Monday, February 16, 2015

ကိုးကန္.တိုက္ပြဲဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္ တစ္ခုကိုးကန္႔တိုက္ပြဲႏွင့္ပက္သက္၍ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏စစ္ေရးစြမ္းရည္ကိုသံုးသပ္ျခင္း။
(အရပ္သားတစ္ဦး၏စစ္ေရးသံုးသပ္ခ်က္) အား တိုက္ရိုက္ကူးယူေဖာ္ၿပပါသည္ ။
 
(၁)အလြန္ညံ့ဖ်င္းတဲ့ေထာက္လွမ္းေရးစနစ္(the worst intelligent services)
 
ရန္သူအင္အား 5000 ေလာက္ကအခ်င္းဝက္မိုင္100 ပတ္လည္အတြင္းမွာစုဖြဲ႔ၿပီးကိုယ့္
တပ္မဌာနခ်ဳပ္ကိုတိုက္တာကို(၁)ရက္ကေလးေတာင္ႀကိဳမသိတာကေတာ့အလြန္အင္
မတန္မွညံ့ဖ်င္းတဲ့ေထာက္လွမ္းေရးစနစ္လို႔ပဲသံုးသပ္လို႔ရပါတယ္။
လူငါးေထာင္နီးပါးစုဖြဲ႔ဖို႔နဲ့105မမအေျမာက္ႀကီးေတြတိုက္ပြဲဝင္ဖုိ႔စုဖြဲ႔တာကအနည္းဆံုး
တစ္ပတ္နီးပါးၾကာတဲ့အလုပ္ပါ။ဒီအတြင္းမွာသတင္းအစအနေလးေတာင္မေဖာ္ထုတ္
ႏုိင္ဘူးဆိုတာရန္သူကသိုသိပ္လြန္းတာမျဖစ္ႏုိင္ပဲေထာက္လွမ္းေရးအလြန္ညံ့ဖ်င္းတာ
လို႔ပဲသံုးသပ္ပါတယ္။


(၂)နယ္ေျမခံျပည္သူလူထု၏ေထာက္ခံမႈကိုလံုးဝမရရွိျခင္း။(no effective support by the local)
 
ေနာက္ထပ္ေသခ်ာတဲ့တစ္ခ်က္ကေတာ့တပ္အေနနဲ႔နယ္ေျမလူထုေထာက္ခံမႈကိုလံုးဝ
မရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္သာဒီအခ်က္ေတြကိုႀကိဳမသိတာျဖစ္ပါတယ္။နယ္စပ္ေဒသမွာ
တာဝန္ထမ္းေဆာင္တဲ့တပ္ေတြအေနနဲ႔လူထုစည္းရံုးေရးစြမ္းရည္အရမ္းအေရးႀကီး
တယ္၊လိုအပ္တယ္ဆိုတာဒီအခ်က္ကသက္ေသျပတာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္အခုတိုက္
ပြဲအၿပီးမွာေတာ့နယ္ေျမလူထုကိုလက္စားေခ်တံု႔ျပန္မႈလံုးဝမလုပ္ဖုိ႔သတိေပးလိုပါတယ္။
တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲေတြအေနနဲ႔ႀကိဳတင္အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားသင့္ပါတယ္။၁၉၈၈
မိုင္းယန္းတိုက္ပြဲတုန္းကလည္းမိုင္းယန္းလူထုအေပၚစစ္တပ္အေနနဲ႔လက္စားေခ်တံု႔ျပန္
မႈေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္။အခုဒီလိုမ်ိဳးထပ္မလုပ္ဖို႔တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။(၃)စိတ္ဓာတ္ေရးရာေကာင္းမြန္ၾကံ့ခိုင္မႈ(maintenance of morale and durability)
 
