Wednesday, November 18, 2015

ၿမန္မာ - ထိုင္း - ဘဂၤလားေဒ.ရွ္ စစ္အင္အား ႏွိဳင္းယွဥ္သံုးသပ္မွဳရာဇာေက်ာ္ၿမင္. ေရးသားထားေသာ ဤ Post တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ အိမ္နီးျခင္းနိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး စစ္မက္ေရးရအရအျမဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသင့္ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ နွင့္ ထိုင္း တို႔၏စစ္ဖက္အင္အားမ်ားအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ၏ အင္အားနွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ သံုးသပ္ေဖာ္ျပထားညခင္းမ်ားသည္ စစ္ဖက္ေရးရာ စိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္ Post ေကာင္း တစ္ခုၿဖစ္သၿဖင္. ကူးယူေဖာ္ၿပပါသည္ ။

(စစ္တပ္ရွိေသာကမာၻ႔နိုင္ငံ ၁၂၆ နိုင္ငံအား ၂၀၁၅ နွစ္ဦးပိုင္းတြင္းေကာက္ယူထားေသာ စစ္တမ္းမွ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္)
ၿမန္မာ - 44
ဘဂၤလားေဒ.ရွ္- 53
ယိုးဒယား - 20


(စုစုေပါင္းလူဦးေရ)
ၿမန္မာ - 55,746,253
ဘဂၤလားေဒ.ရွ္ - 166,280,712
ယိုးဒယား - 67,741,401


(စစ္တိုက္နိုင္ေသာအရြယ္ေရာက္ျပီးသူ)
ၿမန္မာ - 1,028,866
ဘဂၤလားေဒ.ရွ္ - 3,300,000
ယိုးဒယား - 1,043,204


(အျမဲတမ္းစစ္အင္အား)
ၿမန္မာ - 406,000
ဘဂၤလားေဒ.ရွ္ -  400,000
ယိုးဒယား - 306,000
*** စစ္သည္ တစ္ဦးခ်င္းအရည္အခ်င္းဠ္ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ဗီယက္နမ္ျပီးလ်ွင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ ထို႕ျပင္ ျမန္မာ့စစ္သည္မ်ားသည္ နွစ္ ၆၀ ၾကာတိုက္ပြဲမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းသာလြန္ထက္ျမက္သည္***


(အရံစစ္အင္အား)
ၿမန္မာ - 0
ဘဂၤလားေဒ.ရွ္ - 2,280,000
ယိုးဒယား - 245,000
***ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အရံစစ္အင္အားမရွိသျဖင့္တစ္ပန္းရႈံးလ်ွက္ရွိသည္ အရံစစ္အင္အားျဖည့္တင္းသင့္သည္***


(Battle tank မ်ား)

ၿမန္မာ.တပ္မေတာ္ရွိ T 72 တင္.ကား

M - 569
B - 680
T - 722
*** ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွာပဲ တပ္မေတာ္ ရဲ ့ သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ ့ေတြဟာ ေခတ္မီတိုက္ခိုက္ေရး သံခ်ပ္ကာယာဥ္ေတြကို စတင္ လက္ခံရရွိပါတယ္။ ျပည္ပ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေတြရဲ ့အဆိုအရ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ အတြင္းမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဟာ-

T-72S ပင္မ တိုက္ပြဲ၀င္ တင့္ ၁၃၉ စီး …. ( ယူကရိန္း ၊ ရုရွား )
Type-59D ပင္မ တိုက္ပြဲ၀င္ တင့္ ၂၈၀ စီး + …. ( တရုတ္ )
Type-69 II ပင္မ တိုက္ပြဲ၀င္ တင့္ ၁၉၀ စီး + … ( တရုတ္ )
Type-80 ပင္မ တိုက္ပြဲ၀င္ တင့္ ( ×× ) စီး ( တရုတ္ )
Type-85 ပင္မ တိုက္ပြဲ၀င္ တင့္ ( ×× ) စီး ( တရုတ္ )
T-55 ပင္မ တိုက္ပြဲ၀င္ တင့္ ( ×× ) စီး ( အိႏိၵယ )
Type-63 အေပါ့စား တင့္ ၁၅၀ စီး + ….. ( တရုတ္ )***

