြိမ် ၊ (၁၅) နှစ်သားအရွယ်တွင် ၁ ကြိမ်ရှင်သာမဏေ အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပြီးဘွဲ့တော်မှာ ရှင်တိလောက ဖြစ်ပါတယ် ..သက်တော် (၂၀) အရွယ်တွင်

၁၃၂၀ ခုနှစ် ၊ ကဆုန်လဆန်း ၁၀ ရက်နေ့မှာညောင်ပင်သာကျောင်း ၊ ခဏ္ဍသိမ်တော်၌မြင့်မြတ်သော ရဟန်း အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါတယ်
စာပေ၊ ပရိယတ္တိ သင်ကြားဆည်းလေ့လာခြင်း

ဆရာတော်လောင်းလျာဟာ ညောင်ပင်သာ၊ရွာဦးကျောင်းဆရာတော် နှင့် ညောင်ဦးမြို့နယ် ၊ကံကြိးကုန်း ရွာတောင်ကျောင်းဆရာတော် ဦးဝါသဝ၊ဦးတေဇနိယ တို့ထံတွင် ပဋကတ်အခြေခံကျမ်းစာများကိုသင်ယူဆည်းပူးတော်မူခဲ့ပြီး မြင်းခြံမြို့ ၊ ကိုးဆောင်တိုက်ဆရာတော်အဘိဓဇ အဟာရဋ္ဌဂုရု၊ အဘိဓဇအဂ္ဂမဟာ

သဒ္ဓမ္မဇောတိကတဇ၊ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဌ ဘဒ္ဒန္တသောပိတ ထံမှ အစိုးရ ဓမ္မာစရိယပြီးသည့်တိုင်အောင် (၉) နှစ်ခန့် ပိဋကတ်ကျမ်းစာများကိုသင်ယူဆည်းပေါ်တော် မူခဲ့ပါတယ် .
ထို့နောက်မှ မန္တလေးမြို့ ၊ချမ်းသာကြီးတိုက်၊ညောင်ကန်တိုက် ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ခြောက်ထပ်ကြီးတိုက်တို့တွင်လှည့်လည်သတင်းသုံးလျက်စာချအကျော်၊ဆရာတော်များထံမှပရိယတ္တိစာပေများလေ့လာသင်ယူခဲ့ပါတယ်

အောင်မြင်တော်မူခဲ့သော စာမေးပွဲများနိုင်ငံတော်အစိုးရ ပထမငယ်၊ပထမလတ်၊ပထမကြီးတန်းနှင့် သာသနဓဇဓမ္မာစရိယဘွဲ့ (တစ်နိုင်ငံလုံး ဒုတိယ)ရရှိအောင်မြင်ခဲ့ပြီး ထူးချွန်ထက်မြက်သော ၊ထိပ်တန်းပညာဝရိယရှိသူတို့သာ ရရှိနိုင်သည့် သာသနဓဇသိရီပဝရဓမ္မာစရိယဘွဲ့ ၊ မန္တလေး သကျသီဟ ဓမ္မာစရိယာ(အဘိဝံသ) ဘွဲ့ တို့ကို ရရှိ အောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါတယ် ..

စာပေကျမ်းဂန်များ သင်ကြားပို့ချတော်မူခြင်း

ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ ကံကြီးကုန်းရွာ၌ ၁၃၂၈-၂၉ တွင်အစိုးရမူလတန်းဆရာအဖြစ်လည်းကောင်း၊မြင်းခြံမြို့၊
ကိုးဆောင်တိုက်၌ ၁၃၂၉ ခုနှစ်တွင်စာချဂဏဝါစကအဖြစ်လည်းကောင်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ရွာမပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၌ ၁၃၃၂ခုနှစ်မှ ယနေ့တိုင်အောင်တာဝန်ခံစာချအဖြစ် လည်းကောင်းစာပေပရိယတ္တိများကို ပို့ချတော်မူလျက်ရှိပြီး ..နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိ သာသနာ့တက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)စတင်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှစ၍ ၄ နှစ်ခန့် အဘိဓမ္မမဟာဌာနပါမောက္ခ နှင့် ဒုတိယ ပါမောက္ခချုပ် အဖြစ် တာဝန်ယူပြီး စာပေကျမ်းဂန်များကို သင်ကြားပို့ချတော်မူခဲ့ပါတယ်.

သာသနာရေး အားပေးဆောင်ရွက်တော်မူခြင်း

ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သံဃာ့အဖွဲ့စည်း ပထမအကြိမ်မြို့နယ်နှင့်တိုင်း ဝိနည်းဓိုလ် ၊ဒုတိယအကြိမ် အင်းစိန်မြို့နယ် သံဃာ့နာယကအဖွဲ့ဒုတိယ ဥက္ကဌ ၊တတိယအကြိမ် နိုင်ငံတော်ဗဟိုသံဃာ့ဝန်ဆောင် နှင့်တောင်တန်းသာသနာပြု သြဝါဒါစရိယ ၊အင်းစိန်မြို့နယ် ပထမပြန်စာမေးပွဲ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ ၊နိုင်ငံတော် ပရိယတ္တိ သာသနာ့တက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)အဘိဓမ္မ ပါမောက္ခ ၊ ဒုတိယ ပါမောက္ခချုပ်ပဉ္စမ အကြိမ် နိုင်ငံတော်ဗဟို သံဃာ့ဝန်ဆောင်၊နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနယက အဖွဲ့ဝင်၊တွဲဖက်အကျိုးတော်ဆောင်၊ဒုတိယဥက္ကဌစသည့်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်တော်မူခဲ့ပြီး ..နိုင်ငံတော် သြဝါဒါစရိယတာဝန်၊ရွှေတိဂုံ စေတီတော် ဂေါပကအဖွဲ့ သြဝါဒါစရိယတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်တော်မူဆဲ ဖြစ်ပါတယ် 

