Thursday, November 19, 2015

တပ္မေတာ္ - ေလ ၏ မ်ိဳးဆက္သစ္ တိုက္ေလယာဥ္

( ၿမန္မာ.တပ္မေတာ္ ဘေလာ. မွ ထပ္ဆင္.ကူးယူေဖာ္ၿပပါသည္ )

 ၿမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေလ)ဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားအၾကား အထူးစိတ္ဝင္စားေနၾကသည့္ သင့္ေတာ္မည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ဘက္စံုသံုးတိုက္ေလယာဥ္မ်ားအေၾကာင္းကို သံုးသပ္ခ်က္၊ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံုျပန္လည္၍ ေဖာ္ျပခြင့္ေပးေသာ ကိုSky Hunterကို ကၽႊန္ေတာ္အေနျဖင့္ စာဖတ္သူ ညီ၊အစ္ကိုမ်ား ကိုယ္စားေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ဒီေနရာေလးကေန ေျပာၾကားလိုပါတယ္...။ အနာဂါတ္ တပ္မေတာ္(ေလ)အတြက္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာေကာင္းတ့ဲ သံုးသပ္ခ်က္ေတြကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါဦးခင္ဗ်ာ...

တပ္မေတာ္(ေလ)အတြက္ မၾကာမီ အနားေပးေတာ့မည့္ ေလယာဥ္မ်ားကုိ အစားထုိးရာတြင္ သင့္ေတာ္မည့္ေလယာဥ္မ်ားထဲမွ ကုန္က်စရိတ္သက္သာျပီး အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ အသုံးျပဳထားေသာ တုိက္ေလယာဥ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ J-10 multirole fighterကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ထုိေလယာဥ္သည္ အလတ္စားတုိက္ေလယာဥ္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္(ေလ)မွ Mig-29တုိက္ေလယာဥ္ႏွင့္ အတန္းအစား တူညီေနပါသည္။ ထုိေလယာဥ္ႏွစ္စီးရဲ႕ အားနည္းခ်က္၊အားသာခ်က္မ်ားကုိ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ွ မပါဝင္ပဲ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။J-10 multirole fighter(မ်ိဳးဆက္သတ္မွတ္ခ်က္ 4+ generation) 
 

J-10တုိက္ေလယာဥ္သည္္ တစ္ေယာက္ေမာင္း ဘက္စုံသုံး တုိက္ေလယာဥ္ျဖစ္ျပီး တရုပ္ျပည္ သူ႕သမၼတ လြတ္ေျမာက္ေရး ေလတပ္မေတာ္(PLAAF)၏ ပင္မေက်ာရုိး တုိက္ေလယာဥ္ျဖစ္သည္။ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုမွထုပ္လုပ္ေသာ Mig-29/Su-27ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ထုတ္လုပ္ေသာ F-16/F-15တုိ႔ႏွင့္ တန္းတူ ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ေရးကုိ ရည္ရြယ္ကာ ထုတ္လုပ္ထားေသာ စတုတၳမ်ိဳးဆက္ ဘက္စုံသုံးတုိက္ေလယာဥ္ျဖစ္သည္။ထုိတုိက္ေလယာဥ္ကုိ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ စီမံကိန္းအမွတ္ ၁၀(project 10)ဟု အမည္ေပးထားေသာ J-10တုိက္ေလယာဥ္ စီမံကိန္းကုိ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္ အမွတ္(၆၀၁)သုေတသနဌာန ကုိ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ပထမအၾကိမ္စမ္းသပ္ပ်ံသန္းမူကုိ ၁၉၉၈ မတ္၂၃တြင္ စတင္ပ်ံသန္းႏုိင္ခဲ့သည္။ J-10တုိက္ေလယာဥ္အား ယခင္ J-8 တုိက္ေလယာဥ္ကုိ စမ္းသပ္ အဆင့္ျမင့္ထားေသာ J-9တုိက္ေလယာဥ္ ေပၚတြင္အေျခခံခဲ့သည္။စတင္ၾကိဳးစားထုတ္လုပ္စဥ္က တရုပ္ေလတပ္(PLAAF)သည္ယခင္ေရွးရုိးစြဲ အယူအဆျဖစ္ေသာ 4generation တုိက္ေလယာဥ္မ်ားကုိ ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္မည့္ ၾကားျဖတ္တုိက္ေလယာဥ္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ရန္သာ ရည္ရြယ္ထားသည္။အစၥေရးေလတပ္၏ Lavi တုိက္ေလယာဥ္စီမံကိန္းသည္ စမ္းသပ္ေလယာဥ္ အဆင့္တြင္သာ အေမရီကန္တုိ႔၏ တားဆီးမူေၾကာင့္ ရပ္တန္႕သြားခဲ့ရသည္။ထုိLaviတုိက္ေလယာဥ္သည္ အေမရီကန္တုိ႔၏ F-16ကုိ ေကာင္းစြာယွဥ္ႏုိင္မည့္ aerodynamic ဒီဇုိင္းမ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့သည္(ထုိအခ်ိန္က အေမရီကန္၏ ေခတ္ေရွ႕အေျပးဆုံးတုိင္ေလယာဥ္မွာ F-16ျဖစ္သည္)။ထုိေၾကာင့္ Laviတုိက္ေလယာဥ္စီမံကိန္းသည္ ဒီဇုိင္္းျခင္းနီးစပ္ေသာ Project-10ရွိရာ တရုပ္ေလတပ္ဆီသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားေၾကာင္းႏုိင္ငံတကာ ပညာရွင္မ်ားက ဆုိပါသည္။ထုိ႔အျပင္ J-10ေလယာဥ္ ဒီဇုိင္းသည္ အရြယ္အစားအနည္းငယ္ႏွင့္ ဒီဇုိင္း အနည္းငယ္ေျပာင္းရုံမွ အပ က်န္အရာမ်ား အာလုံးသည္ Laviတုိက္ေလယာဥ္ျဖင့္ ဆင္တူေနသည္။

ထုိ႔အျပင္ တစ္စီးထဲေသာ Lavi တုိက္ေလယာဥ္ စမ္းသပ္ေလယာဥ္မွာလည္း Chengdu ေလယာဥ္စက္ ရုံတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေလယာဥ္ထုပ္လုပ္ေရးတြင္ အစၥေရးကုမၸဏီ တခ်ိဳ႕ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ရုရွားတုိ႔မွ ထုိေလယာဥ္အား aerodynamicပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကံျပဳေလ့လာျခင္း J-10တုိက္ေလယာဥ္ပုံစံ ငယ္မ်ားကုိ ရုရွားႏုိင္ငံ၏ wind tunnel testing ျပဳလုပ္ေပးျပီး J-10တုိက္ေလယာဥ္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ AL-31FN အင္ဂ်င္မ်ားေရာင္းခ်ေပးျခင္း အင္ဂ်င္ေပါင္းစပ္တပ္ဆင္ႏုိင္ေရး စသည္တုိ႔ကုိ ကူညီေပးခဲ့သည္။

J-10 တိုက္ေလယာဥ္ႏွင့္ အစၥေရး၏ Lavi တိုက္ေလယာဥ္ 
 

J-10တုိက္ေလယာဥ္ကုိ တရုပ္ေလတပ္ မေတာ္တြင္ ၂၀၀၁ခုႏွစ္ခန္႔မွ စတင္အသုံးျပဳခဲ့ျပီး ၂၀၀၆ခုႏွစ္မွ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ ထုပ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။ J-10တုိက္ေလယာဥ္ကုိ ပါကစၥတန္သုိ႔ FC-20အေနျဖင့္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ ဧျပီလတြင္ စတင္ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ J-10B(FC-20B)တုိက္ေလယာဥ္ ၃၆စီးဝယ္ယူ ရန္ ပါကစၥတန္ျဖင့္ သေဘာတူညီမူရရွိခဲ့ပါ သည္။သုိ႔ေသာ္ ပါကစၥတန္၏ လက္ရွိစီးပြားေရးအေျခအေနအရ မည္သည့္လက္နက္မဆုိ ဝယ္ယူရန္ခက္ ခဲေနေသးေၾကာင္း ပါကစၥတန္ ေလတပ္မွ ၂၀၁၃ ေအာက္တုိဘာလက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