(အေပါ့စား သံခ်ပ္ကာယာဥ္)

M 1,358
B 942
T 2,614
*** BTR-3U IFV သံခ်ပ္ကာ တိုက္ယာဥ္ ၁၀၀၀ စီး + ….
( ယူကရိန္း ႏွင့္ ဖက္စပ္ ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္သည္ )Type-85 APC သံခ်ပ္ကာ လူသယ္ယာဥ္ ၂၅၀ စီး …. ( တရုတ္ )
Type-90 APC သံခ်ပ္ကာ လူသယ္ယာဥ္ ၂၄၀ စီး …. ( တရုတ္ )
EE-9 Cascavel AFV သံခ်ပ္ကာတိုက္ယာဥ္ ၁၄၀ စီး … ( ဘရာဇီး )
AML-90 Armoured Cars ( ×× ) စီး … ( ေတာင္အာဖရိက )
72 MAV -1 IFV သံခ်ပ္ကာ တိုက္ယာဥ္ ( ×× ) ( ျပည္တြင္းထုတ္ ) ...
တို ့ကို လက္ခံ ရရွိခဲ ့တယ္လို ့ ဆိုပါတယ္...။ Light Tank မ်ားတြင္ ေလေၾကာင္းရန္ကကြယ္ေရး ယာဥ္မ်ားလည္းပါဝင္မည္ျဖစ္ျပီး အခ်ိဳ႕ကိုျပည္တြင္းထုတ္လုပ္နိုင္သည္***


(ယာဥ္တင္ သို႕ ပစ္စင္ျဖင့္ ျပစ္ရေသာ ပဲ့ထိန္း ေျမျပင္ ေဝဟင္ ပစ္လက္နက္မ်ား)
M -  108
B -  32
T -  26
( ျမန္မာနိုင္ငံ၏ airdefence system မွာေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားတြင္အေကာင္းဆံုးဟုုေျပာနိုင္သည္ )
 ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဟာ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ ့ဆိုလို ့ မဂၤလာဒံု ေလဆိပ္ အနီးမွာ ထားရွိတဲ ့ တပ္ခြဲတစ္ခြဲ သာ ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ ဒီ တပ္ခြဲဟာလဲ ၄၀ မမ ဘိုဖာ အေျမာက္၊ ၃.၇ မမ MK3A ယာဥ္ဆြဲ ေလယာဥ္ပစ္ အေျမာက္ နဲ ့၂၀ မမ M 38 ေလယာဥ္ပစ္အေျမာက္အနည္းငယ္ကိုသာ ပိုင္ဆိုင္ျပီး အနိမ့္ပ်ံလာတဲ ့ ေလယာဥ္တစ္ခ်ိဳ ့ကိုသာ တိုက္ခိုက္နိူင္စြမ္း ရွိပါတယ္..။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျပန္ေျပာရင္ေတာ့ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ရဲ ့၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး တပ္ခြဲေလးဟာ စစ္သမိုင္း ျပတိုက္ကို ေရာက္ရွိေနခဲ့ပါျပီ..။

တပ္မေတာ္ထုတ္ ပုခံုးထမ္း ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာမ်ား