၎င်းတို့အပြင် နွေရာသီ အဆင့်မြင့် ဗုဒ္ဓအဘိဓိမ္မာ(ယမိုက်၊ပဋ္ဌာန်း၊ဆန်းစသော)သင်တန်းများကိုမဟာဗျူဟာအသင်း၌ (၃) နှစ် ၊ အင်းစိန်ရွာမပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်၌ အနှစ် (၂၀) ၊ပဲခူး၊ မန္တလေး ၊တောင်ကြီး ၊ ကလေးမြို့တို့၌ အခါအားလျော်စွာလှည့်လည် ပို့ချတော်မူခဲ့ပါတယ် ..

လူဝတ်ကြောင်များအတွက် အဘိဓမ္မာသင်တန်းများကိူလဲ အဘိဓမ္မာ စာမေးပွဲများ ဖြေဆိုနိုင်သည်အထိ (၁) နှစ်လျှင် (၂) ကြိမ် ပို့ချတော်မူခဲ့ပြီး၊ရွာမစာသင်တိုက်၌ သြင်္ကန်တွင်း တရားစခန်းများတွင်လဲ နှစ်စဉ် သတိပပဋ္ဌာန်တရားပြပေးခြင်း၊ရဟန်းခံ၊သိမ်သမုတ် စသော ကံကြီး၊ကံငယ် သံဃာ့ကိစ္စ များနှင့် ဆက်စပ်သည့် နေရာတိုင်း ဦးဆောင်၊ဦးရွက်ပြုကာ အလေးထားဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါတယ်..

ထို့အပြင် ဆရာတော်ကြီးဟာ

၁.ဗုဒ္ဓစာပေ ပရိယတ္တိ သုတေသီများအတွက် အလွယ်တကူလေ့လာဖြေဆိုနိုင်စေရန် ခေတ်မှီ ပုစ္ဆာ အဖြေစုံကျမ်းများရေးသားပြုစုတော် မူခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဓစာပေတွင် အခက်ခဲ၊အနက်နဲဆုံးဖြစ်တဲ့ (ဓမ္မသင်္ဂဏီ ၊ ဓာတုကထာ ၊ ယမက၊ ပဋ္ဌာနစသော) အဘိဓမ္မာ ပိဋကတ် (၇)ကျမ်းကို (၆) လ မှ(၁) နှစ်အတွင်း ပါရဂူမြောက် ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာသင်ယူနိုင်သည့် သင်ကြားနည်းစနစ် အသစ်များကို ပေါက်ရောက်အောင်မြင်အောင် ကျမ်းပြုတီထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ..၎င်းအပြင် (၇)ရက်ခန့်ဖြင့် ပါဠိဂါထာရေးသားစီကုံးနိုင်သော နည်းစနစ်ကိုလဲ ကျမ်းပြုတီထွင်နိုင်ခဲ့ပြီးပါဠိ ဘာသာကို အရေး၊အဖတ်၊အပြော၊နားထောင်4 skills တတ်မြောက် ကျွမ်းကျင်စေနိုင်သည့်ပါဠိ ဘာသာ လေ့လာနည်းကျမ်းများစွာကိုရေးသားပြုစုနိုင်ခဲ့ပါတယ် ..

၂.မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးသားပြုစုခဲ့သော ကျမ်းပေါင်း(၃၀)၊ကျော်မက ပါဠိ ဘာသာဖြင့်ရေးသားပြုစုခဲ့သော

ကျမ်း (၃)ဆူ ရှိပြီး လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏ပရိယတ္တိပညာရေးနှင့် အဆင့်မြင့် အဘိဓမ္မာသင်ကြားနည်း ယန္တရားကို ရာနှူန်းပြည့် လည်ပတ်နေသော စနစ်မှာ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ရဲ့ နည်းစနစ်များပဲဖြစ်ပါတယ် ..