J-10B တိုက္ေလယာဥ္ 
 

J-10Bသည္ တရုပ္ႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ J-10Aအား အဆင့္ျမင့္တင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။J-10Sတြင္ AL-31FNအင္ဂ်င္ အသုံးျပဳရာမွ J-10Bတြင္ ျပည္တြင္းထုပ္ WS-10အင္ဂ်င္ကုိ ေျပာင္းလဲတပ္ဆ င္ခဲ့သည္။သုိ႔ေသာ္ ထုိအင္ဂ်င္၏ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မူမွာ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ေျမာက္ျမားစြာ က်န္ရွိေနေသးသည္။J-10Bတြင္ ေရဒါလႈိင္းထုပ္လႊတ္ျခင္းမရွိပဲ အာရုခံႏုိင္ေသာ passive ေရဒါ (သုိ႔မဟုတ္)ရုရွားတုိ႔၏ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္အာရုံခံစနစ္ IRST(infered search and track)ကုိ တပ္ဆင္ထားျပီး AESAေရဒါကုိ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ထားသည္။အီလက္ထေရာနစ္စစ္ဆင္ေရး စနစ္ကုိလည္း ျမင့္တင္ထားပါသည္။J-10Bသည္ 4++generation အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိပါသည္။

ထုိJ-10Bကုိ ပါကစၥတမ္ ဗင္နီဇြဲလား ပီရႈး အာဂ်င္တီနား မေလးရွား အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔မွ ဝယ္ယူရန္ စိတ္ဝင္စားလ်ွက္ရွိသည္။

Mig-29 multirole fighter(မ်ိဳးဆက္သတ္မွတ္ခ်က္ 4+ generation)

Mig-29တုိက္ေလယာဥ္ကုိ Mikoyan and Gurvich ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျပီး ရုရွား၏ အေအာင္ျမင္ဆုံးတုိက္ေလယာဥ္တစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္သည္။၁၉၈၀ခုႏွစ္ အေက်ာ္တြင္ နာမည္ေက်ာ္ F-16မ်ားကုိ ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ ဆုိဗီယက္ေလတပ္မွ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျပီး ၁၉၈၆ခုႏွစ္ ပုိလန္ႏုိင္ငံတြင္ တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။ထုိတုိက္ေလယာဥ္၏ ထူးျခားေသာ ေလယာဥ္ ဒီဇုိင္းတည္ေဆာက္ပုံအရ အဆင့္လြန္လႈပ္ရွားစစ္ကစားမူ (super maneouver)ကုိ ေရြ႕လ်ားႏုိင္ေသာ အင္ဂ်င္(thrust vectoring engine)ကုိ အသုံးမျပဳပဲလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစား အနည္းစုထဲက ပထမဦးဆုံးေသာ တုိက္ေလယာဥ္ျဖစ္ပါသည္။Mig-29တုိက္ေလယာဥ္ေၾကာင့္ အဆင့္လြန္လႈပ္ရွားစစ္ကစားမူ(super maneouver)ဆုိေသာ ေဝါဟာရမွာ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

Peru ေလတပ္၏ MiG-29SE တိုက္ေလယာဥ္ 
 

Mig-29 တုိက္ေလယာဥ္၏ ေျမြေဟာက္တစ္ေကာင္ကဲ့သုိ႔ ေလယာဥ္အား ပါးျပင္းေထာင္ကာ ေလထဲတြင္ အရွိန္အား zeroအထိ ရုတ္တရပ္ ေလ်ာ့ခ်ကာ ေနာက္မွ ျပစ္ခတ္ရန္ပါလာေသာ ေလယာဥ္အား ေက်ာ္တက္ သြားေစျပီး ေျမြေဟာက္တစ္ေကာင္ကဲ့သုိ႔ ပါးျပင္ေထာင္ရာမွ ရုတ္တရပ္ထုိးသုတ္ေသာ ပုံစံဆင္တူေသာေ ၾကာင့္ cobra manoeuverဟု ထင္ရွားပါသည္။ထုိ cobra manoeuverမွာ Mig-29တုိက္ေလယာဥ္၏အ မွတ္အသားပင္ျဖစ္သည္။ယေန႔အခ်ိန္ထိ cobra maneouverကဲ့သုိ႔ အဆင့္လြန္လႈပ္ရွားစစ္ကစားမူ (super manoeuver)အားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေလယာဥ္အနည္းငယ္သာရွိေသးပါသည္။Super manoeuver စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေလယာဥ္မ်ား အနီးကပ္စီးခ်င္းထုိးရာတြင္ မည္သည့္ေလယာဥ္မွ ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ျခင္းမ ရွိေပ။Super manoeuverရရွိေသာ တုိက္ေလယာဥ္မ်ားမွာ Mig-29/Mig-35, Su-27 series,F-22 တုိ႔သာျဖစ္သည္။

MiG-29 တိုက္ေလယာဥ္၏ နာမည္ေက်ာ္ Cobra Manoeuver သရုပ္ျပပံု 
 


Mig-29အေစာပုိင္းမ်ိဳးဆက္သည္ ဘက္စုံသုံးမဆန္ပဲ ေလေၾကာင္းအေရးသာမူတုိက္ေလယာဥ္အျဖစ္သာ အသုံးျပဳက်သည္။ေနာက္ပုိင္းမ်ိဳးကြဲမ်ားတြင္ တိက်လမ္းညြန္စနစ္ျဖင့္ ေျမျပင္သုိ႔ တုိက္ခုိက္ျခင္းစနစ္မ်ား တပ္ဆင္လာခဲ့သည္။Mig-29တုိက္ေလယာဥ္တြင္ လက္နက္တပ္ဆင္ႏုိင္ေသာ ေနရာ ၇ခုပါရွိျပီး မ်ိဳးကြဲ အလုိက္ လက္နက္တပ္ဆင္ႏုိင္မူ ကြာျခားပါသည္။

ကမာၻေပၚတြင္ F-16၏ျပိဳင္ဘက္အျဖစ္ Mig-29မွာ ထင္ရွားပါသည္။Mig-29ႏွင့္ အဓိက ျပိဳင္ဖက္ F-16တုိက္ေလယာဥ္တုိ႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆုံမူအျဖစ္ ၁၉၉၉ အိႏၷိယ-ပါကစၥတန္ ကက္ရွမီးယား အေရးအခင္း တြင္ ေလဆာလမ္းညြန္ဒုံးမ်ား ျပစ္ခတ္ရန္ Mirage-2000-5တုိက္ေလယာဥ္မ်ား၏ အေစာင့္လုိက္ တုိက္ေလ ယာဥ္အျဖစ္ Mig-29မ်ားက လုိက္ပါခဲ့ျပီး ပါကစၥတန္၏ F-16 block-25မ်ားျဖင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ျပီး Mig-29မွ lock in ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ျပီး ျပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မူေတာ့ မရွိခဲ့ေပ။

 J-10ႏွင့္ Mig-29SEတုိ႔အား ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း 
 

J-10တုိက္ေလယာဥ္အား တပ္မေတာ္ေလတြင္ အသုံးျပဳေနသည့္ F-7ေနရာတြင္ အစားထုိးမည္ဆုိပါက ထုိေလယာဥ္ႏွင့္ အတန္းအစားတူ Mig-29ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာသင့္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

-J-10တုိက္ေလယာဥ္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ေလေၾကာင္းအီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာမ်ားသည္ Mig-29 SEထက္ပုိမုိ အဆင့္ျမင့္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။Mig-29 ေနာက္ဆုံးေပၚမ်ိဳးကြဲ Mig-29SMTႏွင့္သာ အဆင့္တူေပသည္။

J-10B အမ်ိဳးအစားမွာ Mig-29၏ အဆင့္အျမင့္ဆုံး Mig-29 UPG/M/M2 ျဖင့္သာ တူညီပါသည္။ -J-10တုိက္ေလယာဥ္၏ လႈပ္ရွားစစ္ကစားႏုိင္မူ စြမ္းပကားမွာ Mig-29တုိက္ေလယာဥ္ကုိ လုံးဝမမွီေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ထုိ႔အျပင္ တဖက္ရန္သူအား တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားေစမူမွာ မ်ားစြာ ကြာျခားေၿကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။

-J-10တုိက္ေလယာဥ္သည္ လက္နက္တပ္ဆင္ႏုိင္ေသာ ေနရာႏွင့္ လက္နက္သယ္ေဆာက္ႏုိင္မူမွာ Mig-29SEထက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။Mig-29၏ေနာက္ဆုံးမ်ိဳးဆက္ UPG/M/M2ႏွင့္သာ တူညီေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

