Wednesday, April 24, 2019

ညအိပ္စဥ္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆုိ႔ျခင္း ႏွင့္ အသက္ရွဴရပ္ျခင္း အေသးစိတ္


 
အိပ္စက္ျခင္းသည္ လူတစ္ေယာက္အတြက္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္စက္ျခင္းသည္ က်န္းမာျခင္းအတြက္ အလြန္အေရးပါပါသည္။ ဦးေႏွာက္၊ ႏွလံုး၊ ၾကြက္သား၊ အသည္း၊ အဆုတ္ အစ ရွိေသာ ခႏၶာကုိယ္ အစိတ္အပိုင္း အေတာ္မ်ားမ်ားအား အနားေပးျပီး ပ်က္စီးသည့္ Cells ဆဲလ္မ်ားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေနာက္တစ္ေန႔ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း အစ ရွိသည့္ အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားသည္ အိပ္စက္ျခင္း အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္ေပ်ာ္မွ ဦးေႏွာက္ ဆဲလ္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာ အနားရျပီး ေနာက္တစ္ေန႔ ထလာသည့္ အခါတြင္ အားအင္ အျပည့္ျဖင့္ လန္းလန္းဆန္းဆန္း ႏုိးထလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ရက္အိပ္ေရးပ်က္လွ်င္ပင္ ေခါင္းမၾကည္ျခင္း၊ ေခါင္းအံုျခင္း၊ စိတ္အာရံု စူးစိုက္ႏုိင္မႈ အားနည္းျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚ ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အိပ္ေနစဥ္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႔ ျခင္းေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္မေပ်ာ္ပါက ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ိဳးမ်ား အေနျဖင့္ ႏွလံုး ေရာဂါ၊ ေသြးတုိးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ေရာဂါ အစရွိေသာ ေရာဂါမ်ားအား ပိုမုိျဖစ္ေစျပီး ေရာဂါရွိေနပါက လည္း ပို၍ ဆုိးရြားေစပါသည္။

 

ေဟာက္ျခင္းသည္ အသက္ရွဴလမး္ေၾကာင္း က်ဥ္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို့၏လည္ေခ်ာင္းရိွၾကြက္သားမ်ားသည္ ညဘက္အိပ္ေပ်ာ္သြားေသာအခါ relax state ဟုေခၚေသာအေၾကာေျဖေလ်ာ့သကဲ့သို့ ေပ်ာ့သြားသည့္ အဆင့္သုိ့ေရာက္ရိွသြားေသာအခါတြင္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း က်ဥ္းသြားသည့္ အတြက္ ေဟာက္သည့္ အသံစတင္ထြက္ေပၚပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း ပို၍

အိပ္ေပ်ာ္သြားေသာအခါတြင္ ပို၍သိသာစြာ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းက်ဥ္းျပီး ပိတ္သြားသလို ျဖစ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

ထုိသို႔ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆို့ျခင္း၍ အသက္ရွဴရပ္သြားျခင္းသည္ အိပ္ေနစဥ္တစ္နာရီတြင္း တြင္ အၾကိမ္ ၃၀ ခန့္ထက္ပို၍ ပိတ္ဆို့ေနလ်ွင္ ဆိုးရြားေသာအဆင့္သို့ေရာက္ရိွေနျပီျဖစ္ျပီး သိသာထင္ရွားစြာ ေနာက္ဆက္တြဲျပသနာမ်ားကိုမလြဲမေသြခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အသက္ပံုမွန္ရွဴေနေသာ္လည္းအဆုတ္တြင္းေလမ်ားမ၀င္ေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ေလထဲမွေအာက္စီဂ်င္မ်ားေသြးထဲ
သို့မေရာက္သကဲ့သို့ ဦးေနွာက္တြင္းသို့လည္းေအာက္စီဂ်င္လံုေလာက္စြာမရေတာ့ေပ။ အသက္ရွဴသည့္ေလျပြန္သည္ပိတ္သြားေသာ္လည္းမိမိသည္အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာေၾကာင့္မိမိ ေအာက္စီဂ်င္မရျခင္းကိုမိမိကုိယ္တုိင္မသိရိွေပ။ ေအာက္စီဂ်င္သည္ပံုမွန္အားျဖင့္ ေသြးထဲတြင္ ၉၆ မွ ၁၀၀ ရာခုိင္နႈန္းတြင္ရိွရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္းေလျပြန္ပိတ္ဆုိ့သြားသည့္အခါတြင္ ၈၀ ေအာက္ထိက်သြားတတ္ပါသည္။ သို့ေသာ္ခႏၶာကိုယ္၏ အလိုအေလ်ာက္တုန့္ျပန္အာရံုေၾကာစနစ္မ်ားမွသိရိွျပီးေလျပြန္မ်ားပြင့္ရန္ၾကိဳးစားပါသည္။ ထုိသို့ျဖစ္ေပၚျခင္းတြင္ မိမိသည္ေဟာက္ေနရာမွ အသက္ရွဴလံုး၀ရပ္သြားျခင္းျဖစ္ေပၚပါသည္။ ထုိ့ေနာက္ မိမိ၏ အလိုအေလ်ာက္တုန့္ျပန္စနစ္မ်ားမွလံႈ့ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပန္လည္နိုးထလာျပီးေလျပြန္ျပန္ပြင့္ျပီးအသက္ျပန္ရွဴပါသည္။ ထုိသုိ႔ျပန္လည္ ႏိႈးထဖုိ႔ အတြက္ ဦးေႏွာက္မွ ျပန္လည္ ႏိုးထျပီး အသက္ရွဴရသည့္ အတြက္ တစ္ညလံုး ဦးေႏွာက္အနားမရ ျဖစ္ေနပါသည္။

 

ထုိ့ေၾကာင့္ တစ္ညလံုးေကာင္းစြာအိပ္ေရးမ၀ျခင္းျဖစ္ေနသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ေအာက္စီဂ်င္ေကာင္းစြာမရရိွျခင္းေၾကာင့္ ဦးေနွာက္တြင္းကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္မ်ားစုပံုေနသည္ကတစ္ေၾကာင္းတို့ေၾကာင့္မနက္မိုးလင္းလင္းခ်င္းတြင္ အိပ္ေရးမ၀ဘဲ ေခါင္းအံုေနျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊မၾကည္လင္ျခင္း၊ မလန္းဆန္းျခင္းတို့ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ထုိသို့သာမက ေန့လည္ဘက္တြင္ ကားေမာင္းေနရင္းျဖစ္ေစ၊ တီဗီၾကည့္ေနရင္းျဖစ္ေစအိပ္ငိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။


ထုိသုိ့ လက္ေတြ႔တြင္ အိပ္ေရးမ၀ျခင္းသာမက မိမိကိုယ္တုိင္မသိနုိင္ေသာခႏၶာကိုယ္တြင္းဇီ၀ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလည္းျဖစ္ေပၚျပီး ေသြးေပါင္ခ်ိန္တက္လာျခင္း၊ နွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္းတုိ႔သည္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ပါသည္။


OSA ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစေသာ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား

 ၁။ အိပ္ေရးမ၀သည့္အတြက္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ စိတ္တုိစိတ္ညစ္ညဴးျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း
၂။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္းအိပ္ေပ်ာ္သြားျခင္း
၃။ နွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း
၄။ ေသြးတုိးျခင္း
၅။ ေလျဖတ္ျခင္း၊
၆။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္းအိပ္ငို္က္ေနျခင္းေၾကာင့္လုပ္ငန္းခြင္အဆင္မေျပမႈျဖစ္ျခင္း
၇။ အိပ္ငိုက္ျခင္းေၾကာင့္ယာဥ္တုိက္မႈမ်ားျဖစ္နုိင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမ်ားျဖစ္နုိင္ျခင္း
၈။ အာရံုစူးစိုက္မႈေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ မွတ္ဥာဏ္အားနည္းျခင္း
စသည္တုိ့ျဖစ္နုိင္ပါသည္။

 

OSA သည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားေသာေၾကာင့္ လူတုိင္းအထူး သတိျပဳသင့္ေသာ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဘယ္လုိ လူေတြမွာျဖစ္မ်ားလည္း ဆုိေတာ့ မိမိႏွင့္ အတူအိပ္ေနေသာ မိသားစုဝင္မွ မိမိအိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ ေဟာက္ျပီး အသက္ရွဴရပ္ျခင္း ရွိသည္ဟုေျပာလွ်င္ OSA ရွိရန္ ေသခ်ာ သေလာက္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ လူမ်ားတြင္ OSA ပို၍ အျဖစ္မ်ားပါသည္။


အျဖစ္မ်ားေသာလူမ်ားမွာ

၁။ အ၀လြန္သူမ်ား (အထူးသျဖင့္ အိပ္ေနစဥ္တြင္ ေဟာက္ေသာ သူမ်ားတြင္ အသက္ရွဴရပ္ျခင္း ပို၍ ျဖစ္ေစပါသည္။)
၂။ ေသြးတုိးေရာဂါရိွသူမ်ား
၃။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရိွသူမ်ား
၄။ သက္ၾကီးပိုင္းတြင္အျဖစ္မ်ားေသာ္လည္း ေမးရိုးတုိသူမ်ား၊ လည္ပင္းတုိသူမ်ား၊(အမ်ိိဳးသားမ်ားတြင္လည္ပင္းအရြယ္ ၁၇ လက္မနွင့္အထက္ရိွျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ လည္ပင္းအရြယ္ ၁၆ လက္မႏွင့္အထက္ရိွျခင္း)
၅။ နွလံုးစက္တပ္ထားသူမ်ား
 

အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းပိတ္သြားရသည့္အေၾကာင္းမ်ား

၁။ လည္ပင္းနားရိွၾကြက္သားမ်ားအားနည္းျခင္း( အသက္ၾကီးလာသည္နွင့္အမ်ွ ၾကြက္သားမ်ား၏သန္စြမ္းမႈသည္အရင္ေလာက္မေကာင္းေတာ့ဘဲေလ်ာ့ရဲရဲျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ အသက္ၾကီးသူမ်ားတြင္ ညဘက္ေဟာက္ျခင္းပို၍ျဖစ္ရပါသည္။)
၂။အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းအနီးတြင္ တစ္ရွဴးမ်ားမ်ားျပားလာျခင္း( ၀ေသာသူမ်ားတြင္ အဆီတစ္ရွဴးမ်ားစုပံုျခင္းေၾကာင့္လည္ပင္းတြင္ ေနရာက်ပ္ျပီးအသက္ရွဴေလျပြန္မ်ားပိတ္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္လူငယ္မ်ားပင္ျဖစ္လင့္ကစား ၀ေသာသူမ်ားသည္ ပိိန္ေသာသူမ်ားထက္ပို၍ ေဟာက္တတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။)
၃။အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းပံုမမွန္ျခင္း
မိသားစုဝင္မွ လည္း ေဟာက္၍ အသက္ရွဴရပ္ျခင္းမ်ိဳး ရွိသည္ ဟုေျပာလွ်င္ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ OSA အျဖစ္မ်ားေသာ အုပ္စုတြင္ ပါေလ့ရွိေသာ သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိအသက္ရွဴ ရပ္ျခင္း မည္မွ် ရွိျခင္းအား အေသးစိတ္ တိတိက်က် တုိင္းတာႏုိင္ရန္ အတြက္ Sleep Study ျပဳလုပ္၍ ရႏုိင္ပါသည္။ sleep study သည္ အိပ္ေပ်ာ္ေနခ်ိန္အတြင္းမိမိ၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္းရိွ ေအာက္စီဂ်င္၊ အသက္ရွဴႏႈန္း နွင့္ အသက္ရွဴရပ္ျခင္းရွိမရွိ၊ အသက္ရွဴရပ္သြားပါက အမ်ိဳးအစားႏွင့္ စကၠန္႔ မည္မွ်ၾကာေအာင္ ရပ္သြားသလဲ၊ ခႏၶာကိုယ္ ပံုစံအေနအထား၊ ရင္ဘတ္နွင့္၀မ္းဗုိက္၏လႈပ္ရွားမႈတုိ့ကို ၾကိဳးမ်ားတပ္၍ စမ္းသပ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို့တပ္ျခင္းျဖင့္

CSA(central sleep apnoea), AHI(Apnoea Hypnoea index), OH စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားစြာသိရိွနုိင္ပါသည္။


AHI (Apnoea Hypnoea Index) သည္ OSA ရွိေသာ လူနာအား ကုသမႈ ေပးမေပး ဆံုးျဖတ္ေပးေသာ အေရးၾကီးသည့္ Index တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ Sleep Study ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ AHI မည္မွ်ရွိလဲဆိုတာ တိတိက်က် အေျဖထုတ္ေပးႏုိင္ပါသည္။   
AHI <5 - ပံုမွန္   
AHI 5 မွ 10 ၾကားရိွလ်ွင္ - mild (အေပ်ာ့စား အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆုိ့ျခင္း)   
AHI 15မွ30ၾကားရိွလ်ွင္ -moderate (အလယ္အလတ္အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆုိ့ျခင္း)   
AHI 30 ေက်ာ္လ်ွင္ - severe (အျပင္းစား အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆုိ့ျခင္း)

ထုိ ရရွိလာသည့္ AHI အေပၚမူတည္ျပီး ကုသမႈ ေပးျခင္းအား ဆံုးျဖတ္ပါသည္။

အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း ဆုိးရြားစြာ ပိတ္ေနျပီး အသက္ရွဴရပ္ေနေသာ လူနာမ်ားတြင္ အသက္ရွဴစက္(CPAP)တပ္၍ အိပ္စက္ျခင္းျဖင့္ ကုသမႈ ခံယူႏုိင္ပါသည္။ အသက္ရွဴရပ္သြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ စက္မွ အလိုအေလ်ာက္သိရွိျပီး လူနာ အသက္ရွဴရပ္ျပီ ဆုိသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း စက္မွ Pressure ျဖင့္ လူနာေလျပြန္အတြင္း သို႔ မႈတ္သြင္းျပီး အသက္ရွဴေစသျဖင့္ လူနာ၏ ေလျပြန္မွာ ျပန္လည္ပြင့္သြားျပီး

