Monday, September 28, 2015

မႀကာမွီ ေပၚထြန္းလာေတာ.မည္. စားပြဲတင္ တင္းနစ္ အားကစားရံု 
တည္ေဆာက္မည္. အေဆာက္အဦး ပံုစံ

ယခု ဤအေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္ေသာ ၿမဴရံုးလမ္း စာေရးကုန္းရပ္ကြက္ ေနရာမွာ ယခင္က ၀ါးခယ္မ ၿမိဳ.၏ ႀကက္ေတာင္ရံုအေဆာက္အဦးၿဖစ္သည္ ။ သို.ေသာ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿပိဳက် ပ်က္စီးလွ်က္ရွိၿပီး မည္သူမွ် ၿပဳၿပင္ၿခင္းမရွိခဲ့ေသာ ေနရာၿဖစ္သည္ ။ ထို ေနရာသည္ အား/ကာ ပိုင္ေၿမေနရာ ၿဖစ္သည္ဟု သိရၿပီး စားပြဲတင္ တင္းနစ္ကစားသမား မ်ား မွ ထိုေနရာတြင္ စားပြဲတင္ တင္းနစ္အားကစားရံု တည္ေဆာက္လိုေႀကာင္း ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂၈ ေပ ၅၄ ေပ ေၿမေနရာအတြင္း ခြင္.ၿပဳခ်က္ ရရွိခဲ့ေႀကာင္း သိရသည္ ။

လက္ရွိ အေၿခအေန

 ထိုသို.ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခြင္.ၿပဳခ်က္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း စတင္တည္ေဆာက္ေရး အတြက္တြင္ မူ ေငြေႀကးဆိုင္ရာ အခက္အခဲ တစ္ရပ္ စတင္ႀကံဳေတြ.ခဲ့ရသၿဖင္. အခ်ိန္အပိုင္းအၿခား တစ္ခု ရပ္တန္.ေနခဲ့ရေႀကာင္း သိရွိရသည္ ။ ထို.ေနာက္ ကိုေက်ာ္ႏိုင္ဦး ( ၁၉၉၁-၉၁ အထက ၁ ) ႏွင္. ဆက္သြယ္ခဲ့မိၿပီးေနာက္ အေပၚထည္အတြက္ Steel Structure ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္သည္မ်ား ႏွင္. Design ပိုင္းဆိုင္ရာ တို.ကို မတည္တာ၀န္ယူေပးမည္ဟု တာ၀န္ခံခဲ့ရာမွ အေဆာက္အဦးပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ႏိုင္ခဲ့ေႀကာင္း သိရသည္ ။ထို.အၿပင္ အေဆာက္အဦးေရွ.ပိုင္းဆိုင္ရာ အလွဆင္ၿခင္းကုန္က်စရိတ္အတြက္ ကိုမ်ိဳးမင္းစိုး မွ တာ၀န္ယူေပးခဲ့ၿပီး ကိုေအာင္ေက်ာ္ဦး ၊ ကို၀င္းတင္.၊ ကိုထြန္းရီ ၊ ကိုစိုးေအာင္ ၊ ကိုဆင္ေပါက္ ၊ ကိုေဇာ္ေလး ၊ ေမတၱာမြန္ စသည္တို.အၿပင္ ( ထိုစာရင္းကို ဖြင္.ပြဲမတိုင္မွီ ထိုအားကစားခန္းတြင္ ေရးသားေဖာ္ၿပထားမည္ၿဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္ ၊ အေသးစိပ္ကို ဖြင္.ပြဲ အခ်ိန္တြင္ ေတာင္းယူေရးသားေဖာ္ၿပေပးပါမည္ ) အၿခားစိတ္၀င္စားသူမ်ားလည္း ပါ၀င္လွဳဒါန္းခဲ့ႀကပါသည္ ။အေဆာက္အဦးကို လြန္ခဲ့ေသာ ၂လခန္.က စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ေႀကာင္း သိရသည္ ။