-J-10တုိက္ေလယာဥ္ေကာ Mig-29SEတုိက္ေလယာဥ္ပါ အီလက္ထေရာနစ္စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ႏုိင္ျပီး ေရဒါပုံရိပ္ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္မူမွာ J-10Bမွာပုိမုိသာလြန္ျပီး J-10Bႏွင့္ Migေနာက္ဆုံးမ်ိဳးဆက္မွာ တူညီေနပါသည္။Mig-29UPGကုိ india airforceမွ F-35ႏွင့္ F-15SEကဲ့သုိ႔ တပုိင္းတစ ကုိယ္ေပ်ာက္ႏုိင္စြမ္းရွိေအာင္ေဆာင္ ရြက္လ်ွက္ရွိသည္။

MiG-35 ဘက္စံုသံုးတိုက္ေလယာဥ္ 
 

-J-10ႏွင့္ Mig-29SE၏ ေစ်းႏႈန္းမွာ အတူတူနီးပါးျဖစ္သည္။ခန္႔မွန္း ေဒၚလာသန္း ၃၀မွ ၄၀အၾကားတြင္ သာရွိသည္။Mig-29SE၏ လက္ရွိေစ်းႏႈန္းမွာ ေဒၚလာသန္း၄၀ ပါတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ျပီး J-10မွာ ေဒၚလာ၃၅ သန္း ခန္႔သာရွိသည္။

J-10၏လက္ရွိေစ်းႏႈန္းမွာ Mig-29Bႏွင့္ အနည္းငယ္သာ ကြာဟမူရွိသည္။J-10Bမွာ ေဒၚလာ၅၅သန္း ခန္႔ရွိျပီး Mig-29SMT/M/M2ႏွင့္ ေစ်းအတူနီးပါးခန္႔ရွိသည္။Mig-29M/M2မွာ ေစ်းႏႈန္းပုိမုိျမင့္မားႏုိင္သည္။

-J-10တုိက္ေလယာဥ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း တရုပ္ႏုိင္ငံမွ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အပုိပစၥည္း ႐ွိမူမွာ ပုိမုိ လြယ္ကူလ်ွင္ျမန္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။

-J-10တုိက္ေလယာဥ္တြင္ အင္ဂ်င္တစ္လုံးသာ တပ္ဆင္ ထားေသာေၾကာင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမူအားနည္း သည္။အထူးသျဖင့္ J-10Bတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ WS-10 အင္ဂ်င္မွာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမူမွာ ေမးခြန္းထုတ္ ဖြယ္ရွိပါသည္။Mig-29တြင္တပ္ဆင္ထားေသာ RD-33အင္ဂ်င္သည္ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရေသာ အင္ဂ်င္ျဖစ္ျပီး ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ အသုံးခံျပခဲ့သည္။အင္ဂ်င္သက္တမ္းတြင္ J-10၏ AL-31FNသည္ ပုိမုိျပီး WS-10သည္ RD-33ထက္ သက္တမ္းေလ်ာ့နည္းႏုိင္သည္။

 ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေလ)၏ MIG-29B ၾကားျဖတ္တိုက္ေလယာဥ္ 
 

-Mig-29တုိက္ေလယာဥ္ဟာ ယုိးဒယားႏုိင္ငံ၏ gripenတုိက္ေလယာဥ္မ်ားကဲ့သုိ႔ အျမန္လမ္းမၾကီးမ်ားတြင္ တက္/ဆင္းႏုိင္ရုံမ်ွမက ညီညာျပန္႔ျပဴးေသာ ေျမၾကီးကြင္း ျမက္ခင္းျပင္ကြင္းမ်ားတြင္ပါ တက္/ဆင္းႏုိင္ေသာ ဂုဏ္သတၲိမွာ အျခားေသာ တုိက္ေလယာဥ္မ်ားထက္သာလြန္ေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ကြင္းအလ်ား ေပ၄၀၀၀ အက်ယ္၇၅ေပရွိရုံႏွင့္ တက္/ဆင္းႏုိင္ေသာ ကြင္းတုိတက္ဆင္းႏုိင္စြမ္းရွိျပီး ေလယာဥ္ဘီးမ်ား၏ အၾကမ္းခံႏုိင္မူမွာ အထူးပင္ေကာင္းမြန္သည္။ထုိ႔အျပင္ ေလယာဥ္ ေလဝင္ေပါက္မ်ားမွာ ဂဲ/အမႈိက္ စေသာ အင္ဂ်င္ကုိ ျပသာနာေပးေသာ ထိခုိက္မူမ်ိဳးကုိ ေရွာင္က်ဥ္ႏုိင္ရန္ ေလဝင္ေပါက္တံခါးမ်ားကုိ အပိတ္/အဖြင့္ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ စနစ္ပါဝင္သည္။J-10တုိက္ေလယာဥ္တြင္ ကြင္းၾကမ္းတက္/ဆင္းႏုိင္ျခင္း လုံးဝမရွိေပ။

ေရဒါႏွင့္ စစ္ဆင္မူတြင္ Mig-29SEႏွင့္ J-10Aတုိ႔မွာ ကြာျခားခ်က္နည္းေသာ္လည္း J-10Bတြင္ တပ္ဆင္ ထားေသာ KLJ-10A AESAေရဒါသည္ Mig-29M/M2,Mig-35တုိ႔ႏွင့္ သာအတန္းအစားတူ ညီပါသည္။

-ေျမျပင္တုိက္ခုိက္မူတြင္ J-10တုိက္ေလယာဥ္သည္ Mig-29SEထက္ပုိမုိ ထိေရာက္စြာ တုိက္ခုိက္ႏုိင္ပါ သည္။ Mig-29၏ ေနာက္ပုိင္းမ်ိဳးကြဲမ်ားျဖစ္သည္လည္း ေျမျပင္ျပစ္မွတ္မ်ားကုိ ပုိမုိထိေရာက္စြာ တုိက္ ခုိက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

-Mig-29သည္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရမူ အပုိင္းတြင္ ပုိမုိသာလြန္ျပီး ကမာၻႏုိင္ငံေပါင္း ၂၆ႏုိင္ငံရွိေလတပ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳေနျပီး J-10သည္လက္ရွိ တရုပ္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသာ ရွိသည္။Mig-29တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားရွိေနျပီး J-10ေလယာဥ္မွာေတာ့ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ အထိအေတြ႕နည္းေနေသးသည္။

တုိက္ေလယာဥ္ႏွစ္မ်ိဳး၏ အခ်က္အလက္မ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ 

Mig-29SE၏အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား 

(၁)အတန္းအစား-အလတ္စားတုိက္ေလယာဥ္
(၂)လုပ္ငန္းတာဝန္-ဘက္စုံသုံး/ေလေၾကာင္းအေရးသာမူ
(၃)တုိက္ေလယာဥ္မ်ိဳးဆက္-4 generation
(၄)ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရုံ-Mikoyan and Gurvich(Russia aircraft coporation) (၅)ထုတ္လုပ္သည့္ႏုိင္ငံ-ရုရွား
(၆)စတင္အသုံးျပဳေသာခုႏွစ္-၁၉၈၃
(၇)ထုတ္လုပ္ျပီးအရည္အတြက္-၁၆၀၀စီးေက်ာ္
(၈)လက္ရွိအသုံးျပဳေနေသာ ႏုိင္ငံ-၂၆ႏုိင္ငံ
(၉)အင္ဂ်င္အမ်ိဳးအစား-RD-33 turbo fan (၂)လုံး
(၁၀)အင္ဂ်င္တြန္းကန္အား-49.4kN Dry,81.4kN A/B
(၁၁)တြန္းကန္အားအခ်ိဳး-1.01
(၁၂)အပုိဆီတုိင္ကီ-ဝမ္းဗုိက္ေအာက္(၁)လုံး ေတာင္ပံေအာက္(၂)လုံး
(၁၃)ေဝဟင္ဆီျဖည့္စနစ္-တပ္ဆင္ႏုိင္သည္
(၁၄)ေလသူရဲ-၁ဦး
(၁၅)အေရးေပၚခုံထြက္မူ ထုိင္ခုံ-K-36DM zero/zero
(၁၆)ပ်ံသန္ေရးထိန္းေက်ာင္းမူ စနစ္-convertional with autopilot
(၁၇)ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး-ေဒၚလာသန္း(၄၀)ခန္႔
(၁၈)အမ်ားဆုံး ပ်ံတက္ႏုိင္ေသာ အေလးခ်ိန္-၁၆.၈တန္ (၁၉)အေဝးဆုံးပ်ံသန္းႏုိင္ေသာခရီး-၁၅၀၀ကီလုိမီတာ(အပုိဆီတုိင္ကီမပါ)/၂၉၀၀ကီလုိမီတာ(အပုိဆီတုိင္ကီပါ)
(၂၀)စစ္ဆင္ႏုိင္ေသာ အကြာအေဝး-၅၅၀ကီလုိမီတာ
(၂၁)အမ်ားဆုံးပ်ံသန္းႏႈန္း-အသံထက္၂.၃ဆ အမ်ားဆုံးပ်ံႏုိင္သည့္အျမင့္-၁၇၇၅၀မီတာ (၂၂)စစ္ကစားႏုိင္စြမ္း-ကမာၻေျမဆြဲအား၉ဆ