၃.မြန်မာနိုင်ငံ၌ သံဃာထု (၄) သိန်းကျော်နှင့် သီလရှင်ပေါင်း (၆)သောင်း ကျော် ရှိသည့်အနက် ဆရာတော်ထံအဆင့်မြင့် အဘိဓမ္မာ ပဋကတ် မလေ့လာမသင်ကြားဖူးသော သံဃာ နှင့် သီလရှင် မရှိသလောက်ရှားပါးပြီးမြန်မာနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓသာသနာ၌ တိပိဋကဓရ တိပိဋကကောဝိဒဓမ္မဘဏ္ဍာဂါရိကဘွဲ့ရ (၁၄) ပါး ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့အနက်အဘိဓမ္မာ အရာ၌ ဒိသာ ပါမောက္ခ ပါရဂူအဆင့်တတ်မြောက်ကျွမ်းကျင်သည့် တပိဋကဆရာတော်တပည့်ကြီး (၂) ပါး ပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ် ..မြန်မာပြည်တွင်သာမက နိုင်ငံတကာမှာပါ သွားရောက်

ပညာသင်ကြားနေသော BA,MA,Ph.D ဘွဲ့ရတပည့်ပေါင်းများစွာရှိပြီး မြန်မာပြည်ရှိ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေသော Ph.D ဘွဲ့ရဆရာတော်အများစုမှာလည်း ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ တပည့်များပင်ဖြစ်ပါတယ် ..

၂၀ ရာစုနှောင်းပိုင်း ၂၁ ရာစုအတွင်းဗုဒ္ဓစာပေအဘိဓမ္မာ ပိဋကတ်ကိုအအောင်မြင်ဆုံး၊အကောင်းဆုံးလေ့လာနိုင်တဲ့နည်းစနစ်ကို တီထွင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓစာပေ ပရိယတ္တိ သာသနာအတွက် နေမင်းကြီးတစ်ဆူဖြစ်သလို ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာအတွက် လမင်းကြီးတစ်ဆူလဲဖြစ်တဲ့ ဆိုခဲ့ပြီးသော အရည်အချင်း ဂုဏ်ရည်များစွာပိုင်ဆိုင်တဲ့ သာသနာ့ အာဇာနည် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဖြစ်ပါတယ်

မူရင္းေရးသားပူေဇာ္သူ - ေအးခ်မ္းမင္း Aye Chan Min

Friday, July 26, 2019

၀ါးခယ္မ က ႀကိဳးႀကာေခါင္းနီ ႏွင့္ SST Tourism ၏ ငွက္ႀကည့္ခရီးစဥ္

ယခုအခါ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ားစိတ္၀င္စားလာေသာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုမွာ ရပ္ရြာအေၿခၿပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းၿဖစ္သည္ ။ ထိုသို.ရပ္ရြာအေၿခၿပဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မိမိတို.ေဒသ၏ အားသာမွဳအရ ယဥ္ေက်းမွဳ ေလ့လာေရး ၊ လူမ်ိဳးစု ေလ့လာေရး ၊ စြန္.စားခရီးသြား ၊ ဆင္စခန္းကဲ့သို. ခရီးစဥ္မ်ားအၿပင္ ငွက္ႀကည့္ ခရီးစဥ္မ်ားသည္ၿဖင့္ မိမိတို.နီးစပ္ပတ္သက္ရာ ေခါင္းစဥ္ကို ဦးစားေပးေဖာ္ေဆာင္လာႀကသည္ ။

ထိုအထဲတြင္ ၀ါးခယ္မၿမိဳ.ေလး၏ အားသာခ်က္တစ္ခုက ကမၻာေပၚ ရွိ ရွားပါးငွက္မ်ိဳးစိတ္ တစ္ခုၿဖစ္ေသာ ႀကိဳးႀကာေခါင္းနီ ငွက္မ်ိဳးမ်ားကို ၿမိဳ.နယ္အတြင္း၇ွိ ေက်း၇ြာမ်ားတြင္ ေတြ.ရွိလာရၿခင္းၿဖစ္သည္ ။ ႀကိဳးႀကာေခါင္းနီ ဟူေသာ ငွက္မ်ိဳးစိတ္သည္ ၿမန္မာတြင္သာမက ကမၻာတြင္ပါ မ်ိဳးသုန္းအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေနေသာ ငွက္မ်ိဳးစိတ္တစ္ခုၿဖစ္သည္ ။ ထို.ေႀကာင့္လည္းၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၄ ခု ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္နွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ားကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေၿမမ်ား ထိမ္းသိမ္းေရးဥပေဒအရ လံုး၀ကာကြယ္ထားေသာ မ်ိဳးစိတ္တစ္ခုလည္းၿဖစ္သည္ ။