ရုတ္တရက္အတိုက္ခံရတာျဖစ္ေပမယ့္ရဲေမမ်ားအပါအဝင္တို္က္ပြဲဝင္အဆင့္အတန္း
အားလံုးျပင္းထန္စြာခုခံတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကတာကေတာ့ခ်ီးက်ဴးစရာပါ။ရန္သူအေနနဲ႔က
ေတာ့အေတာ့္ကိုေပးဆပ္လိုက္ရမယ္လို႔ယူဆပါတယ္။မိမိထက္ဆယ္ဆမကသာလြန္
တဲ့ရန္သူရဲ႕ဝိုင္းပတ္ပိတ္ဆို႔တိုက္ခိုက္မႈ(encirclement)ကိုနာရီေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္
ခုခံတုိက္ခိုက္မႈကိုတြန္းလွန္ႏိုင္တာဟာကမၻာ့တပ္မေတာ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာကိုမေတြ႔ရ
တဲ့ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႔ထူးျခားေသာအရည္အေသြးတစ္ခုအျဖစ္ရွိေနဆဲပါ။


(၄)စစ္ေရးအရအၿမဲအသင့္ျဖစ္မႈ။(Readiness)
 
ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း၂၄နာရီအတြင္းမွာပဲတပ္မ(၂)ခုကတုိက္ပြဲဧရိယာ(combat area)ထဲကို
ေရာက္ၿပီးတပ္မအဆင့္တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္တာကလည္းထူးျခားတဲ့စြမ္းရည္ပါပဲ။အရင္ဒီလို
တုန္႔ျပန္ႏိုင္မႈမ်ိဳးမေတြ႔ရပါဘူး။ဒါကတိုးတက္လာတဲ့အခ်က္လို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။တပ္မ
အဆင့္ေရႊ႕ေျပာင္းတိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္(mobility)အလြန္ေကာင္းလာတယ္လို႔သံုး
သပ္ႏိုင္ပါတယ္။(၅)အနီးကပ္ေလေၾကာင္းပစ္ကူေပးႏိုင္မႈစြမၤးရည္(close air support)
 
အလြန္ထိေရာက္တဲ့ေလေၾကာင္းပစ္ကူမ်ားလို႔သံုးသပ္လို႔ရပါတယ္။MI35ေတြK8ေလ
ယာဥ္ေတြကိုဝယ္ယူထားတာမၾကာျမင့္ေသးေပမယ့္ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ျမန္
မာ့ေလတပ္ကေလသူရဲေတြရဲ႔အရည္အခ်င္းကိုလည္းမခ်ီးမြမ္းလို႔မရပါ။ဒီအခ်က္က
လည္းကၽြန္ေတာ္တို႔ေလတပ္ကိုေခတ္မီကိရိယာေတြျဖည့္ဆည္းလိုက္တာနဲ႔ကမၻာ့တန္း
ဝင္ေလတပ္အဆင့္ကိုရႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ခိုင္မာတဲ့သက္ေသျပခ်က္ပါ။


(၆)ထင္ထင္ရွားရွားမေတြ႕ရေသးတဲ့အေျမာက္တပ္(Artillery Bombardment)

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္တိုက္ပြဲေတြမွာအဓိကက်တဲ့အေျမာက္တပ္ရဲ႔
စြမ္းရည္ကိုဒီေန႔အထီမေတြ႔ရေသးတာကေတာ့တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ထိုးစစ္မဆင္ႏိုင္
ေသးတာ(သို႔)အနီးကပ္တိုက္ပြဲေတြျပင္းထန္ေနေသးတာ၊(သို႔)ရန္သူရဲ႔သိမ္းပိုက္ၿပီးသား
ေနရာေတြမွာအခိုင္အမာခံစစ္ဆင္မႈေတြမရွိဘူးလို႔သံုးသပ္လို႔ရပါတယ္။နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္
တိုက္ပြဲဝင္တာမဟုတ္ပဲေျခလ်င္တပ္ေတြလုိအပ္တဲ့ေနရာကိုပစ္ကူေပးတဲ့အ
ဆင့္ေလာက္မွာပဲရွိေနတယ္လို႔ယူဆပါတယ္။