အတြင္းပိုင္း ၿပဳလုပ္ဆဲ
  လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ညေန ၄နာရီ ၀န္းက်င္ မွ ည ၁၀ နာရီခန္.အထိ လာေရာက္ကစားေနသူမ်ား ရွိေနၿပီး တရား၀င္ အသင္း၀င္အၿဖစ္ကိုမူ ဖြင္.ပြဲအၿပီးတြင္ စတင္လက္ခံမည္ၿဖစ္ၿပီး အသင္း၀င္ေႀကးအၿဖစ္ ၂၀၀၀ သတ္မွတ္ထားကာ လစဥ္ေႀကး ၃၀၀၀ က်ပ္ က်သင္.မည္ၿဖစ္သည္ ။ အသင္း၀င္ေႀကးကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန.တြင္ စတင္လက္ခံမည္ၿဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္ ။  လက္ရွိတြင္ကစားရန္ ခံု ၃ ခံုရွိေနၿပီး ၀င္ေႀကးရရွိေသာ ေငြၿဖင္. ခံုတစ္လံုးထပ္မံ၀ယ္ယူမည္ၿဖစ္ကာ ခံုတစ္လံုးကို အထက ၁ တြင္ေက်ာင္းသားမ်ား ကစားႏိုင္ရန္ ပို.ေပးထားမည္ၿဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္ ။ ထို.အၿပင္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္လည္း ေက်ာင္းသားငယ္မ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားဖြင္.လွစ္သြားရန္ရွိေႀကာင္းလည္း သိရသည္ ။ ယခင္ကမူ မင္းပိုင္းေက်ာင္း တြင္ သြားေရာက္ကစားႀကရၿပီး ယခုအခါတြင္မူ မိမိတို.ကိုယ္ပိုင္အားကစားရံုအၿဖစ္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ကစားခြင္.ရၿပီၿဖစ္သည္ ။ အားကစားရံုကို Delta Star ( or ) Ayeyar Star ဟု မွည္.ေခၚဖြယ္ ရွိေႀကာင္းလည္း သိရသည္ ။

စတင္ တည္ေဆာက္စဥ္က
 
 ထိုစားပြဲတင္ တင္းနစ္အားကစားရံုကို သီတင္းကၽြတ္လၿပည္.ေန. တြင္ ဖြင္.လွစ္ဖြယ္ရွိေနၿပီး ရန္ပံုေငြအတြက္ ေရာင္းခ်ထားေသာ ကံစမ္းမဲ လက္မွတ္မ်ားကိုလည္း ထိုညတြင္ပင္ ဖြင္.လွစ္ႏိုင္မည္ ၿဖစ္ေႀကာင္း သိရွိရပါသည္ ။ကံစမ္းမဲ လက္မွတ္ သိန္း၃၀ ဖိုးခန္. ( စာရင္းတိုးလာႏိုင္ပါသည္ ) ေရာင္းခ်သြားမည္ၿဖစ္ၿပီး မည္မွ်ေရာင္းရသည္ၿဖစ္ေစ ေရာင္းရေငြ၏ ၅၀% အား ကံစမ္းမဲ ၿပန္လည္ေဖာ္ေပးမည္ၿဖစ္ၿပီး က်န္၅၀%အား တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ အၿပီးသတ္ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အသံုးၿပဳမည္ၿဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္ ။ ကံစမ္းမဲ ေဖာက္ေပးမည္. ပစၥည္းမ်ား မွာ လိုင္စင္ပါ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ၁ စီး ၊ LCD 24” TV ၂လံုး ၊ Handset ၃ လံုး ၊ စက္ဘီး ၂ စီး ၊ PSI စေလာင္း ၃ ခုႏွင္. အၿခားမဲ မ်ား ပါ၀င္မည္ဟု သိရပါသည္ ။