ဧရာ၀တီ ၿမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ ၂၀၁၆ သုေတသနၿပဳလုပ္ခ်က္မ်ားအရ အသိုက္ေပါင္း ၃၇ သိုက္ေတြ.ရွိထိမ္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ အေကာင္ေရ ၅၀၀ ခန္.သာက်န္ရွိေတာ.သည့္အနက္ ယင္းေဒသတြင္ အေကာင္ေရ ၂၀၀ မွ ၄၀၀ အတြင္းရွိသည္ဟု သိရသည္ ။
သစ္ေတာဦးစီး႒ာန ႏွင့္ မအူပင္တကၠသိုလ္ သားငွက္ထိမ္းသိမ္းေရး အဖြဲ.( ၿမန္မာႏိုင္ငံအစိအစဥ္ တို.ပူးေပါင္း၍ ဇီ၀မ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲမ်ားထိမ္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိရာ ၿမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ေလးၿမိဳ.နယ္ ၿဖစ္ေသာ မအူပင္ ၊ ပန္းတေနာ္ ၊ အိမ္မဲ ၊ ၀ါးခယ္မ တို.တြင္ ႀကိဳးႀကာေခါင္းနီ ငွက္သိုက္ေပါင္း ၅၀ ေတြ.ရွိသည့္အနက္ ၀ါးခယ္မၿမိဳ.နယ္တြင္ အမ်ားဆံုးေတြ.ရွိရၿပီး စုစုေပါင္း ၃၁ သိုက္ေတြ.ရွိေႀကာင္းသိရပါသည္ ။ထိုသို.ေတြ.ရွိရာတြင္ ေဒသခံ လယ္သမားတို.၏ သတင္းေပးကူညီမွဳမ်ားက အေရးပါခဲ့ၿပီး အတည္မၿပဳႏိုင္ေသးေသာ ႀကိဳးႀကာသိုက္မ်ားလည္း ရွိနိုင္ေသးေႀကာင္းသိရပါသည္ ။ သားငွက္ထိမ္းသိမ္းေရးအဖြဲ. ( ၿမန္မာႏိုင္ငံအစိအစဥ္ ) မွ ငွက္ပညာရွင္ ဥိးသက္ေဇာ္ႏိုင္ ကလည္း ႀကိဳးႀကာထိမ္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္အေႀကာင္း ေၿပာႀကားခဲ့ေႀကာင္းလည္းသိရပါသည္ ။ ။ ထို ႀကိဳးႀကာေခါင္းနီအသိုက္မ်ားကို ၀ါးခယ္မၿမိဳ.နယ္တြင္ ၃၁ သိုက္ ၊ မအူပင္ၿမိဳ.နယ္တြင္ ၁၅သိုက္ ၊ ပန္းတေနာ္ ႏွင့္.အိမ္မဲၿမိဳ.နယ္တို.တြင္ ၂သိုက္စီေတြ.ရွိခဲ့ႀကေႀကာင္း သိရသည္

ထို.အတြက္ ငွက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္၀င္စားသူမ်ား ၊ ၿမတ္နိုးသူမ်ား ၊ ေလ့လာလိုသူမ်ား လာေရာက္ေလ့လာႀကသည္မွာ ႏွစ္အနည္းငယ္ရွိသြားၿပီၿဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ခရီးစဥ္တစ္ခုအၿဖစ္ပါ စီစဥ္လာေႀကာင္းေတြ.ရွိရပါသည္ ။

ယခုလတ္တေလာ ၀ါးခယ္မသို.ငွက္ႀကည့္ခရီးစဥ္ စီစဥ္ေနေသာ အဖြဲ.တစ္ခုမွာ SST Tourism ဟုသိရၿပီး ၄င္းတို. ေဖာ္ၿပခ်က္အရ ယမန္ႏွစ္က စတင္စီစဥ္ခဲ့ေႀကာင္းေတြ.ရပါသည္ ။ ယခုလည္း မနက္ၿဖန္တြင္သူတို.၏ ဒုတိယေၿမာက္ ခရီးစဥ္ စီစဥ္ထားေႀကာင္း ၄င္းတို. Page ၏ေဖာ္ၿပခ်က္အရ သိရၿပီး ဆက္သြယ္ေမးၿမန္းမွဳအရ လိုက္ပါႏိုင္ေသးေႀကာင္းပါ သိရပါသည္ ။ ၄င္းတို.၏ေဖာ္ၿပမွဳအားလည္း ကူးယူေဖာ္ၿပအပ္ပါသည္ ။

Photo by SST Tourism

 
၄င္းတို.၏ ပထမ ခရီးစဥ္ကို ၂၉ / ၉ / ၂၀၁၈ က စီစဥ္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ထိုစဥ္ကငွက္ၾကည့္ရာတြင္ေရွာင္ရွားရမည့္အခ်က္မ်ား ကိုပါ ေအာက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္း သတ္မွတ္ထားခဲ့ေႀကာင္း ေတြ.ရပါသည္ ။
- (၁) အေရာင္ေတာက္သည့္ အ၀တ္အစားမ်ား (အ၀ါေရာင္၊ အနီေရာင္၊ အျဖဴေရာင္၊ အမဲေရာင္ စသည့္)။
- (၂) ငွက္ၾကည့္သြားရာတြင္ စကားဆူညံစြာေျပာဆိုျခင္း မျပဳရ။
- (၃) အသံျမည္ေစမည့္ မုုိးကာအဝတ္အထည္မ်ားအသံုုးမျပဳရန္၊
- (၄) ငွက္ၾကည့္ရာတြင္ သတ္မွတ္စည္းကမ္းမ်ားကုုိလုုိက္နာရန္၊
- (၅) ခရီးစဥ္တြင္ လုုိက္ပါသည့္ သူအခ်င္းခ်င္းစိတ္အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ေစရန္၊
ထို.အၿ႔ပင္ သတိၿပဳရန္ အခ်က္ တစ္ခုအေနၿဖင့္ ဝါသနာအရစူးစမ္းလုုိသည့္ စိတ္ျဖင့္ လုုိက္ပါလာသည့္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ လုုိက္ပါလာသူမ်ားကုုိအေလးထားကူညီေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။ အေျပာအဆုုိ၊ ကုုိယ္ဟန္ အမူအရာသတိျပဳရပါမည္ ဟု၍ထည့္သြင္းထားေႀကာင္းေတြ.ရပါသည္ ။