ေဟာက္ျခင္း၊ အသက္ရွဴရပ္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစေတာ့ပါ။   
Sleep study လုပ္ျခင္းျဖင့္ မိမိ အိပ္ေနေသာ အေနအထားကိုပါသိရိွနို္င္ေသာေၾကာင့္ အေနအထားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာအသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆုိ့ျခင္းမ်ားပါသိရိွနုိင္ျပီးအခ်ိဳ့ေသာလူမ်ားတြင္ မိမိအိပ္စက္မႈပံုစံကိုျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ျခင္း Positional Therapy အား ခံယူႏုိင္သည္အထိ Sleep Study မွ တိတိက်က် သိရွိႏုိင္ပါသည္။

OSA အား ကုသေသာ Definitive Treatment သည္ CPAP စက္တပ္အိပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ပို၍ ေခတ္မီလာေသာ အခါ Auto CPAP မ်ားေပၚလာျပီး လူနာအသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းပိတ္သည့္ အခါတြင္ စက္မွ အလုိအေလ်ာက္ ပိတ္ဆုိ႔ မွ ပမာဏအား တုိင္းတာ၍ လုိအပ္ေသာ Pressure အား ေပးႏုိင္သည္အထိ လူနာအား သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစေသာ စက္မ်ားေပၚလာျပီျဖစ္ပါသည္။

  Auto CPAP တြင္ အခ်ိဳ႕ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စက္မ်ားတြင္ လူနာမ်ား အသက္ရွဴရာတြင္ အာမေျခာက္ေစရန္ Humidifier ဟုေခၚေသာ ေလတြင္ ေရေငြ႔မ်ား ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ အသက္ရွဴရာတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစျပီး ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္အိပ္ေပ်ာ္ေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ စက္တပ္ျခင္းျဖင့္ ယခင္ေဟာက္ေသာသူမ်ားပင္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းပြင့္သြားေသာ ေၾကာင့္ ေဟာက္ျခင္းလံုးဝ မျဖစ္ေစေတာ့ပဲ အျခားမိသားစုဝင္မ်ားပါ ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္အိပ္ေပ်ာ္ေစပါသည္။

  OSA သည္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားေသာ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ႏွလံုး ခုန္မမွန္ျခင္း၊ ေသြးတုိးျဖစ္ေစျခင္း၊ ေလျဖတ္ေစျခင္း အစရွိေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ိဳးမ်ားစြာျဖစ္ေစေသာ ေၾကာင့္ OSA ရွိပါက Sleep Study ျပဳလုပ္ျပီး မိမိ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆုိ႔ ျခင္းအား တုိင္းတာသင့္ျပီး ကုသမႈ ခံယူသင့္ပါသည္။ ကုသမႈ ခံယူျခင္းသည္ လည္း စက္ကေလး တပ္ရံုျဖင့္ ကုသႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေဟာက္ျခင္း၊ အသက္ရွဴရပ္ျခင္းမ်ား ရွိေသာ မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ Sleep Study ျပဳလုပ္ျပီး ကုသမႈ လုိအပ္ပါက ေစာလ်င္စြာ ကုသမႈ ခံယူသင့္ပါသည္။

  Family Doctor အထူးကုေဆးခန္းတြင္ ေဟာက္ေသာ၊ အိပ္ေနစဥ္ အသက္ရွဴရပ္ျခင္း ရွိေသာ လူနာမ်ားအတြက္ Sleep Study အား ေစ်းႏႈန္းအထူးသက္သာစြာျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ Sleep Study ျပဳလုပ္လိုပါက Family Doctor အထူးကုေဆးခန္း ဖုန္းနံပါတ္ 09-447164575, 09-954405404, 01-2314146 သို႔ ဖုန္းဆက္ Booking ယူျပီး Sleep Study အား ေငြက်ပ္ ၂၅၀၀၀ ျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။ ျပဳလုပ္မည့္ မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ Family Doctor အထူးကုုေဆးခန္း ဖုန္းနံပါတ္ 09-447164575, 09-954405404, 01-2314146 သို႔ ဖုန္းဆက္ ျပီး ၾကိဳတင္ Booking ယူႏုိင္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

  Special Whole Body Package တြင္ ထည့္သြင္း ျပဳလုပ္လိုပါက Sleep Study အား ပိုမိုသက္သာေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၁၅၀၀၀ က်ပ္ ထပ္မံေပးရံုျဖင့္ ထည့္သြင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

  Auto CPAP တပ္၍ ကုသရန္ လိုအပ္ေသာ မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လည္း Auto CPAP စက္အား ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ျဖင့္ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္ျပီျဖစ္ပါသည္။ Auto CPAP စက္မ်ားတြင္လည္း လူနာမ်ား အသက္ရွဴရာတြင္ အာမေျခာက္ေစရန္ Humidifier ပါဝင္ျပီးသား ျဖစ္သည့္အတြက္ အသက္ရွဴရာတြင္ အလြန္သက္ေတာင့္ သက္သာရွိေစပါသည္။ Warranty မွာ 2 years ျဖစ္ပါသည္။   
ေအးခ်မ္းေသာ ညေလးမွာ ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေနျခင္းသည္ အေကာင္းမြန္ဆံုး ေသာ အရသာ တစ္ခုပါ။ OSA (Obstructive Sleep Apnoea) ေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ အိပ္မေပ်ာ္ႏုိင္ ျဖစ္ေနျခင္းသည္ ေအးခ်မ္းျခင္း၏ စစ္မွန္ျခင္း အရသာ ကုိ မခံစားဖူးေသာ သူမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။
Source ;  Family Doctor Specialist Clinic


၀ါးခယ္မ ရဲ. ၁၃၈၁ ႏွစ္ဦးရက္ ႏွင့္ သက်မဟာသီရိဘုရားႀကီး ေရသြြန္းပြဲ


ဘုရားႀကီး ၁၀၄ ႀကိမ္ေၿမာက္ေရသြန္းေလာင္းပူေဇာ္ပြဲ
 
၀ါးခယ္မၿမိဳ.နယ္ သက်မဟာသီ၇ိဘုရားႀကီး အာရုဏ္ေတာ္ခံ ၀တ္အသင္း၏ ၁၀၄ႀကိမ္ေၿမာက္ ေရသြန္းပြဲေတာ္ ကို ယေန. ၁၃၈၁ ခုႏွစ္ ၿမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန.မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ၿမိဳ.သူ/ၿမိဳ.သားမ်ား ၊ နယ္သူ/နယ္သားမ်ား ပါ၀င္ကုသိုလ္ယူဆင္ႏြဲခဲ့ႀကပါသည္ ။
 
ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို.ပင္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ.က မဂၤလာ၀င္းေထာင့္အထိ ေရတင္ေပးခဲ့ၿပီး ေရသယ္ကုသိုလ္ယူ လိုသူမ်ားက ထိုေနရာမွ ဘုရားႀကီးအထိ စည္ကားစြာ သယ္ေဆာင္ႀကပါသည္ ။ ယခုနွစ္တြင္ ၿမိဳ.ေပၚရွိ လူငယ္မ်ား ပိုမိုပါ၀င္လာခဲ့ၿပီး အထူးသၿဖင့္ စတုဒီသာလွဳဒါန္းမွဳမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေႀကာင္းေတြ.ရပါသည္ ။ အဓိကအားၿဖင့္အခ်ိဳရည္ ဒါနၿပဳလုပ္ခဲ့ႀကပါသည္ ။
 