J-10ေလယာဥ္စြမ္းပကား 

(၁)အတန္းအစား-အလတ္အစားတုိက္ေလယာဥ္
(၂)လုပ္ငန္းတာဝန္-ဘက္စုံသုံးတုိက္ေလယာဥ္
(၃)တုိက္ေလယာဥ္မ်ိဳးဆက္-4+generation
(၄)ထုတ္လုပ္သည့္စက္ရုံ-Chengdu aircraft coporation
(၅)ထုတ္လုပ္သည့္ႏုိင္ငံ-တရုပ္
(၆)စတင္အသုံးျပဳေသာႏွစ္-၂၀၀၃ခုႏွစ္
(၇)ထုပ္လုပ္ျပီးေရအတြက္-၁၀၀စီးေက်ာ
(၈)အသုံးျပဳေသာႏုိင္ငံ-တရုပ္/ပါကစၥတန္
(၉)အင္ဂ်င္အအမ်ိဳးအစား-AL-31FN(or)WS-10A turbofan အင္ဂ်င္(၁)လုံး (၁၀)အင္ဂ်င္တြန္းကန္အား-79.43kN Dry,122.5kN A/B with AL-31FN(or)89.17kN Dry,132kN A/B with WS-10A
(၁၁)တြန္းကန္အားအခ်ိဳး-0.89
(၁၂)အပုိဆီတုိင္ကီ-ဝမ္းဗုိက္ေအာက္(၁)လုံး ေတာင္ပံေအာက္(၂)လုံး
(၁၃)ေဝဟင္ဆီျဖည့္စနစ္-ရွိ
(၁၄)ေလသူရဲ-၁ဦး
(၁၅)အေရးေပၚခုန္ထြက္ထုိင္ခုံ-TY-6 zero/zero
(၁၆)ပ်ံသန္းမူထိန္းသိမ္းေရးစနစ္-Quadruplex Digital FBW
(၁၇)ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး-ေဒၚလာ ၃၅သန္း(J-10A)/ေဒၚလာ၅၅သန္း(J-10B)
(၁၈)အမ်ားဆုံးပ်ံတက္ႏုိင္ေသာ အေလးခ်ိန္-၁၉.၂၇၇တန္ (၁၉)အမ်ားဆုံးပ်ံသန္းႏုိင္ေသာခရီး-၁၈၅၀ကီလုိမီတာ
(၂၀)စစ္ဆင္ႏုိင္ေသာ အကြာအေဝး-၅၅၀ကီလုိမီတာ
(၂၁)အမ်ားဆုံးပ်ံသန္းႏႈန္း-အသံထက္၁.၉ဆ
(၂၂)အမ်ားဆုံးပ်ံတက္ႏုိင္သည့္အျမင့္-၁၈၀၀၀မီတာ စစ္ကစားႏုိင္စြမ္း-ကမာၻေျမဆြဲအား၉ဆ

သုံးသပ္ခ်က္

Mig-29တုိက္ေလယာဥ္သည္ လက္ရွိတပ္မေတာ္ေလတြင္ အသုံးျပဳေနျပီး လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေ သာ F-7/A-5တုိက္ေလယာဥ္မ်ားေနရာတြင္ J-10တုိက္ေလယာဥ္မ်ား အစားထုိးႏုိင္သည္။ကုန္က်စရိတ္ သက္သာျပီး ထိေရာက္ေသာ မ်ိဳးဆက္ျမင့္တုိက္ေလယာဥ္ျဖစ္သည္။ေရဒါႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ဆုိင္ရာ အဆင့္အတန္းျမင့္မားျပီး တရုပ္ေလတပ္မေတာ္၏ ပင္မတုိက္ပြဲဝင္ ေက်ာရုိးေလယာဥ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၾကာရွည္စြာ အသုံးျပဳႏုိင္မူတြင္ ေကာင္းမြန္ပါသည္။သုိ႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ေလတြင္ အတန္းအစားတူေသာ Mig-29တုိက္ေလယာဥ္ရွိေနျပီး သူ၏ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရမူႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ပုိင္းဆုိင္ရာတြင္ ေမးခြန္း ထုပ္စရာျဖစ္သည္။Mig-29တုိက္ေလယာဥ္၏ စြမ္းေဆာင္မူမ်ားမွာ ၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္ အေရွဂ်ာမနီမွ Mig-29တုိက္ေလယာဥ္ႏွင့္ အေမရိကန္မွ F-16တုိ႔ စီခ်င္းထုိးရာ Mig-29က ၁၀၀%အျပည့္ ျပစ္ခ်ျပႏုိင္ခဲ့သည္။india ႏွင့္ အေမရိကန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရါက္ခဲ့ေသာ Red flag(cope india)ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ အေမရိကန္မွ F-15/F-16မ်ားသည္ အိႏၷိယ၏ Su-30MKI Mig-29 တုိ႔၏ျပစ္ခ်မူေပါင္းမ်ားစြာ အၾကိမ္ၾကိမ္ lock in ျပဳလုပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ကမာၻအေကာင္းဆုံးဆုိေသာ ေလသူရဲမ်ား အရွက္ကြဲခဲ့ျပီး အႏုိင္႐ွိေရး အၾကီးအက်ယ္ ဖိအားေပးခံခဲ့ရသလုိ အိႏၷိယ၏ ေလသူရဲမ်ားကလည္း အမ်ားအျပား အႏုိင္ရရွိမူေၾကာင့္ ရႈံးနိမ့္လာလ်ွင္ အၾကီးအက်ယ္ အရွက္ခြဲခံရသည္အထိ အေမရိကန္တုိ႔ Migႏွင့္ Suတုိ႔အေပၚက်ဆုံးခဲ့သည္။


အေမရိကန္ ေလသူရဲမ်ားကလည္း အကယ္၍သာ ထုိ Mig-29ႏွင့္ Suမ်ားကုိသာ ရုရွားေလသူရဲမ်ားက ေမာင္းႏွင္ပါက ထုိထက္အေျခအေနဆုိးႏုိင္ေၾကာင္း အေမရိကန္တုိ႔ အေနျဖင့္ ထုိထက္ေကာင္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ စဥ္းစားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းထုပ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္အထိ Mig-29၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ ေကာင္းမြန္ခဲ့ သည္။ထုိ cope india ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ အိႏၷိယမွ ၉၀%ေက်ာ္ အႏုိင္႐ွိခဲ့သည္။ပင္လယ္ေကြ႕စစ္ပြဲ အပါအဝင္ တကယ့္စစ္ေျမျပင္တြင္ Mig-29သည္ အေမရိကန္၏ F-15က ေခ်မႈန္းမူကုိ ခံရေသာ္လည္း အဓိက ျပသာနာမွာ Mig-29ေမာင္းႏွင္ေသာေလသူရဲမ်ား၏ က်ြမ္းက်င္မူ အားနည္းျခင္း ေလေၾကာင္းစုိး မုိးမူကုိ အေမရိကန္ဘက္မွ တဖက္သတ္ရေနျခင္း အီလက္ထေရာနစ္ အေထာက္အ ပံေပးႏုိင္မူ အားနည္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။J-10တုိက္ေလယာဥ္မွာ SU-30တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကုိ ျပည္တြင္းေလ့က်င့္ခန္းမ်ားတြင္ အၾကိမ္ၾကိမ္အႏုိင္႐ွိေသာ္လည္း တရုပ္ေလသူရဲ အခ်င္းခ်င္းသာ ေလ့က်င့္မူ ျဖစ္ျပီး အိႏၷိယ ရုရွားစေသာ ေလသူရဲမ်ားျဖင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ရလာဒ္မွာ မွန္ကန္ရန္ ခက္ခဲသည္။