ယခုဒုတိယခရီးစဥ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ႏွင့္မတူေသာ တစ္ခ်က္မွာ ပထမခရီး စီစဥ္စဥ္က အၿပန္ခရီး  ေန.လည္စာ ကို ေဒသခံလူထုမွ ခ်က္ျပဳတ္စီစဥ္ထားေသာ ေဒသထြက္ဟင္းမ်ားျဖင့္ ေကၽြးေမြးခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္ ။


ၾကိဳးၾကာငွက္တို႕ ေပ်ာ္စံရာခရီးစဥ္

Photo by SST Tourism

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးသို႔ ငွက္ၾကည္႕ျခင္းနွင္႕ တာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ခရီးစဥ္ - ၂ ( 27 July 2019 )
ဤခရီးစဥ္အား S.S.Tခရီးသြားလုပ္ငန္းနွင္႕ ျမန္မာငွက္၀ါသနာရွင္အသင္း (MBNS) တို႕မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ခရီးစဥ္တြင္ ပါ၀င္လိုက္ပါျခင္းအားျဖင္႕ ရရွိခံစားႏိုင္မည္႕ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
(၁) ၾကိဳးၾကာငွက္သည္ ငွက္မ်ားထဲတြင္ အရပ္အျမင္႕ဆံုး ငွက္ျဖစ္ျပီး ၄င္း၏ လွပေျပျပစ္သည္႕ ကိုယ္ခႏၶာႏွင္႕ ႏြဲ႕ႏြဲေနွာင္းေနွာင္း လမ္းေလွ်ာက္ေနပံုမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရမည္။
(၂) ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အလွအပမ်ားနွင္႕ က်ယ္ျပန္႕ေသာလယ္ကြင္းျပင္ၾကီး ထဲတြင္ ေတာင္သူဦးၾကီးမ်ားနွင္႕ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ရွင္သန္က်က္စားေနထိုင္ေသာ ၾကိဳးၾကာငွက္မ်ားကို ေလ႕လာၾကည္႕ရူရမည္။
(၃) Endangered species ျဖစ္ေသာ Jerdon’s Babbler ႏွင္႕တကြ စာဘူးေတာင္းမ်ိဳးစိပ္မ်ား ျဖစ္ေသာ Baya Weaver, Asian Golden Weaver, Streaked Weaver မ်ားကိုလည္းျမင္ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

ခရီးစဥ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္
• ငွက္ျကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင္႕ ငွက္မ်ားကိုခ်စ္ျမတ္နိုးျပီး ထိန္းသိမ္း ေစာင္႕ ေရွာက္ တတ္ေစရန္။
• စုေပါင္းငွက္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ဦး ႏွင္႕ တစ္ဦးခင္မင္ရင္နွီးျပီး
သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၊အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ား ႏွီးေနွာဖလွယ္ ႏိုင္ေစရန္။
• လူငယ္္မ်ား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ခ်စ္ခင္ ထိန္းသိမ္းလိုေသာ
စိတ္ဓါတ္ မ်ား ပိုမိုျမင့္မားလာေစရန္။

ခရီးစဥ္အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္
နံနက္ ၀၆း၃၀(နာရီ)တြင္ ေျမနီကုန္း ဒဂံုစင္တာ( 1 ) ေရွ႔တြင္ စုရပ္အေနျဖင္႕သတ္မွတ္ ထားပါသည္။ ထိုေနာက္ Light truck ကားျဖင္႕ လိွုင္သာယာမွတစ္ဆင္႕ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး သို႕ ေမာင္းနွင္းပါမည္။ ေန႕လည္စာကိုု လမ္းတြင္ စားသံုးပါမည္။ ၄င္းေနာက္ ၾကိဳးၾကာမ်ား က်က္စားေသာ ေနရာသို႕သြားေရာက္ ၾကည္႕ရူေလ႕လာပါမည္။ ညေနပိုင္းတြင္ ၀ါးခယ္မျမိဳ႕သို႕ သြားေရာက္ ၍ ေအာင္ကုေဋဟိုတယ္သို႕ check in ၀င္ပါမည္။ ညစာ ကို ဟိုတယ္တြင္ စားသံုးႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္္ေစာေစာ ဟိုတယ္တြင္ မနက္စာစားသံုးျပီး ဟိုတယ္မွ check out လုပ္ပါမည္။ ထိုေနာက္ ကိုင္းေတာမ်ားနွင္႕ လယ္ကြင္းမ်ားထဲတြင္ နံနက္ (၁၁) နာရီအထိ ငွက္ဆက္လက္ၾကည္႕ရူပါမည္။ ၄င္းေနာက္ ရန္ကုန္သို႕ ျပန္လည္ထြက္ခြာပါမည္။ ေန႕လည္စာကို ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းတံတားထိပ္ရွိ Classic စားေသာက္ဆိုင္တြင္ စားသံုးပါမည္။