အတြင္းပိုင္း
 
 တကယ္က ၿဖစ္ခ်င္စိတ္ ႏွင္. ႀကိဳးစားမွဳက မိမိတို.လိုခ်င္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မွဳကို ေဆာင္ႀကဥ္းေပးနိုင္စြမ္း ရွိေႀကာင္း ဤ အေဆာက္အဦးက သက္ေသပင္ၿဖစ္သည္ ။ယခုဆိုလွ်င္ မိမိတို.ၿမိဳ.ေလးတြင္ အေလးမရံု သီးသန္.ရွိသည္ ။ ၿခင္းခတ္ကစားရံု ရွိသည္ ။ ေၿမၿပင္ တင္းနစ္ ကစားကြင္း သီးသန္.ရွိသည္ ။ ေဘာလံုးကြင္း ရွိသည္ ။ ေသခ်ာသည္က ၿမိဳ.နယ္အဆင္. ၿမိဳ.တစ္ၿမိဳ.၏ အားကစားဆိုင္ရာ အေၿခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ပိုင္ဆိုင္မွဳက အထက္တန္းအဆင္.တြင္ရွိေနၿပီ ။ အားကစားကိုၿမတ္ႏိုးစိတ္ ၊ ဇြဲရွိစြာ ေလ.လာႀကိဳးစားခ်င္စိတ္အၿပည္. သင္ႀကားလိုစိတ္ ၊ သန္.ရွင္းစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္လိုစိတ္ မ်ားကို သိသိသာသာတိုးတက္လာေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း တစ္ခ်ိန္တြင္ ၀ါးခယ္မဖြား နိုင္ငံေတာ္အဆင္. ကစားသမားမ်ား ေပၚေပါက္လာပါေစဟု ဆႏၵၿပဳလွ်က္ ……………….

Wednesday, September 9, 2015

ပုသိမ္ - ၀ါးခယ္မ ကားလမ္းပုသိမ္ - ကံကုန္း - ၿမင္းကဆိပ္ - ေၿမာင္းၿမ လမ္းခြဲ အ၀င္( သြားေနက်သူေတြအဖို. သိၿပီးသားၿဖစ္ေပမယ္. မေရာက္တာႀကာတဲ့သူေတြ - ပုသိမ္ကအၿပန္ ၀င္လည္ခ်င္သူေတြအတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္ပါတယ္ )

အရင္ကေတာ. ပုသိမ္ - ၀ါးခယ္မ ခရီးစဥ္ဆိုတာ ၿပည္တြင္းေရေႀကာင္း ရဲ. ညေန ၅နာရီေကာင္ ( ရန္ကုန္ကေန ညေန၅ နာရီထြက္လို. ) လို.ေခၚတဲ့ ပုသိမ္အၿမန္ ေလာက္သာ အားထားရတဲ့ခရီးပါ ။ ေနာက္ပိုင္း ကားလမ္းေတြေပၚလာ ၊ IWT သေဘၤာေတြလည္း ပုဂလိက လက္ေရာက္ ဆိုေတာ. ကားလမ္းကို ပိုအားထားလာႀကပါၿပီ ။

အဲ့ဒီထဲကမွ အရင္ကေတာ. ပုသိမ္ ကေန ၀ါးခယ္မ ၿပန္ခ်င္ရင္ ပုသိမ္ - ရန္ကုန္ ကားကို ၀ါးခယ္မ လမ္းခြဲအထိ စီး ၊ အဲ့ဒီကမွ ရန္ကုန္ - ၀ါးခယ္မ ကားကို ေစာင္.စီး ၊ ပစၥည္းေတြပါလာရင္ အဆင္မေၿပၿဖစ္နဲ.ေပါ. ။ ပုသိမ္ေက်ာင္းသြားတက္တဲ့သူေတြ က အရင္ဆို သေဘၤာ ( အေ၀းသင္ခ်ိန္ဆို အသားကုန္ႀကပ္ ) ၊ ေနာက္ေတာ. ကား၂စီးကို လမ္းတစ္၀က္စီ ၿဖတ္စီး ၊ ခုေနာက္ပိုင္း တံတားေတြၿပီးလာခ်ိန္မွာေတာ.ပုသိမ္ကို အတိုဆံုးလမ္းကေန တိုက္ရိုက္သြားလို.ရပါၿပီ ။