J-10တုိက္ေလယာဥ္မ်ားမွာ ယခုလက္ရွိတပ္မေတာ္ေလတြင္ အသုံးျပဳေနေသာ Mig-29ႏွင့္ ကြာဟခ်က္နည္းေသာ္လည္း အီလက္ထေရာနစ္ပုိင္းေကာင္းမြန္ျခင္း တရုပ္၏ ေက်ာရုိးတုိက္ေလယာဥ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထပ္မံအဆင့္ျမင့္တင္မူမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အဆင့္အတန္းျမင့္တုိက္ေလယာဥ္ အျဖစ္ရပ္တည္ေနႏုိင္ပါသည္။J-10Bတုိက္ေလယာဥ္သည္ ၾသဇာၾကီးမားေသာ Janesဂ်ာနယ္၏ top ten တုိက္ေလယာဥ္စာရင္းတြင္ နံပါတ္(၁၀)အေနျဖင့္ ကမၻာ႔ ထိပ္တန္းတုိက္ေလယာဥ္ အျဖစ္ရပ္တည္ႏုိင္သည္အထိ အဆင့္အတန္းျမင့္လာသည္။သုိ႔ေသာ္ Mig-29၏ တဖက္ေလသူရဲမ်ားအေပၚ လႊမ္းမုိးေျခာက္လန္႔ျပီး အိမ္မက္ဆုိးမ်ား မက္ေစႏုိင္မူမွာ ဆက္လက္တည္ျမဲေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပလုိက္ရပါသည္။

အကုိးအကား 
-ႏုိင္ငံတကာ ေလတပ္သတင္းလႊာ
-jane's All the world aircraft
-Aisa defence journal's Rise of china dragon or PLAAF's J-10 Multirole fighter
-wiki

MYANMAR DAFENCE FORUM မွ ကူးယူမွ်ေ၀ပါသည္။


ဆက္စပ္ေလ.လာရန္

 JF - 17 တုိက္ေလယာဥ္ အေႀကာင္းတစ္ေစ.တစ္ေစာင္း

Wednesday, November 18, 2015

ၿမန္မာ - ထိုင္း - ဘဂၤလားေဒ.ရွ္ စစ္အင္အား ႏွိဳင္းယွဥ္သံုးသပ္မွဳရာဇာေက်ာ္ၿမင္. ေရးသားထားေသာ ဤ Post တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ အိမ္နီးျခင္းနိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး စစ္မက္ေရးရအရအျမဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသင့္ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ နွင့္ ထိုင္း တို႔၏စစ္ဖက္အင္အားမ်ားအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ၏ အင္အားနွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ သံုးသပ္ေဖာ္ျပထားညခင္းမ်ားသည္ စစ္ဖက္ေရးရာ စိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္ Post ေကာင္း တစ္ခုၿဖစ္သၿဖင္. ကူးယူေဖာ္ၿပပါသည္ ။

(စစ္တပ္ရွိေသာကမာၻ႔နိုင္ငံ ၁၂၆ နိုင္ငံအား ၂၀၁၅ နွစ္ဦးပိုင္းတြင္းေကာက္ယူထားေသာ စစ္တမ္းမွ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္)
ၿမန္မာ - 44
ဘဂၤလားေဒ.ရွ္- 53
ယိုးဒယား - 20


(စုစုေပါင္းလူဦးေရ)
ၿမန္မာ - 55,746,253
ဘဂၤလားေဒ.ရွ္ - 166,280,712
ယိုးဒယား - 67,741,401


(စစ္တိုက္နိုင္ေသာအရြယ္ေရာက္ျပီးသူ)
ၿမန္မာ - 1,028,866
ဘဂၤလားေဒ.ရွ္ - 3,300,000
ယိုးဒယား - 1,043,204


(အျမဲတမ္းစစ္အင္အား)
ၿမန္မာ - 406,000
ဘဂၤလားေဒ.ရွ္ -  400,000
ယိုးဒယား - 306,000
*** စစ္သည္ တစ္ဦးခ်င္းအရည္အခ်င္းဠ္ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ဗီယက္နမ္ျပီးလ်ွင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ ထို႕ျပင္ ျမန္မာ့စစ္သည္မ်ားသည္ နွစ္ ၆၀ ၾကာတိုက္ပြဲမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းသာလြန္ထက္ျမက္သည္***


(အရံစစ္အင္အား)
ၿမန္မာ - 0
ဘဂၤလားေဒ.ရွ္ - 2,280,000
ယိုးဒယား - 245,000
***ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အရံစစ္အင္အားမရွိသျဖင့္တစ္ပန္းရႈံးလ်ွက္ရွိသည္ အရံစစ္အင္အားျဖည့္တင္းသင့္သည္***


(Battle tank မ်ား)

ၿမန္မာ.တပ္မေတာ္ရွိ T 72 တင္.ကား

M - 569
B - 680
T - 722
*** ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွာပဲ တပ္မေတာ္ ရဲ ့ သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ ့ေတြဟာ ေခတ္မီတိုက္ခိုက္ေရး သံခ်ပ္ကာယာဥ္ေတြကို စတင္ လက္ခံရရွိပါတယ္။ ျပည္ပ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေတြရဲ ့အဆိုအရ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ အတြင္းမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဟာ-

T-72S ပင္မ တိုက္ပြဲ၀င္ တင့္ ၁၃၉ စီး …. ( ယူကရိန္း ၊ ရုရွား )
Type-59D ပင္မ တိုက္ပြဲ၀င္ တင့္ ၂၈၀ စီး + …. ( တရုတ္ )
Type-69 II ပင္မ တိုက္ပြဲ၀င္ တင့္ ၁၉၀ စီး + … ( တရုတ္ )
Type-80 ပင္မ တိုက္ပြဲ၀င္ တင့္ ( ×× ) စီး ( တရုတ္ )
Type-85 ပင္မ တိုက္ပြဲ၀င္ တင့္ ( ×× ) စီး ( တရုတ္ )
T-55 ပင္မ တိုက္ပြဲ၀င္ တင့္ ( ×× ) စီး ( အိႏိၵယ )
Type-63 အေပါ့စား တင့္ ၁၅၀ စီး + ….. ( တရုတ္ )***

(အေပါ့စား သံခ်ပ္ကာယာဥ္)

M 1,358
B 942
T 2,614
*** BTR-3U IFV သံခ်ပ္ကာ တိုက္ယာဥ္ ၁၀၀၀ စီး + ….
( ယူကရိန္း ႏွင့္ ဖက္စပ္ ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္သည္ )Type-85 APC သံခ်ပ္ကာ လူသယ္ယာဥ္ ၂၅၀ စီး …. ( တရုတ္ )
Type-90 APC သံခ်ပ္ကာ လူသယ္ယာဥ္ ၂၄၀ စီး …. ( တရုတ္ )
EE-9 Cascavel AFV သံခ်ပ္ကာတိုက္ယာဥ္ ၁၄၀ စီး … ( ဘရာဇီး )
AML-90 Armoured Cars ( ×× ) စီး … ( ေတာင္အာဖရိက )
72 MAV -1 IFV သံခ်ပ္ကာ တိုက္ယာဥ္ ( ×× ) ( ျပည္တြင္းထုတ္ ) ...
တို ့ကို လက္ခံ ရရွိခဲ ့တယ္လို ့ ဆိုပါတယ္...။ Light Tank မ်ားတြင္ ေလေၾကာင္းရန္ကကြယ္ေရး ယာဥ္မ်ားလည္းပါဝင္မည္ျဖစ္ျပီး အခ်ိဳ႕ကိုျပည္တြင္းထုတ္လုပ္နိုင္သည္***