မိမိနွင္႔တပါးတည္းယူေဆာင္လာရမည္႔အရာမ်ား

Photo bySST Tourism

၁) ေသာက္ေရဘူး
၂) Binocular
၃) ထီး ႏွင္႔ မိုးကာ
၄) ေဘာပင္ နွင္႕ မွတ္စုစာအုပ္
၅) ဘြတ္ဖိနပ္ ယူလာရန္

ခရီးစဥ္ ကားစရိတ္အတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ (၁၂,၀၀၀) က်ပ္သာ ကုန္က်ပါျပီး အျခားကုန္က်စရိတ္ မ်ားကို မိမိဘာသာ က်ခံရပါမည္။( ဤခရီးစရိတ္မွာ လူဦးေရ ၁၅ ေယာက္ကို အေျခခံ တြက္တာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ လူဦးေရ ၁၅ ေယာက္မျပည္႕ပါက မွ်ေ၀ျခင္းစနစ္ျဖင္႕ ကားစရိတ္ကို က်ခံရမည္။)

ဆက္သြယ္ရန္
S.S.T Tourism Office Phone: 01 -255536, 393094
ဦးေဌးေငြ (၀၉- ၄၄၂ ၁၆၃ ၀၁၉)
ဦးမဂၤလာေလး (၀၉- ၇၉၂ ၆၇၈ ၈၅၇)


ဤေနရာတြင္ ႀကိဳတင္အသိေပးလိုသည္မွာ မိမိတို.ႏွင့္ ဤ ခရီးစဥ္ စီစဥ္ေသာ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္မွဳ မရွိပဲ မိမိတို.ၿမိဳ.ေလးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းတစ္ရပ္ကိုသာ ေဖာ္ၿပၿခင္းၿဖစ္ပါသည္ )

Unicode Version

ယခုအခါ ခရီးသွားလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အများစိတ်ဝင်စားလာသော ခေါင်းစဉ်တစ်ခုမှာ ရပ်ရွာအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်သည် ။ ထိုသို.ရပ်ရွာအခြေပြုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် မိမိတို.ဒေသ၏ အားသာမှုအရ ယဉ်ကျေးမှု လေ့လာရေး ၊ လူမျိုးစု လေ့လာရေး ၊ စွန်.စားခရီးသွား ၊ ဆင်စခန်းကဲ့သို. ခရီးစဉ်များအပြင် ငှက်ကြည့် ခရီးစဉ်များသည်ဖြင့် မိမိတို.နီးစပ်ပတ်သက်ရာ ခေါင်းစဉ်ကို ဦးစားပေးဖော်ဆောင်လာကြသည် ။
ထိုအထဲတွင် ဝါးခယ်မမြို.လေး၏ အားသာချက်တစ်ခုက ကမ္ဘာပေါ် ရှိ ရှားပါးငှက်မျိုးစိတ် တစ်ခုဖြစ်သော ကြိုးကြာခေါင်းနီ ငှက်မျိုးများကို မြို.နယ်အတွင်း၇ှိ ကျေးရွာများတွင် တွေ.ရှိလာရခြင်းဖြစ်သည် ။
 ကြိုးကြာခေါင်းနီ ဟူသော ငှက်မျိုးစိတ်သည် မြန်မာတွင်သာမက ကမ္ဘာတွင်ပါ မျိုးသုန်းအန္တရာယ် ကျရောက်နေသော ငှက်မျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်သည် ။ ထို.ကြောင့်လည်းမြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၉၄ ခု တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များကာကွယ်ရေးနှင့် သဘာဝနယ်မြေများ ထိမ်းသိမ်းရေးဥပဒေအရ လုံးဝကာကွယ်ထားသော မျိုးစိတ်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည် ။
ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် ၂၀၁၆ သုတေသနပြုလုပ်ချက်များအရ အသိုက်ပေါင်း ၃၇ သိုက်တွေ.ရှိထိမ်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အကောင်ရေ ၅၀၀ ခန်.သာကျန်ရှိတော.သည့်အနက် ယင်းဒေသတွင် အကောင်ရေ ၂၀၀ မှ ၄၀၀ အတွင်းရှိသည်ဟု သိရသည် ။
သစ်တောဦးစီးဋ္ဌာန နှင့် မအူပင်တက္ကသိုလ် သားငှက်ထိမ်းသိမ်းရေး အဖွဲ.( မြန်မာနိုင်ငံအစိအစဉ် တို.ပူးပေါင်း၍ ဇီဝမျိုးစုံ မျိုးကွဲများထိမ်းသိမ်းရေး ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် လေးမြို.နယ် ဖြစ်သော မအူပင် ၊ ပန်းတနော် ၊ အိမ်မဲ ၊ ဝါးခယ်မ တို.တွင် ကြိုးကြာခေါင်းနီ ငှက်သိုက်ပေါင်း ၅၀ တွေ.ရှိသည့်အနက် ဝါးခယ်မမြို.နယ်တွင် အများဆုံးတွေ.ရှိရပြီး စုစုပေါင်း ၃၁ သိုက်တွေ.ရှိကြောင်းသိရပါသည် ။ထိုသို.တွေ.ရှိရာတွင် ဒေသခံ လယ်သမားတို.၏ သတင်းပေးကူညီမှုများက အရေးပါခဲ့ပြီး အတည်မပြုနိုင်သေးသော ကြိုးကြာသိုက်များလည်း ရှိနိုင်သေးကြောင်းသိရပါသည် ။ သားငှက်ထိမ်းသိမ်းရေးအဖွဲ. ( မြန်မာနိုင်ငံအစိအစဉ် ) မှ ငှက်ပညာရှင် ဥိးသက်ဇော်နိုင် ကလည်း ကြိုးကြာထိမ်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ဒေသခံလူထုနှင့် ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည့်အကြောင်း ပြောကြားခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါသည် ။ ။ ထို ကြိုးကြာခေါင်းနီအသိုက်များကို ဝါးခယ်မမြို.နယ်တွင် ၃၁ သိုက် ၊ မအူပင်မြို.နယ်တွင် ၁၅သိုက် ၊ ပန်းတနော် နှင့်.အိမ်မဲမြို.နယ်တို.တွင် ၂သိုက်စီတွေ.ရှိခဲ့ကြကြောင်း သိရသည် ။