ယခင္ဓေလ့မ်ားအတိုင္းပင္ ေရသယ္သူမ်ားေစာင္းတန္းအတြင္းေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ အေမႊးနံ.သာ လွဳဒါန္းသူမ်ားက ေရသယ္ေဆာင္လာသူမ်ား၏ ေရမ်ားထဲသို. အေမႊ။.နံ.သာမ်ား ထည့္သြင္းလွဳဒါန္းေပးခဲ့ႀကပါသည္ ။
 
ရာသီဥတုပူၿပင္းေသာ္လည္း လူအမ်ားအၿပား ယခင္အတိုင္းပါ၀င္ဆင္ႏြဲခဲ့ႀကပါသည္ ။ ေရွးကာလကမူ သက်မဟာသီရိဆင္းတုေတာ္ႀကီးကို ေရသြန္းေလာင္းပူေဇာ္ၿခင္းၿဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ဆင္းတုေတာ္ႀကီးေရရွည္ႀကံ့ခိုင္မွဳအတြက္ ခြင့္မၿပဳေတာ့ပဲ သီးၿခားဆင္းတုေတာ္ တစ္ဆူကိုသာ ေရသြန္းေလာင္းပူေဇာ္ခြင့္ေပးထားၿခင္းၿဖစ္ပါသည္ ။
 
ဤဘုရားေရသပါယ္ပြဲသည္ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္အားလံုး၏ အဦးအစဟုေၿပာလွ်င္ရသလို အေပ်ာ္သက္သက္သာမဟုတ္ပဲ ကုသိုလ္ေရးပါ ပူးတြဲပါ၀င္ေသာ အဘိုးတန္ ပြဲေတာ္တစ္ခု ၊ အစဥ္အလာႀကီးေသာ ပြဲေတာ္ တစ္ခု ၿဖစ္ပါသည္ ။
ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန.ကုသိုလ္မ်ား
 
ၿမိဳ.ေလးရဲ. ၿမန္မာ့ႏွစ္သစ္ဦး ရက္မ်ားကေတာ့ ေကာင္းမွဳကုသိုလ္ေတြနဲ. ၿပည့္ႏွက္ေနခဲ့ပါတယ္
 
ေက်းရြာအလိုက္ ၊ ရပ္ကြက္အလိုက္ ၊ ဌာနအလိုက္ ၊ လမ္းအလိုက္ ၿပဳလုပ္တဲ့ ပရိတ္ ၊ ပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပြဲေတြ ၊ ၿမိဳ.ပတ္လည္ ကို ကုန္လမ္း ၊ ေရလမ္းကေန ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက အႏၱရာယ္ကင္း ရြတ္ဖတ္မွဳေတြ နဲ. တစ္ၿမိဳ.လံုး ဖံုးလႊမ္းေနပါတယ္ ။
 
ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန.မနက္ကလည္း သာသနာ.မာမကဆြမ္းေလာင္းအသင္းစီစဥ္ေပးမွဳနဲ. အလွဳရွင္ေတြရဲ. အာရုဏ္ဆြမ္းေလာင္းပြဲက်င္းပခဲ့သလို ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန. ထံုးစံအတိုင္း ေရသြန္းပြဲေတာ္က်င္းပခဲ့သလို ၿမိဳ.ေပၚေက်ာင္း ၇၅ေက်ာင္ိးကသံဃာကုန္ကို ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းခဲ့ႀကပါတယ္ ။ က်ံဳေမငးၿမိဳ.မွာလည္းပဲ အဲ့ဒီေန.က ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းပြဲက်င္းပခဲ့ပါတယ္ ။
 
ဒါ့အၿပင္ ငါးလႊတ္ပြြဲ ၊ ၿမိဳ.နယ္အဆင့္သက္ႀကီး ပူေဇာ္ပြဲမ်ားလည္း ၿပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္ ။
 
ၿမိဳ.ကေနၿပန္မယ့္သူေတြ ၿပန္လည္ထြက္ခြြာႀကၿပီမို. ဇက္ဆိပ္ ၊ ကားဂိတ္ေတြမွာလည္း လူေတြနဲ.ၿပန္လည္စည္ကားေနခဲ့ၿပီၿဖစ္ပါတယ္ ။
 ဓါတ္ပံုမ်ားႀကည့္ရွဳရန္
ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန. ဘုရားႀကီး ေရသြန္းပြဲ ပံုမ်ား
ၿမိ်.ေလး၏ ၁၃၈၁ ၿမန္မာ.ႏွစ္သစ္ဦး ရက္မ်ား
ဆက္စပ္ဖတ္ရွဳရန္
ရႊခယ္သၾကၤန္ကိုတစ္ရက္္တိုးေစခ့ဲၾကသူမ်ား - ၿမင့္သန္းဦး ( ၀ါးခယ္မ ) 

၁၃၈၀ ( ၂၀၁၉ ) ခုႏွစ္ ၀ါးခယ္မသႀကၤန္ ရက္မ်ား


 
သႀကၤန္အႀကိဳေန.
သႀကၤန္အႀကိဳေန. မနက္ပိုင္းက ၀ါးခယ္မၿမိဳ.နယ္ မဟာသႀကၤန္ ဗဟိုမ႑ပ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့ပါသည္ ။
အခမ္းအနားက်င္းပရာတြင္ အခမ္းအနား စတင္ေႀကာင္း ေႀကညာၿခင္း ၊ ၿမိဳ.နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳး မွ အဖြင့္အမွာစကားေၿပာႀကားၿခင္း ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မွ ႏွစ္သစ္မဂၤလာစကားေၿပာႀကားၿခင္း ၊ ဒံုးယိမ္းအဖြဲ.မွေဖ်ာ္ေၿဖၿခင္း ၊ မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္အား ၿမိဳ.နယ္ေထြ/အုပ္ဦးစီးမွဳး ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ - ၿမိဳ.နယ္ လ၀က ဦးစီးမွဳး - ၿမိဳ.နယ္ စည္ပင္အမွဳေဆာင္အရာရွိ - NLD ၿမိဳ.နယ္ ဥကၠ႒ တို.မွဖဲႀကိဳးၿဖတ္ ဖြင့္လွစ္ၿခင္း ၊ ဒံုးယိမ္းအဖြဲ. တက္ေရာက္လာေသာ အဖြဲ.မ်ားမွ ၿမနႏၵာ အကၿဖင့္ေဖ်ာ္ေၿဖၿခင္း ၊ အခမ္းအနားၿပီးဆံုးေႀကာင္းေႀကညာၿခင္းတို.ၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ခဲ့ေႀကာင္းသိရွိရပါသည္ ။
သႀကၤန္အက်ေန.
၀ါးခယ္မရဲ. သႀကၤန္အက်ကေတာ့ သူ.ဓေလ့အတိုင္းသူ ဆင္နြဲခဲ့ႀကပါတယ္ ။
ကမ္းနားလမ္းမွာ က်င္းပေနတဲ့ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ပြဲဆင္နြဲႀကသူေတြရွိသလို စတုဒီသာေကၽြးေမြးလွဳဒါန္းသူေတြ ၊ သက်မဟာသီရိ ဘုရားႀကီးအတြင္း သန္.ရွင္းေရးၿပဳလုပ္ကုသိုလ္ယူသူေတြ ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အားထုတ္သူေတြ စသည္ၿဖင့္ သႀကၤန္ရဲ. အႏွစ္သာရအားလံုး ၿပည့္စံုေနေအာင္ ရွိေနခဲ့ပါတယ္ ။
 
လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ေတြနဲ. ပတ္သက္လို.မႏၱေလးတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ပ်ံ.သြားတာဟာ မနၱေလးသားတို.အတြက္ ဂုဏ္ယူစရာၿဖစ္ေႀကာင္းေၿပာႀကားသြားခဲ့ၿပီး သူတို.ဆီမွာ က်င္းပတာ ၄ႏွစ္ရွိၿပီလို.သိရပါတယ္ ။
 
ရန္ကုန္မွာေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္သႀက္န္ကို ေနရာ ၁၀ ခုနီးပါးမွာ က်င္းပေနၿပီး ၿမကၽြန္းသာ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္မွာေတာ့ ပက္တဲ့ေရေတြက ပူေနတာရယ္ ၊ QR Code လဲလွယ္တဲ့ေနရာ မွာ အဆင္မေၿပတာေလးေတြရယ္ေတာ့ ေ၀ဖန္သံႀကားရပါတယ္ ။ အင္းလ်ားလမ္း လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ကေတာ့ တအားႀကပ္ေနတာမို. ကေလးေတြကို အမ်ား အကူအညီနဲ. ဆြဲထုတ္ရတာမ်ိဳးေတြ ရွိၿပီး လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာစီမံေဆာင္ရြက္မွဳေတြမွာ လိုအပ္ခ်က္ရွိတယ္လို.ေရးသားမွဳအခ်ိဳ.ေတြ.ရပါတယ္ ။ အရင္သႀကၤန္ေခာတ္ေတြမွာတည္းကိုက အဲ့ဒီလမ္းဟာ လမ္းေလွ်ာက္ရာမွာတအားတိုးေ၀ွ.သြားလာရတဲ့ေနရာေတြပါ ။
 
ပုသိမ္လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္နဲ.ပတ္သက္လို. ခင္းက်င္းၿပင္ဆင္ထားမွုေတြနဲ.ပတ္သက္လို.လည္းေ၀ဖန္ သံေတြႀကားရၿပီး ကန္သံုးဆင့္နဲ.ေတာင္ေပၚဘက္မွာေတာ့ အေတာ္ေလးစည္ကားခဲ့တယ္လို.သိရပါတယ္ ။မံုရြာက ကန္သာယာလမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ကေတာ့ ပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပတာၿဖစ္ၿပီး အုန္းလက္မ႑ပ္ ၃၀ေက်ာ္ပါ၀င္ၿပီး စည္ကားခဲ့တယ္လို.သိရပါတယ္ ။ မေကြး ကမ္းနားလမ္း လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ကေတာ့ ဒုတိယအႀကိမ္က်င္းပတာၿဖစ္ၿပီး ထူးၿခားခ်က္အေနနဲ. အဘိုးအဘြားေတြပါ ပါ၀င္ဆင္ႏြဲခဲ့တာေတြ.ရၿပီး မသန္စြမ္းေတြလည္းပါ၀င္ဆင္ႏြဲခဲ့သလို နံ.သာေသြးမ႑ပ္ေတြမွာ အမ်ိဳးသားေတြက သနပ္ခါးေသြးေပးေနၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြက ၀င္ေရာက္လိမ္းၿခယ္ေနတာေတြ.ရပါတယ္ ။ အဲ့ဒီလိုပဲ ပုဂံလမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ကေတာ့ ပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပတာၿဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံၿခားသားအမ်ားအၿပား ၀င္ေရာက္ဆင္ႏြဲခဲ့ႀကေႀကာင္းသိရပါတယ္ ။
 
ဒီႏွစ္မွာပထမဆံုးက်င္းပတဲ့ အင္းေလးေရေပၚသႀကၤန္ဟာ ထူးၿခားခဲ့သလို စက္ဘီးစီးသမား ၄၀၀ေက်ာ္ပါ၀င္တဲ့စက္ဘီးသႀကၤန္ကိုလည္းအင္းေလးေဒသကေနစတာထြက္ခဲ့ႀကတယ္လို.သိရပါတယ္ ။ ဒါ့အၿပင္ ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလးစတဲ့ၿမိဳ.ႀကီးေတြမွာ ( ၿပည္ေထာင္စုသႀကၤန္ ) တိုင္းရင္းသားရိုးရာသႀကၤန္ေတြ က်င္းပေပးေနသလို သု၀ဏၰကြင္းမွာ က်င္းပေနက် ရခိုင္ရိုးရာသႀကၤန္ကိုေတာ့ ေနၿပည္ေတာ္မွာ ရခိုင္ရိုးရာသႀကၤန္ မ႑ပ္တစ္ခုဖြင့္လွစ္ေပးထားခဲ့တယ္လို.သိရပါတယ္ ။
 
ယိုးဒယားတို.ရဲ.ေဆာင္ခရမ္ ေရသဘင္မွာေတာ့ ၂ရက္အတြင္း ယဥ္တိုက္မွု တစ္ေထာင္ခန္.အတြင္းမွာ ေသဆံုးသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ယဥ္တိုက္မွဳေႀကာင့္ လူေသခဲ့ရင္ တရားစြဲတဲ့ ပုဒ္မ ဟာ ေသဒါဏ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္တယ္လို.ဆိုပါတယ္ ။
 
ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီး အေရးေပၚ႒ာန ကို အႀကိဳေန.က လူနာ စုစုေပါင္း ၁၄၅ ေယာက္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး မႏၱေလး ေဆးရံုႀကီးကိုေတာ့ လူနာ ၆၀ေက်ာ္ေရာက္ရွိခဲ့ကာ ေသဆံုးသူ ၃ ဦး ရွိခဲ့တယ္လို.သိရပါတယ္ ။ ဒီေန. အက်ေန.မွာေတာ့ မႏၱေလး က်ံဳးအတြင္းကို စိတ္က်န္းမာေရးမေကာင္းသူတစ္ဦး ခုန္ဆင္းသတ္ေသခဲ့တယ္လို.သိရပါတယ္ ။
 
၀ါးခယ္မမွာေတာ့ ဆိုင္ကယ္မေတာ္တဆမွဳ အခ်ိဳ. ရွိခဲ့ၿပီး သီတာလမ္းနားမွာ ၿဖစ္တဲ့ ဆိုင္ကယ္ခ်င္းမေတာ္တဆမွဳ မွာေတာ့ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရမွဳၿပင္းထန္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးကို ဒီညေနပိုင္းမွာ လႊဲေၿပာင္းေပးပို. ကုသေစခဲ့ရတာမ်ိဳးအထိရွိခဲ့တယ္လို.သိရပါတယ္ ။
 
ေႏြရာသီရဲ. မေကာင္းတဲ့မိတ္ဖက္တစ္ခုၿဖစ္တဲ့ မီးေဘးအေနနဲ.အႀကိဳေန.က ထိန္ပင္အမွိဳက္ပံု မီးေလာင္ခဲ့ၿပီး တစ္နာရီမၿပည့္ခင္မွာပဲ ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္ ။ ဒီေန.ညေန ၃နာ၇ီခန္.မွာေတာ့ ေနၿပည္ေတာ္ ေဇယ်ာသီရိ ကုန္တိုက္ မီးေဘးသင့္ခဲ့ၿပီး ကုန္တိုက္တစ္ၿခမ္းခန္. ပါသြားကာ တစ္နာရီခန္.အႀကာမွာေတာ့ မီးၿငိမ္းသြား ခဲ့တယ္လို.သိရပါတယ္ ။
သႀကၤန္အႀကတ္ေန.
 