လက္ရွိ တပ္မေတာ္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ ့ဟာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ရုံး ရဲ ့ကြပ္ကဲမွဳေအာက္မွာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးဇုန္ၾကီး ၆ခု ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္ရင္းေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ နဲ ့ဖြဲ ့စည္းထားျပီး ျဖစ္ေနပါျပီ..။ တပ္မေတာ္ အစိုးရ တက္လာျပီးတဲ ့ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး စတင္၀ယ္ယူခဲ့တဲ့ လက္နက္ဟာ စကာၤပူနိူင္ငံမွ တစ္ဆင္ ့ ၀ယ္ယူခဲ့တဲ ့ ယူေက နိူင္ငံထုတ္ Blood Hound MK 2 ေျမျပင္မွ ေ၀ဟင္ပစ္ ဒံုးေတြျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီေနာက္ အေျမာက္အမ်ား ထပ္မံ၀ယ္ယူခဲ့တာကေတာ့ တရုတ္နိူင္ငံလုပ္ HN 5A အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သံုး ပုခံုးထမ္း ဒံုးပ်ံေတြ ျဖစ္ပါတယ္..။ ဒီ ဒံုးပ်ံေတြဟာ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သံုး ပစ္မွတ္ရွာေဖြ စနစ္ ပါ၀င္ျပီး အျမင့္မီတာ ၃၀၀၀ ၊ အကြာအေ၀း မီတာ ၃၀၀၀ အကြာကို လူ ႏွစ္ဦးတည္းနဲ ့ ပစ္ခတ္နိူင္စြမ္းရွိပါတယ္..။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ Janes ကာကြယ္ေရး စာေစာင္ရဲ ့ေဖာ္ျပခ်က္အရ တပ္မေတာ္ဟာ ဘူလ္ေဂးရီးယား နိူင္ငံကေနSA-16 Gimlet ( Igla - 1E ) ပုခုံးထမ္း ေလယာဥ္ပစ္ဒံုးေတြ အမ်ားအျပား ၀ယ္ယူခဲ့ပါတယ္..။ဒီ ဒံုးပ်ံေတြဟာ အေမရိကန္ နိူင္ငံလုပ္ Stinger ပုခံုးထမ္း ဒံုးပ်ံေတြ နဲ ့ အလားသ႑န္တူျပီး အျမင့္မီတာ ၃၅၀၀ က ပ်ံသန္းလာတဲ ့ ေလယာဥ္ကို မီတာ ၅၂၀၀ အကြာအေ၀းကေန ပစ္ခ်နိူင္စြမ္း ရွိပါတယ္..။

ၿမန္မာ.တပ္မေတာ္ မွ Pechora 2M

၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ထပ္မံျဖည့္တင္းလာတာကေတာ့ ရုရွား နဲ ့ အေရွ ့ဥေရာပ နိူင္ငံေတြက ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး လက္နက္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္..။ ဒီလက္နက္ေတြထဲမွာ ေရဒါနဲ ့ ပစ္ခတ္နိူင္တဲ ့ Tunguska ( SA – 19 ) လို လက္နက္ေတြပါ၀င္လာျပီး လက္ရွိ ရုရွား နဲ ့ အေရွ ့ဥပေရာပ နိူင္ငံေတြမွာ ျဖန္ ့ခ်ထားတဲ ့ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးလက္နက္ အမ်ိဳးအစားေတြ ျဖစ္ပါတယ္...။
တစ္ခါ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အတြင္းမွာပဲ ယူကရိန္း နိူင္ငံက 36D6 ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ေရဒါ စနစ္ေတြ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး တစ္ခ်ိဳ ့သတင္းရင္းျမစ္ေတြရဲ ့အဆိုအရေတာ့ ျမန္မာနိူင္ငံမွာ ရုရွားလုပ္ P37 နဲ ့1L – 117 ေရဒါ အမ်ိဳးအစားေတြကို တပ္ဆင္ထားျပီး ျဖစ္တယ္လို ့သိရပါတယ္..။
ရုရွား ရဲ ့လက္ရွိ အသုံးျပဳေနတဲ ့ SA – 15 ( Tor M1 ) နဲ ့SA – 17 ( BUK M1 – 2 ) လို လက္နက္မ်ိဳးေတြ စတင္ရရွိလာပါတယ္...။ ဒီလက္နက္ေတြဟာ ေခတ္မီတာေ၀းပစ္ အျမင့္ပ်ံ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးလက္နက္ ေတြ ျဖစ္ျပီး SA – 17 ဟာ အျမင့္မီတာ ၁၅၀၀၀ ကေန ပ်ံသန္းလာတဲ ့ ပစ္မွတ္ကို၄၅ ကီလိုမီတာ အကြာကေန ပစ္ခ်နိူင္စြမ္း ရွိပါတယ္..။ လက္ရွိ အေျခအေနမွာေတာ့ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ ့အေနနဲ ့ေခတ္မီ SAM ဒံုးပ်ံ ေတြျဖစ္တဲ ့
SA 2 ,SA-5,SA 6 ,SA 15 ,SA 17 ,SA 18 , SA 19 ႏွင့္ Pechora 2M လို လက္နက္မ်ိဳးေတြ အမ်ားအျပား ပိုင္ဆိုင္ထားျပီလို ့သိရပါတယ္..။ ဒါဟာ အစီရင္ခံစာ တစ္ခုက ေဖာ္ျပခဲ့တဲ ့ ၁.၁၀.၁၉၆၆ ကေန ၃၁ ၃.၁၉၆၉ အတြင္း ျမန္မာ့ ေလပိုင္နက္ထဲကို အမ်ိဳးအမည္မသိ ေလယာဥ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ျဖတ္သန္း၀င္ေရာက္ခဲ့မွဳကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေနခဲ့ရတယ္ဆိုတဲ ့ သမိုင္းကို ျပည္ဖံုးကား ခ်လိုက္တာလဲ ျဖစ္ပါတယ္...။(သမာရိုးက် စစ္လက္နက္မ်ားျဖစ္ေသာ ယာဥ္ဆြဲေဟာင္ဝစ္ဇာ စိန္ေျပာင္း ေမာ္တာ ေနာက္ပြင့္ရိုင္ဖယ္မ်ား)