ထို.အတွက် ငှက်နှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားသူများ ၊ မြတ်နိုးသူများ ၊ လေ့လာလိုသူများ လာရောက်လေ့လာကြသည်မှာ နှစ်အနည်းငယ်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ခရီးစဉ်တစ်ခုအဖြစ်ပါ စီစဉ်လာကြောင်းတွေ.ရှိရပါသည် ။
ယခုလတ်တလော ဝါးခယ်မသို.ငှက်ကြည့်ခရီးစဉ် စီစဉ်နေသော အဖွဲ.တစ်ခုမှာ SST Tourism ဟုသိရပြီး ၎င်းတို. ဖော်ပြချက်အရ ယမန်နှစ်က စတင်စီစဉ်ခဲ့ကြောင်းတွေ.ရပါသည် ။ ယခုလည်း မနက်ဖြန်တွင်သူတို.၏ ဒုတိယမြောက် ခရီးစဉ် စီစဉ်ထားကြောင်း ၎င်းတို. Page ၏ဖော်ပြချက်အရ သိရပြီး ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုအရ လိုက်ပါနိုင်သေးကြောင်းပါ သိရပါသည် ။ ၎င်းတို.၏ဖော်ပြမှုအားလည်း ကူးယူဖော်ပြအပ်ပါသည် ။
၎င်းတို.၏ ပထမ ခရီးစဉ်ကို ၂၉ / ၉ / ၂၀၁၈ က စီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုစဉ်ကငှက်ကြည့်ရာတွင်ရှောင်ရှားရမည့်အချက်များ ကိုပါ အောက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်း သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြောင်း တွေ.ရပါသည် ။
- (၁) အရောင်တောက်သည့် အဝတ်အစားများ (အဝါရောင်၊ အနီရောင်၊ အဖြူရောင်၊ အမဲရောင် စသည့်)။
- (၂) ငှက်ကြည့်သွားရာတွင် စကားဆူညံစွာပြောဆိုခြင်း မပြုရ။
- (၃) အသံမြည်စေမည့် မိုးကာအဝတ်အထည်များအသုံးမပြုရန်၊
- (၄) ငှက်ကြည့်ရာတွင် သတ်မှတ်စည်းကမ်းများကိုလိုက်နာရန်၊
- (၅) ခရီးစဉ်တွင် လိုက်ပါသည့် သူအချင်းချင်းစိတ်အနှောက်အယှက် မဖြစ်စေရန်၊
ထို.အြ့ပင် သတိပြုရန် အချက် တစ်ခုအနေဖြင့် ဝါသနာအရစူးစမ်းလိုသည့် စိတ်ဖြင့် လိုက်ပါလာသည့်သူများ ဖြစ်သည်။ လိုက်ပါလာသူများကိုအလေးထားကူညီဆောင်ရွက်ရပါမည်။ အပြောအဆို၊ ကိုယ်ဟန် အမူအရာသတိပြုရပါမည် ဟု၍ထည့်သွင်းထားကြောင်းတွေ.ရပါသည် ။

ယခုဒုတိယခရီးစဉ်တွင် ပထမအကြိမ် နှင့်မတူသော တစ်ချက်မှာ ပထမခရီး စီစဉ်စဉ်က အပြန်ခရီး  နေ.လည်စာ ကို ဒေသခံလူထုမှ ချက်ပြုတ်စီစဉ်ထားသော ဒေသထွက်ဟင်းများဖြင့် ကျွေးမွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
ကြိုးကြာငှက်တို့ ပျော်စံရာခရီးစဉ်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးသို့ ငှက်ကြည့်ခြင်းနှင့် တာဝန်သိခရီးသွားလုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ခြင်း ခရီးစဉ် - ၂ ( 27 July 2019 )