(ယာဥ္တင္ သို႕ ပစ္စင္ျဖင့္ ျပစ္ရေသာ ပဲ့ထိန္း ေျမျပင္ ေဝဟင္ ပစ္လက္နက္မ်ား)
M -  108
B -  32
T -  26
( ျမန္မာနိုင္ငံ၏ airdefence system မွာေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားတြင္အေကာင္းဆံုးဟုုေျပာနိုင္သည္ )
 ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဟာ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ ့ဆိုလို ့ မဂၤလာဒံု ေလဆိပ္ အနီးမွာ ထားရွိတဲ ့ တပ္ခြဲတစ္ခြဲ သာ ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ ဒီ တပ္ခြဲဟာလဲ ၄၀ မမ ဘိုဖာ အေျမာက္၊ ၃.၇ မမ MK3A ယာဥ္ဆြဲ ေလယာဥ္ပစ္ အေျမာက္ နဲ ့၂၀ မမ M 38 ေလယာဥ္ပစ္အေျမာက္အနည္းငယ္ကိုသာ ပိုင္ဆိုင္ျပီး အနိမ့္ပ်ံလာတဲ ့ ေလယာဥ္တစ္ခ်ိဳ ့ကိုသာ တိုက္ခိုက္နိူင္စြမ္း ရွိပါတယ္..။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျပန္ေျပာရင္ေတာ့ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ရဲ ့၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး တပ္ခြဲေလးဟာ စစ္သမိုင္း ျပတိုက္ကို ေရာက္ရွိေနခဲ့ပါျပီ..။

တပ္မေတာ္ထုတ္ ပုခံုးထမ္း ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာမ်ား

လက္ရွိ တပ္မေတာ္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ ့ဟာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ရုံး ရဲ ့ကြပ္ကဲမွဳေအာက္မွာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးဇုန္ၾကီး ၆ခု ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္ရင္းေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ နဲ ့ဖြဲ ့စည္းထားျပီး ျဖစ္ေနပါျပီ..။ တပ္မေတာ္ အစိုးရ တက္လာျပီးတဲ ့ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး စတင္၀ယ္ယူခဲ့တဲ့ လက္နက္ဟာ စကာၤပူနိူင္ငံမွ တစ္ဆင္ ့ ၀ယ္ယူခဲ့တဲ ့ ယူေက နိူင္ငံထုတ္ Blood Hound MK 2 ေျမျပင္မွ ေ၀ဟင္ပစ္ ဒံုးေတြျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီေနာက္ အေျမာက္အမ်ား ထပ္မံ၀ယ္ယူခဲ့တာကေတာ့ တရုတ္နိူင္ငံလုပ္ HN 5A အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သံုး ပုခံုးထမ္း ဒံုးပ်ံေတြ ျဖစ္ပါတယ္..။ ဒီ ဒံုးပ်ံေတြဟာ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သံုး ပစ္မွတ္ရွာေဖြ စနစ္ ပါ၀င္ျပီး အျမင့္မီတာ ၃၀၀၀ ၊ အကြာအေ၀း မီတာ ၃၀၀၀ အကြာကို လူ ႏွစ္ဦးတည္းနဲ ့ ပစ္ခတ္နိူင္စြမ္းရွိပါတယ္..။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ Janes ကာကြယ္ေရး စာေစာင္ရဲ ့ေဖာ္ျပခ်က္အရ တပ္မေတာ္ဟာ ဘူလ္ေဂးရီးယား နိူင္ငံကေနSA-16 Gimlet ( Igla - 1E ) ပုခုံးထမ္း ေလယာဥ္ပစ္ဒံုးေတြ အမ်ားအျပား ၀ယ္ယူခဲ့ပါတယ္..။ဒီ ဒံုးပ်ံေတြဟာ အေမရိကန္ နိူင္ငံလုပ္ Stinger ပုခံုးထမ္း ဒံုးပ်ံေတြ နဲ ့ အလားသ႑န္တူျပီး အျမင့္မီတာ ၃၅၀၀ က ပ်ံသန္းလာတဲ ့ ေလယာဥ္ကို မီတာ ၅၂၀၀ အကြာအေ၀းကေန ပစ္ခ်နိူင္စြမ္း ရွိပါတယ္..။

ၿမန္မာ.တပ္မေတာ္ မွ Pechora 2M

၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ထပ္မံျဖည့္တင္းလာတာကေတာ့ ရုရွား နဲ ့ အေရွ ့ဥေရာပ နိူင္ငံေတြက ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး လက္နက္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္..။ ဒီလက္နက္ေတြထဲမွာ ေရဒါနဲ ့ ပစ္ခတ္နိူင္တဲ ့ Tunguska ( SA – 19 ) လို လက္နက္ေတြပါ၀င္လာျပီး လက္ရွိ ရုရွား နဲ ့ အေရွ ့ဥပေရာပ နိူင္ငံေတြမွာ ျဖန္ ့ခ်ထားတဲ ့ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးလက္နက္ အမ်ိဳးအစားေတြ ျဖစ္ပါတယ္...။
တစ္ခါ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အတြင္းမွာပဲ ယူကရိန္း နိူင္ငံက 36D6 ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ေရဒါ စနစ္ေတြ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး တစ္ခ်ိဳ ့သတင္းရင္းျမစ္ေတြရဲ ့အဆိုအရေတာ့ ျမန္မာနိူင္ငံမွာ ရုရွားလုပ္ P37 နဲ ့1L – 117 ေရဒါ အမ်ိဳးအစားေတြကို တပ္ဆင္ထားျပီး ျဖစ္တယ္လို ့သိရပါတယ္..။
ရုရွား ရဲ ့လက္ရွိ အသုံးျပဳေနတဲ ့ SA – 15 ( Tor M1 ) နဲ ့SA – 17 ( BUK M1 – 2 ) လို လက္နက္မ်ိဳးေတြ စတင္ရရွိလာပါတယ္...။ ဒီလက္နက္ေတြဟာ ေခတ္မီတာေ၀းပစ္ အျမင့္ပ်ံ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးလက္နက္ ေတြ ျဖစ္ျပီး SA – 17 ဟာ အျမင့္မီတာ ၁၅၀၀၀ ကေန ပ်ံသန္းလာတဲ ့ ပစ္မွတ္ကို၄၅ ကီလိုမီတာ အကြာကေန ပစ္ခ်နိူင္စြမ္း ရွိပါတယ္..။ လက္ရွိ အေျခအေနမွာေတာ့ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ ့အေနနဲ ့ေခတ္မီ SAM ဒံုးပ်ံ ေတြျဖစ္တဲ ့
SA 2 ,SA-5,SA 6 ,SA 15 ,SA 17 ,SA 18 , SA 19 ႏွင့္ Pechora 2M လို လက္နက္မ်ိဳးေတြ အမ်ားအျပား ပိုင္ဆိုင္ထားျပီလို ့သိရပါတယ္..။ ဒါဟာ အစီရင္ခံစာ တစ္ခုက ေဖာ္ျပခဲ့တဲ ့ ၁.၁၀.၁၉၆၆ ကေန ၃၁ ၃.၁၉၆၉ အတြင္း ျမန္မာ့ ေလပိုင္နက္ထဲကို အမ်ိဳးအမည္မသိ ေလယာဥ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ျဖတ္သန္း၀င္ေရာက္ခဲ့မွဳကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေနခဲ့ရတယ္ဆိုတဲ ့ သမိုင္းကို ျပည္ဖံုးကား ခ်လိုက္တာလဲ ျဖစ္ပါတယ္...။(သမာရိုးက် စစ္လက္နက္မ်ားျဖစ္ေသာ ယာဥ္ဆြဲေဟာင္ဝစ္ဇာ စိန္ေျပာင္း ေမာ္တာ ေနာက္ပြင့္ရိုင္ဖယ္မ်ား)


M - 884
B - အနည္းငယ္
T - 695
*** အေျမာက္တပ္ဖြဲ ့ဟာ ၁၉၉၀ ႏွစ္ဦးပိုင္းက စတင္ျပီး ၁၅၅ မမ နဲ ့ ၁၂၂ မမ ေဟာင္၀ဇ္ဇာ အေျမာက္မ်ား အပါအ၀င္ MLRS အတြဲလိုက္ ဒံုးပစ္ စနစ္မ်ား၊ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ရွိတဲ ့ အေျမာက္ ၊ စိန္ေျပာင္းမ်ားကို စတင္ တပ္ဆင္ အဆင့္ျမွင့္တင္ လာပါတယ္..။ အဲဒီထဲမွာ အစၥေရး ၊ တရုတ္ ၊ ရုရွား နဲ ့ ေျမာက္ကိုရီးယား နိူင္ငံထုတ္ လက္နက္ေတြ အဓိက ပါ၀င္တယ္လို ့လဲ ဆိုပါတယ္...