သႀကၤန္အႀကတ္ေန.မွာေတာ့ ၀ါးခယ္မၿမိဳ.ေလးရဲ. သႀကၤန္ဟာ ပိုမိုစည္ကားခဲ့ပါတယ္ ။ ေက်ာက္တိုင္ေရွ. ေဖ်ာ္ေၿဖေရးမ႑ပ္ နဲ. သူ.၀န္းက်င္က ေရပက္မ႑ပ္ေတြမွာ လူစည္ကားခဲ့သလို ကမ္းနားလမ္း လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ဧရိယာ နဲ. ဗဟိုမ႑ပ္တို.မွာလည္းစည္ကားခဲ့ပါတယ္ ။ ဒီေန.မွာေတာ့ ေၿပာရေလာက္တဲ့မေတာ္တဆမွဳ နဲ.ခိုက္ရန္ၿဖစ္ပြားမွဳမ်ိဳး မရွိခဲ့ဖူးလို.သိရပါတယ္ ။ ၿမိဳ.ေလးရဲ.ပတ္၀န္းက်င္ ေက်းလက္ေဒသကပါ လာေရာက္လည္ပတ္ႀကၿပီး ဒီႏွစ္သႀကၤန္စတိုင္ကေတာ့ မ်က္ႏွာဖံုးေတြစြပ္တာ ၊ Mask ေတြတပ္တာလိုမ်ိဳးကို မိန္းကေလး ၊ ေယာက်ၤားေလးမေရြးေတြ.ရတာပါပဲ ။
 
မနက္ပိုင္းက လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ဧရိယာအတြင္း ရဲစခန္းေရွ.မွာ သီးစံုဟင္း၊ ဘဲဥ ခ်ဥ္ေရ၊ ငံျပာရည္ေၾကာ္၊ ငါးေၾကာ္နဲ႔ ၀ါးခယ္မစခန္းက စတုဒိသာ ေကၽြးူေမြးကုသိုလ္ယူခဲ့ႀကတယ္လို.သိရပါတယ္ ။
 
ဒီေန.ထူးၿခားတာကေတာ့ ကသာလမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္မွာ ေလတိုက္မိုးရြာၿပီးပ်က္စီးမွုေတြရွိခဲ့တယ္လို.သိရပါတယ္ ။
 
သဘာ၀ေႀကာင့္မဟုတ္ပဲ စည္းကမ္းမဲ့တဲ့သူေတြေႀကာင့္ ရန္ကုန္ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ မွာ အလွဆင္ထားတဲ့ပုသိမ္ထီးေတြ ပ်က္စီးခဲ့ရတာ စိတ္ပ်က္စရာပါပဲ ။ အလွဆင္ထားတဲ့ထီးေတြတက္ၿဖဳတ္ ၊ ယူေဆာင္း ၊ ဓါတ္ပံုေတြရိုက္ ၊ Facebook တင္ႀကတဲ့လူငယ္ေတြ ( အခ်ိဳ.ဆိုပညာတတ္ၿဖစ္ပံုရသူေတြ ) ရဲ. စိတ္ဓါတ္ဟာ အင္မတန္ မွကို အံ့ႀသဘြယ္ရာ ၊ မသတီစရာပါပဲ ။
ဒါကို ( နယ္မွာေမြး

နယ္မွာစာသင္

ပညာေရးက ဆုံးခန္းမတိုင္(ဆုံးခန္းတိုင္ခ့ဲရင္လည္း ပညာက မတတ္)

ပညာေကာင္းေကာင္းမတတ္ေတာ့ အလုပ္အကိုင္က ေကာင္းေကာင္းမရ ..

အလုပ္အကိုင္ေကာင္းေကာင္းမရိွေတာ့ ဝင္ေငြနည္း(မရိွ)

ဝင္ေငြနည္းေတာ့ မိဘ အုပ္ထိမ္းသူ ဆိုဆုံးမမယ့္သူေတြနဲ႔ အတူေနခြင့္မရိွေတာ့ပဲ ရန္ကုန္ကို လာအေျခခ်

ေတြ႕ကရာ ရရာအလုပ္ လုပ္ၾက ..

 

ျဖစ္သလိုေနၾက

ျဖစ္သလိုစားၾက

ျဖစ္သလိုရွင္သန္ၾက

 

ကိုယ္ခႏၲာၾကံ့ခိုင္ဝၿဖိဳးသန္စြမ္းဖို႔ေတာင္ အႏိုင္ႏိုင္ ရွာေဖြေနၾကရတာမို႔ စိတ္ဓာတ္သန္စြမ္းဖို႔ ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ (စာမဖတ္ပဲ ဖုန္းပြတ္၊ ခ်တ္တင္လုပ္၊ အတင္းအဖ်င္းပဲဖတ္)

 

ဒီလိုနဲ႔ ..

 

ေပါ့ေပါ့ေန ေပါ့ေပါ့စား

အလကားရလို႔ကေတာ့ ဘာျဖစ္ျဖစ္ အကုန္ယူမယ္ ရွက္စရာမလိုဘူး ဆိုတ့ဲ အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ တန္ဖိုးမရိွတ့ဲ လူ႔အႏၲေတြ ေပါသထက္ေပါလာေနတ့ဲ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္ ..) ဆိုၿပီး ထီးေတြယူၿပီး ဓါတ္ပံုရိုက္ႀကသူေတြနဲ.တြဲၿပီး ဒါဟာရန္ကုန္မွာ လာေနတဲ့ အၿခားေဒသကလူေတြလက္ခ်က္လိုလို.ေရးခဲ့တဲ့ https://www.facebook.com/myanmar.e.e.team Page ဟာလည္း အမ်ားသူငွာ ဆဲသံသာတို.နဲ.ၿမိဳင္ဆိုင္ေနခဲ့ပါတယ္ ။
 
သႀကန္ အႀကိဳေန. နဲ.အက်မနက္ပိုင္း ၅နာရီအထိ ရန္ကုန္ - မႏၱေလး အၿမန္လမ္းမႀကီး မွာ ယာဥ္မေတာ္တဆမွဳ ၈ မွဳ ၊ဒါဏ္ရာရသူ ၂၀ ရွိခဲ့တယ္လို.သိရပါတယ္ ။
 
ယိုးဒယးရဲ.ေဆာင္ခရမ္ ေရသဘင္မွာေတာ့ ဧၿပီ ၁၁ ကေန ၁၃ အတြင္း ယာဥ္မေတာ္တဆမွဳ ၁၆၆၅ ၊ ေသဆံုးသူ ၁၇၄ ၊ ဒါဏ္ရာရ ၁၇၂၈ ရွိခဲ့တယ္လို.သိရပါတယ္ ။
 