M - 884
B - အနည္းငယ္
T - 695
*** အေျမာက္တပ္ဖြဲ ့ဟာ ၁၉၉၀ ႏွစ္ဦးပိုင္းက စတင္ျပီး ၁၅၅ မမ နဲ ့ ၁၂၂ မမ ေဟာင္၀ဇ္ဇာ အေျမာက္မ်ား အပါအ၀င္ MLRS အတြဲလိုက္ ဒံုးပစ္ စနစ္မ်ား၊ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ရွိတဲ ့ အေျမာက္ ၊ စိန္ေျပာင္းမ်ားကို စတင္ တပ္ဆင္ အဆင့္ျမွင့္တင္ လာပါတယ္..။ အဲဒီထဲမွာ အစၥေရး ၊ တရုတ္ ၊ ရုရွား နဲ ့ ေျမာက္ကိုရီးယား နိူင္ငံထုတ္ လက္နက္ေတြ အဓိက ပါ၀င္တယ္လို ့လဲ ဆိုပါတယ္...

အေျမာက္တပ္ဖြဲ ့ ရဲ ့ေအာက္မွာ ဒံုးတပ္ရင္းမ်ား စတင္ဖြဲ ့စည္းလာျပီး ျပည္ပ စစ္လက္နက္ဆိုင္ရာ သတင္းရင္းျမစ္ တစ္ခ်ိဳ ့ရဲ ့အဆိုအရ ယိုးဒယား-ျမန္မာ နယ္စပ္တင္းမာမွဳ ျပသနာအျပီး ၂၀၀၃ နဲ ့ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္ေလာက္မွာ ဒီ ဒံုးတပ္ရင္းေတြဟာ တရုတ္နိူင္ငံ လုပ္ M11 တာတိုပစ္ ဒံုးပ်ံ ေတြနဲ ့ေျမာက္ကိုရီးယားလုပ္ Hwasong အမ်ိဳးအစား စကဒ္ဒံုးပ်ံေတြကို အမ်ားအျပား စတင္ လက္ခံရရွိခဲ့တယ္လို ့ဆိုပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယား သတင္းဌာန ရဲ ့၂၀၀၆ ခုႏွစ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ တပ္မေတာ္အစိုးရဟာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေမလမွာ Daewoo ေကာ္ပေရးရွင္း နဲ ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၃.၈ သန္းတန္ ဒုံးပ်ံ နည္းပညာဆိုင္ရာ စစ္လက္နက္ ကန္ထရုိက္တစ္ခု ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့တယ္လို ့လဲ သိရပါတယ္..။***