(၇)ရန္သူ႔ရည္မွန္းခ်က္ကိုပ်က္ျပားေစျခင္း(Disorder of enemy objectives)
 
စစ္ပြဲတစ္ခုရဲ႔ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုအထေျမာက္မွေအာင္ျမင္တယ္လို႔ဆိုလို႔ရပါတယ္။ဥပမာ
ဓားစာခံေတြကယ္တင္ရမယ့္စစ္ဆင္ေရးဆိုရင္တပ္သားေတြဘယ္ေလာက္ဆံုးရွံဳးမႈရွိ
ပါေစဓားစာခံေတြကိုကယ္တင္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ရည္မွန္းခ်က္အထေျမာက္တယ္လုိ႔ဆို
လို႔ရပါတယ္။ကိုရီးယားစစ္ပြဲမွာတရုတ္စစ္သည္၅သိန္းနီးပါးအသက္ေပးခဲ့ရေပမယ့္တ
ရုတ္ေတြကစစ္ပြဲႏိုင္တယ္လုိ႔ေျပာျခင္းကသူ႔ရဲ႔မဟာ
ဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့အေမရိကန္တပ္ေတြကိုယာလူးျမစ္ကမ္းကေမာင္းထုတ္ဖို႔နဲ႔
ေျမာက္ကိုးရီးယားအစိုးရကိုကာကြယ္ဖို႔ျဖစ္တယ္။ဒီရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္လုိ႔သူတို႔
ႏိုင္တယ္လို႔ေျပာတာပါ။ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲလည္းအလားတူပါပဲ။
အခုဖုန္ၾကားရွင္ကကိုးကန္႔ေဒသကိုျပန္တိုက္ယူမယ္ဆိုတာသူ႕ရဲ႕မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္း
ခ်က္ျဖစ္ေပမယ့္ကိုးကန္႔ေဒသကိုသူထင္သလိုလြယ္လြယ္နဲ႔မရပဲသူ႔စစ္သားေတြအမ်ား
ႀကီးဆံုးၿပီးသူ႔ေငြေတြအမ်ားႀကီးကုန္သြားတာကေတာ့ရည္မွန္းခ်က္မေအာင္ျမင္ပဲအရင္း
အမ်ားႀကီးပါဆံုးရွံဳးသြားေစတယ္။ဒီရည္မွန္းခ်က္ကိုမွန္းဆၿပီးမွန္မွန္ကန္ကန္ေခါင္း
ေဆာင္မႈေပးႏိုင္တဲ့စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕စြမ္းရည္ကိုအသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ကိုယ့္အလုပ္ကိုသာကိုယ္
လုပ္ရင္ဒီထက္ပိုၿပီးထိေရာက္ေကာင္းမြန္တဲ့တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
လိုအပ္ေနတဲ့စည္းရံုးေရးစြမ္းရည္ေကာင္းဖို႔၊ေထာက္လွမ္းေရးစနစ္ေတြပိုေကာင္းဖို႔အ
တြက္ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုပါတယ္။
မလိုအပ္တဲ့၊ဘယ္သူမွလည္းမၾကည္ျဖဴတဲ့အလုပ္ေတြလုပ္ေနတာကိုရပ္တန္းကရပ္ရင္း
ကမၻာ့အဆင့္မီတပ္မေတာ္တစ္ရပ္ကိုတိုင္းရင္းသားအားလံုးနဲ႔လက္တြဲတည္ေဆာက္ေစ
လုိပါတယ္။

ကမၻာ့အဆင့္မီတပ္မေတာ္ႀကီးတစ္ရပ္ေပၚထြက္လာေရးေမွ်ာ္မွန္းလ်က္---------------

(ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့အခ်က္မွာက်န္ခဲ့တဲ့၊လိုအပ္တဲ့၊မမွန္ကန္တဲ့အခ်က္ေတြကိုဝိုင္းဝန္း
သံုသပ္ၾကေစလိုပါတယ္။)


No comments:

Post a Comment