အားလံုးဂရုၿပဳ သတိထားသင့္တဲ့ ၿဖစ္စဥ္တစ္ခုလည္း ဒီမနက္ပိုင္းက မံုရြာၿမိဳ. ၊ခ်င္းတြင္းၿမစ္ထဲမွာၿဖစ္ခဲ့ပါေသးတယ္ ။ မံုရြာဘက္ကမ္းကေန ေညာင္ပင္ႀကီးဇက္ဆိပ္ကိုကူးတဲ့ ကူတို.စက္ေလွဟာ လူ၄၀ကိုတင္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီး အကူးမွာ ေလွ၀မ္းထဲေရ၀င္နစ္ၿမဳပ္ခဲ့တာေႀကာင့္ မီးသတ္ကယ္ဆယ္ေရးေရယာဥ္ ၄စီး ၊အရပ္ဘက္ကယ္ဆယ္ေရး ၃စီးကူညီခဲ့တာေႀကာင့္ တစ္ဦးသာေရနစ္ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္ ။
 
ဒါဟာၿမိဳ.ေလးအတြက္လည္းအထူးသတိထားရမယ့္အၿဖစ္ပါ ။ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန.ကစၿပီး ေဒသအသီးသီးကေန ၀ါးခယ္မကို ၿပန္ေရာက္ေနသူေတြၿပန္ႀကေတာ့မွာပါ ။ အဲ့ဒီမွာဇက္ကိစၥေတြ ၊ ကူတို.ကိစၥေတြ အဆင္ေၿပဖို. ၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရဖို. ၊ စည္းစနစ္က်ဖို. တာ၀န္ရွိသူေတြေရာ ၊ ၿပည္သူေတြပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႀကရမွာပါ ။ တံတားဖ်က္တဲ့ကိစၥ ၊ ဇက္ဆြဲတဲ့ကိစၥအပါအ၀င္ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွာ ေ၀ဖန္မွဳေတြရွိေနတာေႀကာင့္အားလံုးလည္းပိုဂရုစိုက္ႀကမယ္လို.ယံုႀကည္ပါတယ္ ။ ခုခ်ိန္မွာ ၿပည္သူလူထု ယံုႀကည္ေနတာက အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္ ဆိုတာမ်ိဳး ၊ အမည္ခံအခြင့္အေရးယူသူမ်ိဳး ေတြမရွိေတာ့တဲ့ေခာတ္ ဒါ့ေႀကာင့္အားလံုးတစ္ေၿပးညီ စီနီယာအတိုင္းသာ ဇက္အတင္အခ်ကအစ စည္းကမ္းအတိုင္းသာ ၿဖစ္ေစဖို.ေမွ်ာ္လင့္ေနႀကၿပီး အေရးေပၚအေၿခအေနႀကံဳေတြ.ေနရသူ ( ဥပမာအေရးေပၚလူနာ ) ဆိုတာမ်ိဳးအတြက္သာ အခြင့္အေရး စိတ္တူသေဘာတူေပးခ်င္ႀကပါတယ္ ။ သႀကၤန္တြင္းတာ၀န္ယူေပးေနရသူအားလံုးကို ကိုယ္ခ်င္းစာသလို ေအာက္ေၿခက အၿပဳအမူနဲ.ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ဟာ ဟိုးအထက္အဆင့္ဆင့္အထိ ရိုက္ခတ္တတ္တာမို. မလိုလားအပ္တာမ်ိဳးလည္းမၿဖစ္ေစခ်င္တဲ့ေစတနာသက္သက္ပါ ။
သႀကၤန္အတက္ေန.
 
ၿမိဳ.ေလးရဲ. သႀကၤန္အတက္ေန.ဟာလည္း စည္စည္ကားကား ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ၿပီးဆံုးခဲ့တယ္လို.ဆိုရပါမယ္ ။ လူငယ္ခ်င္းအနည္းငယ္ေသာ အခ်င္းမ်ားမွဳ အခ်ိဳ. ရွိခဲ့ေပမယ့္ ေၿပာရေလာက္ေအာင္ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရ ခဲ့တာမ်ိဳးအထိေတာ့ မရွိခဲ့ဘူးလို.သိရပါတယ္ ။ ဒါ့အၿပင္မေတာ္တဆမွဳလည္း ထိခိုက္မွဳ ရွိတယ္လို.မႀကားရပဲ ညေနပိုင္းမွာသာ က်ံဳမေငးကေန ၀ါးခယ္မေဆးရံုေရာက္လာတဲ့ မေတာ္တဆမွဳ လူနာတစ္ဦး ရန္ကုန္ကို လႊဲပို.ခဲ့ရတာ ရွိပါတယ္ ။
 
ၿမိဳ.ေလးရဲ. ဒီႏွစ္သႀကၤန္ဟာေတာ့ မေတာ္မဆ နဲ.ရန္ပြဲမ်ားေႀကာင့္ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရမွဳ အနည္းဆံုး ႏွစ္လို.ေၿပာလို.ရပါတယ္ ။ ဒီႏွစ္မွာ သိသိသာသာေလ်ာ့နည္းသြားတာကေတာ့ စတုဒီသာမ႑ပ္ေတြၿဖစ္ၿပီး ရပ္ကြက္အလိုက္လုပ္ႀကတဲ့ မ႑ပ္ေတြလည္း ဒီႏွစ္ေလ်ာ့နည္းသြားပါတယ္ ။ ၿမိဳ.ေပၚမွာ ဆိုင္ကယ္ကို ႀကမ္းႀကမ္းရမ္းရမ္းေမာင္းတာမ်ိဳးေတြလည္း သိသိသာသာေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး မိသားစုလိုက္ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ကို ၀င္ေရာက္ဆင္ႏြဲႀကတာေတာ့ ပိုမ်ားလာတယ္ေၿပာရပါမယ္ ။
 
ေဖ်ာ္ေၿဖေရးမ႑ပ္အေနနဲ.ကေတာ့ ကမ္းနားလမ္း လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ ကမ႑ပ္ ၊ ေက်ာက္တိုင္ေရွ.က ေရႊအိမ္စည္မိသားစုေဖ်ာ္ေၿဖေရးမ႑ပ္ ၊ သံႀကိဳးတိုင္ ၿမစ္ႀကီးနား ေရႊစည္းစိမ္ေဖ်ာ္ေၿဖေရးမ႑ပ္ဆိုၿပီး ၃ခုရွိခဲ့ပါတယ္ ။ ညပိုင္းေဖ်ာ္ေၿဖေရးမ႑ပ္ ၊ စင္ၿမင့္စတာေတြေတာ့ ဒီႏွစ္မရွိခဲ့ပါဘူး ။
 
ဒီေန.သႀကၤန္အတက္ေန.မနက္ ၀ါးခယ္မရဲ.လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္မွာ ထူးၿခားတဲ့အလွဳတစ္ခု ရွိခဲ့ပါတယ္ ။ အဲ့ဒါကေတာ့ အိုးမည္း အလွဳပါ ။
လူတစ္ေယာက္က အိုးမည္းေတြေပေနတဲ့ ဒယ္အိုးတစ္လံုးကိုေက်ာမွာပိုးၿပီး အဲ့ဒီေနရာမွာ ပတ္ေလွ်ာက္ေနတာပါ ။ လူေတြက သူေက်ာပိုးထားတဲ့ ဒယ္အိုးက အိုးမည္းေတြ ယူလိုက္ ၊ အၿခားသူေတြ လိုက္သုတ္လိုက္နဲ. သူ.ဒယ္အိုးေလးေၿပာင္သြားတဲ့အထိ ၀ိုင္းအားေပးလိုက္ႀကပါတယ္ ။ ( ပံုကေတာ့ပ်က္သြားတဲ့ ဖုန္းတစ္လံုးထဲပါသြားတာမို. ၿပ မရပါဘူး )
 