(ယာဥ္တင္စက္အေျမာက္မ်ား ယဥ္တင္ေဟာင္ဝစ္ဇာမ်ား)
M - 108
B - 18
T - 26
*** ယာဥ္တင္စက္အေျမာက္မ်ား မွာျပည္ပသို႕ပင္ ေရာင္းခ်နိုင္ေအာင္အရည္အေသြးမွီစြာထုတ္လုပ္နိုင္သည္ ယာဥ္တင္ ၁၅၅ မမ ေဟာင္ဝစ္ဇာ အစီးေလးဆယ္ ဝယ္ယူထား   ***

ေလတပ္


Total Aircraft
M - 235
B - 138
T - 573
*** ျမန္မာ့ေလတပ္ဟာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ နဲ ့ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္က ၀ယ္ယူခဲ့တဲ ့ ေဟာင္းႏြမ္းေနတဲ ့ ေလယာဥ္ နဲ ့ ရဟတ္ယာဥ္ မ်ိဳးစံု ၁၃၁ စီးေလာက္သာ ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ ေလတပ္ဟာ အရြယ္အစားေသးငယ္ဆင္းရဲ ျပီး သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး၊ေထာက္ပံ ့ေရး နဲ ့ၾကည္းတပ္ရဲ ့စစ္ဆင္ေရး တစ္ခ်ိဳ ့ေလာက္ကိုသာ အေထာက္အကူျပဳနိူင္တဲ ့အေနအထားလဲ ျဖစ္ပါတယ္။၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြမွာ ေလတပ္
ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ဖို ့ဘယ္လိုစာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တယ္ဆိုတာအတိအက် မသိရေပမယ့္ ၁၉၉၀ ဒီဇင္ဘာလ မွာပဲ တပ္မေတာ္ေလဟာ F7 2k ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ေရး ေလယာဥ္ ၁၀ စီး GAIC FT – 7 Trainers ေလယာဥ္ ၂စီး PT 6 အေမာင္းသင္ေလယာဥ္ အစီး ၃၀ ကို စတင္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ ယူဂိုဆလားဗီးယားနိူင္ငံက G4 Super Galab တိုက္ေလယာဥ္ တစ္အုပ္ ထပ္မံ ေရာက္ရွိလာျပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ F7 2K ေလယာဥ္ ၁၂ စီး ထပ္မံေရာက္ရွိလာပါတယ္။