ပုသိမ္ကအၿပန္ ၀ါးခယ္မကို ခဏတစ္ၿဖဳတ္ ၀င္လည္ခ်င္သူေတြအတြက္လည္း အဆင္ေၿပသြားပါတယ္ ။ ပုသိမ္ကေန ပုသိမ္ - ရန္ကုန္လမ္းအတိုင္း ထြက္လာၿပီး အပင္ႏွစ္ဆယ္ ( ပုသိမ္ TU ) ေက်ာ္လာတာနဲ. ကိုးဆူ TollGate ၊  တကုန္းႀကီး အထက္တန္းေက်ာင္း တို.ကိုေရာက္ပါတယ္ ။ အဲ့ဒီေက်ာင္းၿပီးတာနဲ. ခဏအတြင္းမွာပဲ ညာဘက္ၿခမ္းမွာ ပုသိမ္ - ကံကုန္း - ၿမင္းကဆိပ္ - ေၿမာင္းၿမ လမ္းခြဲ ဆိုတာကိုေရာက္ပါမယ္ ။ ပုသိမ္ကေန ၉မိုင္ခန္. အကြာအေ၀းမွာပါ ။ အဲ့ဒီလမ္းအတိုင္း ၀င္လာ ရံုပါပဲ ။ 

ၿမင္းကဆိပ္ တံတား


ေမာင္းလာရင္း လမ္းခြဲတစ္ခုေတြ.ပါမယ္ ။ အဲ့ဒီလမ္းခြဲ ေရာက္ရင္ေတာ. ဘယ္ဘက္ လမ္းခြဲ အတိုင္း ေမာင္းလာရံုပါပဲ ။ ၿပီးတာနဲ. ၿမင္းကဆိပ္ တံတား ကိုေရာက္ပါမယ္ ။ အဲ့ဒီ တံတားဟာ ကန္ႀကီးေဒါင္. ၿမိဳ.နယ္ရဲ. အဆံုးပါပဲ ။ ၿမင္းကဆိပ္ တံတားၿပီးတာနဲ. ေမာင္းလာရင္ ၅မိုင္ လမ္းဆံုကိုေရာက္ပါမယ္ ။ ၅မိုင္လမ္းဆံုဆို တာ ဒီလမ္းဆံုကေန ေၿမာင္းၿမကို ၅မိုင္ပဲ လိုေတာ.တာေႀကာင္.ပါ ။အိမ္မဲကိုေတာ. ဒီေနရာကေန ၂၂မိုင္ ၆ဖာလံု ေ၀းပါတယ္ ။ ဒီေနရာေရာက္ရင္ေတာ. အိမ္မဲလမ္းဘက္ကို ခ်ိဳးရပါမယ္ ။ ဒီလိုနဲ.ေမာင္းလာရင္ တံတားတစ္စင္း ထပ္ၿဖတ္ရပါမယ္ ။ အဲ့ဒီတံတားဟာ ဒီဘက္ၿခမ္းက ေၿမာင္းၿမ ၿမိဳ.နယ္ နယ္နမိတ္ အဆံုးၿဖစ္ၿပီး ဟိုဘက္ၿခမ္းက အိမ္မဲ ၿမိဳ.နယ္ အစပ္ ပါ ။ ၿပီၤးရင္ေတာ. ရြာသစ္လမ္းဆံုကိုေရာက္ပါမယ္ ။ အိမ္မဲ အပိုင္ရြာသစ္ ကေန အိမ္မဲကို ၁၆မိုင္ ၂ဖာလံု၀ါးခယ္မ ကို ၁၆မိုင္ ၅ဖာလံု ေ၀းတယ္လို.သိရပါတယ္ ။ လိုင္းကားေတြကေတာ. အဲ့ဒီရြာသစ္ မွာ လူ၀င္တင္ေလ. ရွိတယ္လို.သိရပါတယ္ ။