ဤခရီးစဉ်အား S.S.Tခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် မြန်မာငှက်ဝါသနာရှင်အသင်း (MBNS) တို့မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ခရီးစဉ်တွင် ပါဝင်လိုက်ပါခြင်းအားဖြင့် ရရှိခံစားနိုင်မည့် အကျိုးကျေးဇူးများ

(၁) ကြိုးကြာငှက်သည် ငှက်များထဲတွင် အရပ်အမြင့်ဆုံး ငှက်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ လှပပြေပြစ်သည့် ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် နွဲ့နွဲနှောင်းနှောင်း လမ်းလျှောက်နေပုံများကို တွေ့မြင်ရမည်။

(၂) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလှအပများနှင့် ကျယ်ပြန့်သောလယ်ကွင်းပြင်ကြီး ထဲတွင် တောင်သူဦးကြီးများနှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ရှင်သန်ကျက်စားနေထိုင်သော ကြိုးကြာငှက်များကို လေ့လာကြည့်ရူရမည်။

(၃) Endangered species ဖြစ်သော Jerdon’s Babbler နှင့်တကွ စာဘူးတောင်းမျိုးစိပ်များ ဖြစ်သော Baya Weaver, Asian Golden Weaver, Streaked Weaver များကိုလည်းမြင်တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။

ခရီးစဉ်ဖော်ဆောင်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်

• ငှက်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ငှက်များကိုချစ်မြတ်နိုးပြီး ထိန်းသိမ်း စောင့် ရှောက် တတ်စေရန်။

• စုပေါင်းငှက်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် တစ်ဦး နှင့် တစ်ဦးခင်မင်ရင်နှီးပြီး

သဘာ၀ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ၊အသိပညာ ဗဟုသုတများ နှီးနှောဖလှယ် နိုင်စေရန်။

• လူငယ်များ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ချစ်ခင် ထိန်းသိမ်းလိုသော

စိတ်ဓါတ် များ ပိုမိုမြင့်မားလာစေရန်။

ခရီးစဉ်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

နံနက် ၀၆း၃၀(နာရီ)တွင် မြေနီကုန်း ဒဂုံစင်တာ( 1 ) ရှေ့တွင် စုရပ်အနေဖြင့်သတ်မှတ် ထားပါသည်။ ထိုနောက် Light truck ကားဖြင့် လှိုင်သာယာမှတစ်ဆင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး သို့ မောင်းနှင်းပါမည်။ နေ့လည်စာကို လမ်းတွင် စားသုံးပါမည်။ ၎င်းနောက် ကြိုးကြာများ ကျက်စားသော နေရာသို့သွားရောက် ကြည့်ရူလေ့လာပါမည်။ ညနေပိုင်းတွင် ဝါးခယ်မမြို့သို့ သွားရောက် ၍ အောင်ကုဋေဟိုတယ်သို့ check in ဝင်ပါမည်။ ညစာ ကို ဟိုတယ်တွင် စားသုံးနိုင်ပါသည်။

နောက်တစ်နေ့ နံနက်စောစော ဟိုတယ်တွင် မနက်စာစားသုံးပြီး ဟိုတယ်မှ check out လုပ်ပါမည်။ ထိုနောက် ကိုင်းတောများနှင့် လယ်ကွင်းများထဲတွင် နံနက် (၁၁) နာရီအထိ ငှက်ဆက်လက်ကြည့်ရူပါမည်။ ၎င်းနောက် ရန်ကုန်သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာပါမည်။ နေ့လည်စာကို ဗိုလ်မြတ်ထွန်းတံတားထိပ်ရှိ Classic စားသောက်ဆိုင်တွင် စားသုံးပါမည်။
မိမိနှင့်တပါးတည်းယူဆောင်လာရမည့်အရာများ


၁) သောက်ရေဘူး

၂) Binocular

၃) ထီး နှင့် မိုးကာ

၄) ဘောပင် နှင့် မှတ်စုစာအုပ်

၅) ဘွတ်ဖိနပ် ယူလာရန်

ခရီးစဉ် ကားစရိတ်အတွက် တစ်ဦးလျှင် (၁၂,၀၀၀) ကျပ်သာ ကုန်ကျပါပြီး အခြားကုန်ကျစရိတ် များကို မိမိဘာသာ ကျခံရပါမည်။( ဤခရီးစရိတ်မှာ လူဦးရေ ၁၅ ယောက်ကို အခြေခံ တွက်တာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ လူဦးရေ ၁၅ ယောက်မပြည့်ပါက မျှဝေခြင်းစနစ်ဖြင့် ကားစရိတ်ကို ကျခံရမည်။)

ဆက်သွယ်ရန်

S.S.T Tourism Office Phone: 01 -255536, 393094

ဦးဌေးငွေ (၀၉- ၄၄၂ ၁၆၃ ၀၁၉)

ဦးမင်္ဂလာလေး (၀၉- ၇၉၂ ၆၇၈ ၈၅၇)


( ဤနေရာတွင် ကြိုတင်အသိပေးလိုသည်မှာ မိမိတို.နှင့် ဤ ခရီးစဉ် စီစဉ်သော လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်မှု မရှိပဲ မိမိတို.မြို.လေးနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းတစ်ရပ်ကိုသာ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည် )