၁၉၉၅ , ၁၉၉၇ နဲ ့ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ေတြမွာ တပ္မေတာ္ေလ အေနနဲ ့ ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ေရး တိုက္ေလယာဥ္အုပ္ေတြ အမ်ားအျပား ဖြဲ ့စည္းထားႏွင့္ ျပီးပါျပီ.. ျပည္ပ စစ္ဖက္ သတင္းအရင္းအျမစ္ေတြရဲ ့အဆိိုအရ တပ္မေတာ္ေလ ရဲ ့ ပထမဆံုး ဗံုံးၾကဲ တိုက္ေလယာဥ္ A5 ေတြကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ စတင္ လက္ခံရရွိတယ္လို ့ ဆိုပါတယ္...။ ၈ ႏွစ္အတြင္းမွာA5 ဗံုးၾကဲ တိုက္ေလယာဥ္ ၃၆ စီးကို လက္ခံရရွိခဲ့ျပီး ၁၉၉၈ နဲ ့ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ေတြမွာေတာ့ K8 အေမာင္းသင္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ေတြ အမ်ားအျပား စတင္ေရာက္ရွိလာပါတယ္...။ ေလယာဥ္ေတြ အမ်ားအျပား ေရာက္ရွိလာျပီး ကြ်မ္းက်င္ ေလသူရဲေတြ အမ်ားအျပား ရုတ္တရက္လိုအပ္လာတဲ ့
ျပသနာကို ေျဖရွင္းနိူင္ဖို ့ တပ္မေတာ္ အစိုးရဟာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ စစ္တကၠသိုလ္ လက္ခံပတ္ တစ္ခုတည္းမွာတင္ ေလသူရဲ ဗိုလ္ေလာင္း ၂၅၀ ကို သီးသန္ ့ စတင္ေခၚယူခဲ့ပါတယ္...။ ဒီဗိုလ္ေလာင္းေတြဟာ စစ္တကၠသိုလ္ ဒုတိယႏွစ္မွာတင္ ေလယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းေက်ာင္း အသီးသီးကိုသြားေရာက္ သင္ၾကားရျပီး ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းဆင္းခါနီး အခ်ိန္မွသာ စစ္တကၠသိုလ္ကို လာေရာက္ပူးေပါင္း ေက်ာင္းဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းဆင္းျပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီအရာရွိေတြဟာ
တပ္မေတာ္ေလ ရဲ ့ အမာခံ ေလသူရဲ အုပ္စုေတြ ျဖစ္ေန ျပီးပါျပီ..။ ေနာက္ထပ္ စစ္တကၠသိုလ္ လက္ခံပတ္အခ်ိဳ ့မွာလဲ ဒီအစီအစဥ္အတိုင္း ေလသူရဲ႕ ဗိုလ္ေလာင္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို သီးသန္ ့ေခၚယူေလ့က်င့္ ေမြးထုတ္ခဲ့တယ္လို ့သိရပါတယ္။


၁၉၉၀ ကေန ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အတြင္း တပ္မေတာ္ေလ ရဲ ့ ေဟာင္းႏြမ္းေနတဲ့ ေဖာ္ကာေလယာဥ္မ်ား ေနရာမွာအစားထိုးဖို ့စတင္ေရာက္ရွိလာတာ
ကေတာ့ SAC Y8D အမ်ိဳးအစား သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္..။ ပိုလန္နိူင္ငံက ၀ယ္ယူလိုက္တဲ ့ PZL W3 Sokol အမ်ိဳးအစား ဘက္စံုသံုး ရဟတ္ယာဥ္ ၁၃ စီး နဲ ့ Mi 2 ရဟတ္ယာဥ္ အစီး ၂၀ ကို လက္ခံရရွိျပီးတဲ ့ေနာက္ ရုရွားနိူင္ငံလုပ္ Mi 17 ရဟတ္ယာဥ္ ၁၃ စီးလဲ ထပ္မံ အားျဖည့္ ေရာက္ရွိလာပါေတာ့တယ္..။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ယိုးဒယား နယ္စပ္ျပသနာ ျဖစ္ျပီးတဲ ့ေနာက္ အလွ်င္အျမန္ ထပ္မံ ေရာက္ရွိလာတာကေတာ့ ေခတ္မီ MiG 29 B ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ ၁၂ စီး ပဲ ျဖစ္ျပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေမာင္ေအး ရဲ ့ ရုရွား ခရီးစဥ္အျပီးမွာ MiG 29 ဂ်က္ေလယာဥ္ အေျမာက္အမ်ား ထပ္မံေရာက္ရွိလာခဲ့တယ္လို ့လဲ သိရပါတယ္..။

ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စု အတြင္းမွာပဲ မေကြးေလယာဥ္ကြင္း ၊ ေကာ့ေသာင္း ၊ ျမိတ္ ၊ ထား၀ယ္ နဲ ့ ေမာ္လျမိဳင္မွာရွိတဲ ့ ေလယာဥ္ကြင္းေတြကို အဆင့္ျမွင့္တင္ တိုးခ်ဲ ့တည္ေဆာက္မွဳ မ်ားေတာက္ေလွ်ာက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတာကို ေတြ ့ရျပီး ေလယာဥ္တည္ေဆာက္ေရး နည္းပညာလဲ စတင္ ဖြံျဖိဳးလာတာကို ေတြ ့ရွိရပါတယ္..။ ျပည္ပ စစ္ဘက္ နည္းပညာ သတင္းအရင္းအျမစ္ေတြ ရဲ ့အဆိုအရ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ နဲ ့ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ေတြမွာ တပ္မေတာ္ ေလ ဟာ အေပါ့စားေလယာဥ္ တစ္စီးစီကိုေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္တပ္ဆင္နိူင္ခဲ့ျပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ STOL CH – 701 အမ်ိဳးအစားအေပါ့စားေလယာဥ္ တစ္စီးကို ေအာင္ျမင္စြာ တပ္ဆင္ ပ်ံသန္းနိူင္ခဲ့တယ္လို ့သိရွိရပါတယ္...။***

Total Helicopers


M - 97
B - 51
T - 244


(တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္)
M - 72
B - 45
T - 95


(ဘက္စံုသံုးတိုက္ေလယာဥ္)
M - 54
B - 45
T - 76


(အေမာင္းသင္ေလယာဥ္)
M - 44
B - 71
T - 146


(ပို႕ေဆာင္ေရးေလယာဥ္)
M -101
B - 52
T - 272


(ဆင္းသက္နိုင္ေသာေလယာဥ္ကြင္းမ်ား)
M - 64
B - 41
T - 101


ေရတပ္ 


(ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာ)
M - 6
B - 7
T - 12

Submarine (ေရငုပ္သေဘၤာ)
M - 0
B - 0
T - 0
Submarine ကသံုနိုင္ငံလံုးဝယ္ယူဖို႕ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိျပီး လက္ဝယ္ရွိမရွိကို မထုတ္ျပန္ေသးေခ်

Aircraft Carrier (ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ)
M - 0
B - 0
T - 1

Corvettes
M - 3
B - 6
T - 5


(မိုင္းရွင္းေရယာဥ္)
M -1
B -5
T -7


(ကမ္းရိုးတန္းေစာင့္ေရယာဥ္)
M - 33
B - 55
T - 27


(အဓိကဆိပ္ကမ္း)
M - 3
B - 8
T - 5
***ျမန္မာ့ေရတပ္***


၁၉၈၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီက ျမန္မာ့ ေရတပ္ဟာ ကမ္းေျခေစာင့္ စစ္ေရယာဥ္ အနည္းငယ္ကိုသာ ပိုင္ဆိုင္တဲ ့အင္အားေသးငယ္တဲ့ ေရတပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္ အၾကာမွာေတာ့အေျခအေနဟာ အေျပာင္းအလဲၾကီး ေျပာင္းလဲသြားပါျပီ..။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွာ တပ္မေတာ္ ေရ ကို ပထမဆုံး ေရာက္ရွိလာတာကေတာ့ ေရမိုင္ ၃၀ အထိ ေမာင္းႏွင္နိူင္တဲ ့ PB 90 အမ်ိဳးအစား ကမ္းေျခေစာင့္ စစ္ေရယာဥ္ ( UMS 424 ,UMS 425, UMS 426 ) ေတြ ျဖစ္ပါတယ္...။