ကၽြန္းကုန္းတံတား


ၿပီးလို.ဆက္ေမာင္းလာရင္ေတာ. ကၽြန္းကုန္းတံတား ၊ ၿပီးေတာ. ကၽြန္းကုန္းကို ေက်ာဘက္ကေန ၿဖတ္သြားရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္ ။ ကၽြန္းကုန္းက ထြက္ၿပီးရင္ သတိထားရမွာက ေရလိန္ေက်းရြာ အုပ္စုေရာက္ရင္ေတာ. ေကြ.က အေတာ္ေလးႀကီးတာမို. သတိထားရပါလိမ္.မယ္ ။ ၿပီးရင္ေတာ. မရမ္းေခ်ာင္ တံတား ကေနၿပီးေတာ. ေရႊေလာင္း - ၀ါးခယ္မ  ကားလမ္းေပၚ ေရာက္ပါလိမ္.မယ္ ။ ဒါဆိုရင္ေတာ. သိပ္မႀကာခင္မွာပဲ ၀ါးခယ္မ ကိုေရာက္ေတာ.မွာပါ ။

လိုင္းကား အေနနဲ.ကေတာ. ပုသိမ္ အေ၀းေၿပး ၀င္းကေန ၀ါးခယ္မ ကို မနက္ ၁၁နာရီ ေန.လည္ ၂နာရီ မွာ စိုးသိပၸံ ကား ရွိတယ္လို.သိရၿပီး ၀ါးခယ္မ ကေနေတာ. မနက္ ၆ နာရီ နဲ. ၇ နာရီ ထြက္တယ္လို. သိရၿပီး ကားခ က ၂၅၀၀ပါ ။ ကိုယ္.ကားနဲ. ကိုယ္ ဆိုရင္ေတာ. ၁း၃၀ ခန္.ႀကာၿပီး လိုင္းကားနဲ.ဆိုရင္ေတာ. ၂ း ၀၀ - ၂ း ၃၀ ႀကားေလာက္ေမာင္းတယ္လို.သိရပါတယ္ ။ Google ရဲ.ေဖာ္ၿပခ်က္အရေတာ. 90.2 Km ( ၅၆. ၃၇၅ မိုင္ ) ေ၀းၿပီး Driving Time 1 hr 43 min လို.ေဖာ္ၿပထားပါတယ္ ။distance calculator ကိုသံုးၿပီးေဖာ္ၿပထားတဲ့ Site တစ္ခုမွာေတာ. 51 KM (kilometers) လို.ေဖာ္ၿပထားၿပီး Travel duration from Pathein to Wakema is around 1.03 Hours if your travel speed is 50 KM per Hour လို.ေရးသားထားေပမယ္. ေၿမၿပင္အေၿခအေနအရ Google ေဖာ္ၿပခ်က္ကသာပိုနီးစပ္ၿပီး ဒုတိယေဖာ္ၿပခ်က္ကေတာ. ေၿမပံု အေၿဖာင္.တိုင္း တိုင္းၿပီး ေယဘူယ် တြက္ခ်က္ေဖာ္ၿပထားပံု ရပါတယ္ ။
ဒီလမ္းေလးဟာ ၿမန္မာႏိုင္ငံအေနအထားနဲ.မဆိုးလွတဲ့ လမ္းေလးတစ္ခုၿဖစ္သလို လယ္ကြင္းစိမ္းေတြ ၊ ႏွစ္ရွည္သစ္ပင္တန္းအခ်ိဳ. နဲ. မေလးရွားပိေတာက္ပင္ေတြဟာလည္း လမ္းေဘးတစ္ေလွ်ာက္ရွိေနတာမို.စိတ္ႀကည္ႏူးစရာ ရသတစ္ခုလည္းေပးစြမ္းနိဳင္တဲ့ လတ္ဆတ္ေသာေလ အၿပည္.အ၀ရတဲ့ လမ္းေလးတစ္ခုပါ ။


 

 ဆက္စပ္ဖတ္ရွဳ ရန္