အေျမာက္တပ္ဖြဲ ့ ရဲ ့ေအာက္မွာ ဒံုးတပ္ရင္းမ်ား စတင္ဖြဲ ့စည္းလာျပီး ျပည္ပ စစ္လက္နက္ဆိုင္ရာ သတင္းရင္းျမစ္ တစ္ခ်ိဳ ့ရဲ ့အဆိုအရ ယိုးဒယား-ျမန္မာ နယ္စပ္တင္းမာမွဳ ျပသနာအျပီး ၂၀၀၃ နဲ ့ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္ေလာက္မွာ ဒီ ဒံုးတပ္ရင္းေတြဟာ တရုတ္နိူင္ငံ လုပ္ M11 တာတိုပစ္ ဒံုးပ်ံ ေတြနဲ ့ေျမာက္ကိုရီးယားလုပ္ Hwasong အမ်ိဳးအစား စကဒ္ဒံုးပ်ံေတြကို အမ်ားအျပား စတင္ လက္ခံရရွိခဲ့တယ္လို ့ဆိုပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယား သတင္းဌာန ရဲ ့၂၀၀၆ ခုႏွစ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ တပ္မေတာ္အစိုးရဟာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေမလမွာ Daewoo ေကာ္ပေရးရွင္း နဲ ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၃.၈ သန္းတန္ ဒုံးပ်ံ နည္းပညာဆိုင္ရာ စစ္လက္နက္ ကန္ထရုိက္တစ္ခု ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့တယ္လို ့လဲ သိရပါတယ္..။***

(ယာဥ္တင္စက္အေျမာက္မ်ား ယဥ္တင္ေဟာင္ဝစ္ဇာမ်ား)
M - 108
B - 18
T - 26
*** ယာဥ္တင္စက္အေျမာက္မ်ား မွာျပည္ပသို႕ပင္ ေရာင္းခ်နိုင္ေအာင္အရည္အေသြးမွီစြာထုတ္လုပ္နိုင္သည္ ယာဥ္တင္ ၁၅၅ မမ ေဟာင္ဝစ္ဇာ အစီးေလးဆယ္ ဝယ္ယူထား   ***

ေလတပ္


Total Aircraft
M - 235
B - 138
T - 573
*** ျမန္မာ့ေလတပ္ဟာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ နဲ ့ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္က ၀ယ္ယူခဲ့တဲ ့ ေဟာင္းႏြမ္းေနတဲ ့ ေလယာဥ္ နဲ ့ ရဟတ္ယာဥ္ မ်ိဳးစံု ၁၃၁ စီးေလာက္သာ ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ ေလတပ္ဟာ အရြယ္အစားေသးငယ္ဆင္းရဲ ျပီး သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး၊ေထာက္ပံ ့ေရး နဲ ့ၾကည္းတပ္ရဲ ့စစ္ဆင္ေရး တစ္ခ်ိဳ ့ေလာက္ကိုသာ အေထာက္အကူျပဳနိူင္တဲ ့အေနအထားလဲ ျဖစ္ပါတယ္။၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြမွာ ေလတပ္
ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ဖို ့ဘယ္လိုစာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တယ္ဆိုတာအတိအက် မသိရေပမယ့္ ၁၉၉၀ ဒီဇင္ဘာလ မွာပဲ တပ္မေတာ္ေလဟာ F7 2k ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ေရး ေလယာဥ္ ၁၀ စီး GAIC FT – 7 Trainers ေလယာဥ္ ၂စီး PT 6 အေမာင္းသင္ေလယာဥ္ အစီး ၃၀ ကို စတင္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ ယူဂိုဆလားဗီးယားနိူင္ငံက G4 Super Galab တိုက္ေလယာဥ္ တစ္အုပ္ ထပ္မံ ေရာက္ရွိလာျပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ F7 2K ေလယာဥ္ ၁၂ စီး ထပ္မံေရာက္ရွိလာပါတယ္။

၁၉၉၅ , ၁၉၉၇ နဲ ့ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ေတြမွာ တပ္မေတာ္ေလ အေနနဲ ့ ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ေရး တိုက္ေလယာဥ္အုပ္ေတြ အမ်ားအျပား ဖြဲ ့စည္းထားႏွင့္ ျပီးပါျပီ.. ျပည္ပ စစ္ဖက္ သတင္းအရင္းအျမစ္ေတြရဲ ့အဆိိုအရ တပ္မေတာ္ေလ ရဲ ့ ပထမဆံုး ဗံုံးၾကဲ တိုက္ေလယာဥ္ A5 ေတြကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ စတင္ လက္ခံရရွိတယ္လို ့ ဆိုပါတယ္...။ ၈ ႏွစ္အတြင္းမွာA5 ဗံုးၾကဲ တိုက္ေလယာဥ္ ၃၆ စီးကို လက္ခံရရွိခဲ့ျပီး ၁၉၉၈ နဲ ့ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ေတြမွာေတာ့ K8 အေမာင္းသင္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ေတြ အမ်ားအျပား စတင္ေရာက္ရွိလာပါတယ္...။ ေလယာဥ္ေတြ အမ်ားအျပား ေရာက္ရွိလာျပီး ကြ်မ္းက်င္ ေလသူရဲေတြ အမ်ားအျပား ရုတ္တရက္လိုအပ္လာတဲ ့
ျပသနာကို ေျဖရွင္းနိူင္ဖို ့ တပ္မေတာ္ အစိုးရဟာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ စစ္တကၠသိုလ္ လက္ခံပတ္ တစ္ခုတည္းမွာတင္ ေလသူရဲ ဗိုလ္ေလာင္း ၂၅၀ ကို သီးသန္ ့ စတင္ေခၚယူခဲ့ပါတယ္...။ ဒီဗိုလ္ေလာင္းေတြဟာ စစ္တကၠသိုလ္ ဒုတိယႏွစ္မွာတင္ ေလယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းေက်ာင္း အသီးသီးကိုသြားေရာက္ သင္ၾကားရျပီး ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းဆင္းခါနီး အခ်ိန္မွသာ စစ္တကၠသိုလ္ကို လာေရာက္ပူးေပါင္း ေက်ာင္းဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းဆင္းျပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီအရာရွိေတြဟာ
တပ္မေတာ္ေလ ရဲ ့ အမာခံ ေလသူရဲ အုပ္စုေတြ ျဖစ္ေန ျပီးပါျပီ..။ ေနာက္ထပ္ စစ္တကၠသိုလ္ လက္ခံပတ္အခ်ိဳ ့မွာလဲ ဒီအစီအစဥ္အတိုင္း ေလသူရဲ႕ ဗိုလ္ေလာင္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို သီးသန္ ့ေခၚယူေလ့က်င့္ ေမြးထုတ္ခဲ့တယ္လို ့သိရပါတယ္။


၁၉၉၀ ကေန ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အတြင္း တပ္မေတာ္ေလ ရဲ ့ ေဟာင္းႏြမ္းေနတဲ့ ေဖာ္ကာေလယာဥ္မ်ား ေနရာမွာအစားထိုးဖို ့စတင္ေရာက္ရွိလာတာ
ကေတာ့ SAC Y8D အမ်ိဳးအစား သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္..။ ပိုလန္နိူင္ငံက ၀ယ္ယူလိုက္တဲ ့ PZL W3 Sokol အမ်ိဳးအစား ဘက္စံုသံုး ရဟတ္ယာဥ္ ၁၃ စီး နဲ ့ Mi 2 ရဟတ္ယာဥ္ အစီး ၂၀ ကို လက္ခံရရွိျပီးတဲ ့ေနာက္ ရုရွားနိူင္ငံလုပ္ Mi 17 ရဟတ္ယာဥ္ ၁၃ စီးလဲ ထပ္မံ အားျဖည့္ ေရာက္ရွိလာပါေတာ့တယ္..။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ယိုးဒယား နယ္စပ္ျပသနာ ျဖစ္ျပီးတဲ ့ေနာက္ အလွ်င္အျမန္ ထပ္မံ ေရာက္ရွိလာတာကေတာ့ ေခတ္မီ MiG 29 B ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ ၁၂ စီး ပဲ ျဖစ္ျပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေမာင္ေအး ရဲ ့ ရုရွား ခရီးစဥ္အျပီးမွာ MiG 29 ဂ်က္ေလယာဥ္ အေျမာက္အမ်ား ထပ္မံေရာက္ရွိလာခဲ့တယ္လို ့လဲ သိရပါတယ္..။

ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စု အတြင္းမွာပဲ မေကြးေလယာဥ္ကြင္း ၊ ေကာ့ေသာင္း ၊ ျမိတ္ ၊ ထား၀ယ္ နဲ ့ ေမာ္လျမိဳင္မွာရွိတဲ ့ ေလယာဥ္ကြင္းေတြကို အဆင့္ျမွင့္တင္ တိုးခ်ဲ ့တည္ေဆာက္မွဳ မ်ားေတာက္ေလွ်ာက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတာကို ေတြ ့ရျပီး ေလယာဥ္တည္ေဆာက္ေရး နည္းပညာလဲ စတင္ ဖြံျဖိဳးလာတာကို ေတြ ့ရွိရပါတယ္..။ ျပည္ပ စစ္ဘက္ နည္းပညာ သတင္းအရင္းအျမစ္ေတြ ရဲ ့အဆိုအရ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ နဲ ့ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ေတြမွာ တပ္မေတာ္ ေလ ဟာ အေပါ့စားေလယာဥ္ တစ္စီးစီကိုေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္တပ္ဆင္နိူင္ခဲ့ျပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ STOL CH – 701 အမ်ိဳးအစားအေပါ့စားေလယာဥ္ တစ္စီးကို ေအာင္ျမင္စြာ တပ္ဆင္ ပ်ံသန္းနိူင္ခဲ့တယ္လို ့သိရွိရပါတယ္...။***

Total Helicopers


M - 97
B - 51
T - 244


(တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္)
M - 72
B - 45
T - 95


(ဘက္စံုသံုးတိုက္ေလယာဥ္)
M - 54
B - 45
T - 76


(အေမာင္းသင္ေလယာဥ္)
M - 44
B - 71
T - 146


(ပို႕ေဆာင္ေရးေလယာဥ္)
M -101
B - 52
T - 272


(ဆင္းသက္နိုင္ေသာေလယာဥ္ကြင္းမ်ား)
M - 64
B - 41
T - 101


ေရတပ္ 


(ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာ)
M - 6
B - 7
T - 12

Submarine (ေရငုပ္သေဘၤာ)
M - 0
B - 0
T - 0
Submarine ကသံုနိုင္ငံလံုးဝယ္ယူဖို႕ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိျပီး လက္ဝယ္ရွိမရွိကို မထုတ္ျပန္ေသးေခ်

Aircraft Carrier (ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ)
M - 0
B - 0
T - 1

Corvettes
M - 3
B - 6
T - 5


(မိုင္းရွင္းေရယာဥ္)
M -1
B -5
T -7


(ကမ္းရိုးတန္းေစာင့္ေရယာဥ္)
M - 33
B - 55
T - 27


(အဓိကဆိပ္ကမ္း)
M - 3
B - 8
T - 5
***ျမန္မာ့ေရတပ္***


၁၉၈၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီက ျမန္မာ့ ေရတပ္ဟာ ကမ္းေျခေစာင့္ စစ္ေရယာဥ္ အနည္းငယ္ကိုသာ ပိုင္ဆိုင္တဲ ့အင္အားေသးငယ္တဲ့ ေရတပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္ အၾကာမွာေတာ့အေျခအေနဟာ အေျပာင္းအလဲၾကီး ေျပာင္းလဲသြားပါျပီ..။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွာ တပ္မေတာ္ ေရ ကို ပထမဆုံး ေရာက္ရွိလာတာကေတာ့ ေရမိုင္ ၃၀ အထိ ေမာင္းႏွင္နိူင္တဲ ့ PB 90 အမ်ိဳးအစား ကမ္းေျခေစာင့္ စစ္ေရယာဥ္ ( UMS 424 ,UMS 425, UMS 426 ) ေတြ ျဖစ္ပါတယ္...။

ဒုတိယထပ္ ေရာက္လာတာကေတာ့ ၅၉ မီတာအရွည္ Hainan အမ်ိဳးအစား Type 037ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရး စစ္ေရယာဥ္ ဆယ္စီး ပါ။ ၁၉၉၁ ဇန္န၀ါရီလမွာ ပထမ အသုတ္ စစ္ေရယာဥ္ ၆ စီးကို လက္ခံရရွိခဲ့ျပီး ၁၉၉၃ ေမလ မွာ ေတာ့ ဒုတိယအသုတ္ စစ္ေရယာဥ္ ၄ စီး ( UMS 441 – UMS 450 ) တို ့ကိုလက္ခံ ရရွိခဲ့ပါတယ္....။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ တပ္မေတာ္ အစိုးရဟာ
၆၃ မီတာအရွည္ရွိတဲ ့ Houxin အမ်ိဳးအစား ဒံုးပ်ံတင္ အျမန္သြား စစ္ေရယာဥ္ ၆ စီး ( UMS 471 – UMS 476 ) ကို ၀ယ္ယူဖို ့ တရုတ္နိူင္ငံ နဲ ့ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါတယ္..။ဒီ သေဘၤာေတြကို ၁၉၉၅ , ၁၉၉၆ နဲ ့ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ေတြမွာ တပ္မေတာ္ေရ က လက္ခံရရွိခဲ ့ျပီး တပ္မေတာ္ေရ ရဲ ့ပထမဆံုး YJ -1 ( C 801 ) သေဘၤာဖ်က္ ပဲ့ထိန္း ခရုစ္ ဒံုးပ်ံတပ္ဆင္ထားတဲ ့ စစ္သေဘၤာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္...

ဒံုးပ်ံတင္ အျမန္သြားတိုက္ခိုက္ေရး စစ္ေရယာဥ္
၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာေတာ့ တပ္မေတာ္ ေရတပ္သေဘာၤက်င္း နဲ ့ျမန္မာ့ သေဘၤာက်င္း လုပ္ငန္းေတြဟာတရုတ္ နည္းပညာ အေထာက္အပံ ့ေတြကို အေျမာက္အမ်ား ရရွိလို ့ေနခဲ့ပါျပီ...။ အဲဒီ ၁၉၉၀ ကေန၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ကာလအတြင္း မွာေတာ့ တပ္မေတာ္ေရတပ္ သေဘၤာက်င္းဟာ ၅၀မီတာ အရွည္ရွိတဲ ့အျမန္ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ ၆စီး ( UMS 551 – UMS 556 ) ဒံုးပ်ံတင္ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရး ေရယာဥ္ ၄စီး ( UMS 557 – UMS 560 ) ၂၇ ေပ အရွည္ရွိတဲ ့ျမစ္တြင္း ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ ၁၄စီး ( ငမန္း ၁ - ငမန္း ၁၄ ) နဲ ့ အျခားအေထာက္အကူျပဳ စစ္ေရယာဥ္ အမ်ားအျပားကို တည္ေဆာက္ ထုတ္လုပ္ခဲ့တယ္လို ့သိရပါတယ္...။

ေရတပ္သေဘၤာက်င္း ရဲ ့ အၾကီးစား သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရး ပရုိဂရမ္ေတြဟာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွာအင္ျပည့္အားျပည့္ စတင္ပါတယ္...။ ၇၇ မီတာ အရွည္ရွိတဲ ့ ေကာ္ဗက္ စစ္ေရယာဥ္ ( UMS 771 – UMS 772 ) ႏွစ္စီးကို တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဖရီးဂိတ္ စစ္သေဘၤာေတြကိုစတင္ထုတ္လုပ္နိူင္တဲ ့ အဆင့္ကို ေရာက္ရွိလာပါတယ္
လက္ရွိအေနအထားမွာေတာ့ တပ္မေတာ္ ေရ ဟာ ဒုံးပ်ံတင္ ဖရီးဂိတ္ နဲ ့ေကာဗက္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား အျမန္တိုက္ခိုက္ေရး ေရယာဥ္မ်ား ကမ္းေျခေစာင့္ ကင္းလွည့္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား ကမ္းတက္ေရယာဥ္မ်ား မိုင္းရွင္း ေရယာဥ္မ်ားနဲ ့ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး ေရယာဥ္ အေျမာက္အမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္တဲ ့ ေခတ္မီ ေရတပ္ တစ္ခု ျဖစ္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္...။


Ref;  Myanmar Defence Weapon , Myanmar Sea Man   , Global Fire Power & ကိုရဲမိုး 
Written by ရာဇာ ေက်ာ္ျမင့္