ဒုတိယထပ္ ေရာက္လာတာကေတာ့ ၅၉ မီတာအရွည္ Hainan အမ်ိဳးအစား Type 037ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရး စစ္ေရယာဥ္ ဆယ္စီး ပါ။ ၁၉၉၁ ဇန္န၀ါရီလမွာ ပထမ အသုတ္ စစ္ေရယာဥ္ ၆ စီးကို လက္ခံရရွိခဲ့ျပီး ၁၉၉၃ ေမလ မွာ ေတာ့ ဒုတိယအသုတ္ စစ္ေရယာဥ္ ၄ စီး ( UMS 441 – UMS 450 ) တို ့ကိုလက္ခံ ရရွိခဲ့ပါတယ္....။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ တပ္မေတာ္ အစိုးရဟာ
၆၃ မီတာအရွည္ရွိတဲ ့ Houxin အမ်ိဳးအစား ဒံုးပ်ံတင္ အျမန္သြား စစ္ေရယာဥ္ ၆ စီး ( UMS 471 – UMS 476 ) ကို ၀ယ္ယူဖို ့ တရုတ္နိူင္ငံ နဲ ့ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါတယ္..။ဒီ သေဘၤာေတြကို ၁၉၉၅ , ၁၉၉၆ နဲ ့ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ေတြမွာ တပ္မေတာ္ေရ က လက္ခံရရွိခဲ ့ျပီး တပ္မေတာ္ေရ ရဲ ့ပထမဆံုး YJ -1 ( C 801 ) သေဘၤာဖ်က္ ပဲ့ထိန္း ခရုစ္ ဒံုးပ်ံတပ္ဆင္ထားတဲ ့ စစ္သေဘၤာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္...

ဒံုးပ်ံတင္ အျမန္သြားတိုက္ခိုက္ေရး စစ္ေရယာဥ္
၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာေတာ့ တပ္မေတာ္ ေရတပ္သေဘာၤက်င္း နဲ ့ျမန္မာ့ သေဘၤာက်င္း လုပ္ငန္းေတြဟာတရုတ္ နည္းပညာ အေထာက္အပံ ့ေတြကို အေျမာက္အမ်ား ရရွိလို ့ေနခဲ့ပါျပီ...။ အဲဒီ ၁၉၉၀ ကေန၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ကာလအတြင္း မွာေတာ့ တပ္မေတာ္ေရတပ္ သေဘၤာက်င္းဟာ ၅၀မီတာ အရွည္ရွိတဲ ့အျမန္ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ ၆စီး ( UMS 551 – UMS 556 ) ဒံုးပ်ံတင္ အျမန္တိုက္ခိုက္ေရး ေရယာဥ္ ၄စီး ( UMS 557 – UMS 560 ) ၂၇ ေပ အရွည္ရွိတဲ ့ျမစ္တြင္း ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ ၁၄စီး ( ငမန္း ၁ - ငမန္း ၁၄ ) နဲ ့ အျခားအေထာက္အကူျပဳ စစ္ေရယာဥ္ အမ်ားအျပားကို တည္ေဆာက္ ထုတ္လုပ္ခဲ့တယ္လို ့သိရပါတယ္...။

ေရတပ္သေဘၤာက်င္း ရဲ ့ အၾကီးစား သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရး ပရုိဂရမ္ေတြဟာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွာအင္ျပည့္အားျပည့္ စတင္ပါတယ္...။ ၇၇ မီတာ အရွည္ရွိတဲ ့ ေကာ္ဗက္ စစ္ေရယာဥ္ ( UMS 771 – UMS 772 ) ႏွစ္စီးကို တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဖရီးဂိတ္ စစ္သေဘၤာေတြကိုစတင္ထုတ္လုပ္နိူင္တဲ ့ အဆင့္ကို ေရာက္ရွိလာပါတယ္
လက္ရွိအေနအထားမွာေတာ့ တပ္မေတာ္ ေရ ဟာ ဒုံးပ်ံတင္ ဖရီးဂိတ္ နဲ ့ေကာဗက္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား အျမန္တိုက္ခိုက္ေရး ေရယာဥ္မ်ား ကမ္းေျခေစာင့္ ကင္းလွည့္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား ကမ္းတက္ေရယာဥ္မ်ား မိုင္းရွင္း ေရယာဥ္မ်ားနဲ ့ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး ေရယာဥ္ အေျမာက္အမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္တဲ ့ ေခတ္မီ ေရတပ္ တစ္ခု ျဖစ္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္...။


Ref;  Myanmar Defence Weapon , Myanmar Sea Man   , Global Fire Power & ကိုရဲမိုး 
Written by ရာဇာ ေက်ာ္ျမင့္   

No comments:

Post a Comment