ဒီသႀကၤန္မွာ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ထူးၿခားတဲ့အမွဳ ၂ခုႀကားခဲ့ရၿပီး တစ္ခုကေတာ့ အုတ္တြင္းၿမိဳ.နယ္ သရက္ခ်ဥ္ေက်းရြာမွာ သႀကၤန္အက်ေန.က ၿဖစ္ခဲ့တာ ၿဖစ္ၿပီး ၁၅ ႏွစ္အရြယ္သမီးငယ္ကိုေရထြက္ိကစားလို.ဆိုၿပီး အေဖကရိုက္တာမွာေနာက္စိကို ထိၿပီးေသဆံုးသြားခဲ့ရတာပါ ။ ေနာက္တစ္မွဳကေတာ့ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ.နယ္ ယန္းေလာေက်းရြာမွာ သႀကၤန္အႀကတ္ေန.က ၿဖစ္ခဲ့တာၿဖစ္ၿပီး အိမ္ရွင္ကေန အိမ္ငွားဆီကဆိုင္ကယ္ကို သႀကၤန္လည္ဖို.ငွားတာ မရလို.အခန္းကိုမီးနဲ.ရွိဳ.တဲ့အမွဳပါ ။
 
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာေတာ့ သႀကၤန္ကာလ ၃ ရက္အတြင္း ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ၊ ယာဥ္တိုက္မႈႏွင့္ ေသမႈ ေသခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားအရ လူ ၂၃ ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၃၁၆ ဦးအထိ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တယ္လို.သိရပါတယ္ ။
 
မအူပင္ၿမိဳ႕ ၊ ေပၚေတာ္မူပိုက္တန္း ျမစ္ကမ္းစပ္၌ ၁၂ရပ္ကြက္ ၊ ၿမိဳသစ္ ၅လမ္းတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အ႐ြယ္ လူငယ္ ၃ဦး ေရဆင္းကူးရာမွ မိန္းကေလး ၁ဦးႏွင့္ ေယာေက်္ားေလး ၁ဦးတို႔ ေရနစ္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တယ္လို.သိရပါတယ္ ။
 
ဒီေန.ယာဥ္မေတာ္တဆမွဳ ထဲမွာေတာ့ ရန္ကုန္ - မရမ္းကုန္း ၊ ၉မိုင္ မွာၿဖစ္ခဲ့တဲ့ ၿဖစ္စဥ္မွာ ကားတစ္စီးက အရွိန္လြန္ၿပီး လမ္းေဘးပေလက္ေဖာင္းမွာေရပက္ကစားေနတဲ့ကေလးအုပ္ကို၀င္တိုက္မိခဲ့ၿပီး ကေလး ၇ေယာက္ေလာက္ ဒါဏ္ရာ ရခဲ့တယ္လို.သိရပါတယ္ ။ အမ်ားစုကေတာ့ဒါဏ္ရာေၿပာပေလာက္ေအာင္မရပဲ အခ်ိဳ.သာ ဒါဏ္ရာ အနည္းငယ္ၿပင္းထန္ခဲ့တယ္လို.သိရပါတယ္ ။
 
ၿမန္မာ့သႀကၤန္ ကို ၿမန္မာအမ်ားစုရွိတဲ့ေနရာေတြမွာ က်င္းပေနႀကၿဖစ္ၿပီး ထိုင္၀မ္ႏိုင္ငံ နယူးထိုင္ေပၿမိဳ. က်ံဳးဟိုၿမိဳ.နယ္ က ၿမန္မာတန္းမွာ ဒီႏွစ္က်င္းပတဲ့ သႀကၤန္ဟာဆိုရင္ ၂၁ႏွစ္ ရွိသြားပါၿပီ ။ ဒီပြဲကိုၿမန္မာေတြ ၊ ၿမန္မာၿပန္ တရုတ္ေတြ ၊ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့ႀကတယ္လို.သိရပါတယ္ ။ၿမန္မာ့စားစရာေတြအၿပင္ ရုပ္ေသးေဖ်ာ္ေၿဖပြဲကအစ အၿပည့္အစံု က်င္းပႀကတာပါ ။
 
ဒါနဲ.ဆန္.က်င္ဘက္ႀကားရတဲ့သတင္းကေတာ့ မေလးရွားႏိုင္ငံက ေမတၱာ၀ိဟာရေက်ာင္းမွာ က်င္းပတဲ့ ၿမန္မာသႀကၤန္ပြဲဟာေတာ့ တားၿမစ္ခံရတဲ့အၿပင္ ေက်ာင္းပါခ်ိတ္ပိတ္ခံခဲ့ရတယ္လို.သိရပါတယ္ ။
 
ဒီသတင္းကို RFA မွာ ခုလိုေရးသားထားပါတယ္ ။
မေလးရွားႏိုင္ငံ စလန္းေကာျပည္နယ္ ကာခ်မ္းၿမိဳ႕က ေမတၱာဝိဟာရ ေက်ာင္းတုိက္မွာ ဧၿပီ ၁၄ ရက္ေန႔ သၾကၤန္အက်ေန႔က ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ သၾကၤန္ပြဲ က်င္းပခဲ့တာေၾကာင့္ ေက်ာင္းတုိက္ကုိ မေလးရွား စည္ပင္ရဲတပ္ဖဲြ႔က မေန႔က ခ်ိတ္ပိတ္လုိက္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ေမတၱာဝိဟာရ ေက်ာင္းတုိက္က ဦးေဆာင္ၿပီး နယ္ေျမလုံျခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ႔ နားလည္မႈယူကာ ခြင့္ျပဳခ်က္မတင္ဘဲ သၾကၤန္ပြဲကုိ က်င္းပခဲ့တာေၾကာင့္ ပြဲက်င္းပေနခ်ိန္မွာ ခရုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ ေရာက္ရွိလာၿပီး ပြဲကုိ ဆက္လက္မက်င္းပဖို႔ ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ေနာက္ရက္မွာ ေက်ာင္းတုိက္ကုိ ခ်ိတ္ပိတ္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွားအေျခစုိက္ ကပုန္း ၇ ရက္သားသမီးမ်ား နာေရးကူညီမႈအသင္း ဥကၠ႒ ဦးဆန္းဝင္းက RFA ကိုေျပာပါတယ္။
 
ဘာသာေရးၿဖစ္ေစ မည္သည့္အရာၿဖစ္ေစ အၿခားႏိုင္ငံေတြမွာ သူတို.ဥပေဒးအရသာ ၿပတ္သားစြာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိေႀကာင္း ဒီၿဖစ္ရပ္က သက္ေသၿပေနပါတယ္။
 ပံုမ်ားႀကည့္ရွဳရန္
သႀကၤန္အႀကိဳေန.ပံုမ်ား
သႀကၤန္အက်ေန.ပံုမ်ား 
သႀကၤန္အႀကတ္ေန.ပံုမ်ား
သႀကၤန္အတက္ေန.ပံုမ်ား