Friday, June 15, 2018

မံုရြာေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱ ေဇာတမုနိ ၏ ေထရုပၸတၱိ အက်ဥ္း

ဆရာေတာ္ အေလာင္းအလ်ာ ကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တန္.ဆည္ၿမိဳ.နယ္ ေညာင္ဇီးကုန္း အုပ္စု ေပါက္ေတာ ရြာ ခမည္းေတာ္ဦးစံၿပည့္ ၊ မယ္ေတာ္ ေဒၚလံုး တို.မွ ၁၂၉၄ ( ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၃၂ ) ခုႏွစ္ ကဆုန္လဆန္း ၁၃ ရက္ အဂၤါေန. မနက္ ၅း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ မီးရွဳးသန္.စင္ ဖြားၿမင္ ခဲ့ပါသည္ ။ ညီအကို ေမာင္ႏွမ ေၿခာက္ဦးတို.တြင္ ဆရာေတာ္သည္ စတုတၳေၿမာက္ သားရတနာ တစ္ဦး ၿဖစ္ၿပီး  ငယ္နာမည္ မွာ ေမာင္ဥာဏ္ပိုင္ ၿဖစ္ပါသည္ ။

၁၃၀၇ ခုႏွစ္ တပို.တြဲလဆန္း တြင္ ခမည္းေတာ္ ၊ မယ္ေတာ္တို.၏ ပစၥယာႏုဂဟ ကို ခံယူ၍ ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ ကို ဥပဇၥ်ယ္ ၿပဳ၍ ရွင္သာမေဏ အၿဖစ္သို.ေရာက္ရွိခဲ့သည္

ဆရာေတာ္သည္ ငါးႏွစ္အရြယ္မွ စတင္ကာ တန္.ဆည္ၿမိဳ.နယ္ ေပါက္ေတာေက်ာင္းဆရာေတာ္မ်ား ၿဖစ္ေသာ ဘဒၵႏ ၱ ၀ိစာရ ၊ ဘဒၵႏ ၱသုမန တို.ထံ ၁တန္း ၊ ၂တန္း ႏွင့္ အေၿခခံပညာတို.ကိုလည္းေကာင္း ၊ တန္.ဆည္ၿမိဳ.နယ္ ေရႊဂူ အေရွ.ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱ သုမဂၤလ တို.ထံတြင္ ၃တန္း ၊ ၄တန္း ႏွင့္ ပါ႒ိစာေပ အေၿခခံသင္ရိုးတို.ကိုလည္းေကာင္း သင္ယူခဲ့ပါသည္ ။ ပညာသင္ဘက္ သက္ရြယ္တူ ကိုရင္ ၁၂ ပါးတြင္ အေတာ္ဆံုး ကိုရင္ တစ္ပါးအၿဖစ္ အသိအမွတ္ၿပဳ ခံခဲ့ရသည္ ။၁၃၀၉ ခုႏွစ္ တန္ခူးလဆန္း ၉ ရက္ေန.တြင္ မံုရြာၿမိဳ. အေရွ.လယ္တီတိုက္ ပထမေက်ာ္ ဘဒၵႏ ၱ၀ါယာမ ဆရာေတာ္ ထံေရာက္ရွိကာ ဆရာေတာ့္ထံမွ ပဒရူပ သိဒိ ႏွင့္ မာတိကာ ဓါတုကထာ က်မ္းစာကိုလည္းေကာင္း ၊ စာခ်ဆရာေတာ္မ်ား ၿဖစ္ႀကေသာ ဘဒၵႏ ၱ ေမဃ ၊ ဘဒၵႏ ၱေဇာတိက တို.ထံမွ သဒၵါ ၊သၿဂိဳဟ္ ၊ ၀ိနည္း တို.ကိုလည္းေကာင္း သင္ယူခဲ့ၿပီး ၁၃၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ပထမငယ္တန္းကို ထိုေက်ာင္းတိုက္ မွပင္ ေအာင္ၿမင္ေတာ္ မူခဲ့သည္ ။

 ၁၃၁၃ခုႏွစ္ ၿပာသိုလဆန္း ၁၄ ရက္ ေန.တြင္ မံုရြာခရိုင္ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ.နယ္ က်ီကုန္းေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးေကာ႑ည ကို ဥပဇၥ်ယ္ ၿပဳ၍ ၀ါးခယ္မၿမိဳ. မံုရြာေက်ာင္းတိုက္ ဓ႑သိမိ သိမ္ ရဟန္းေလာင္း ၁၂ ပါးကို ေလးဆိုင္းခြဲ၍ သိမ္၀င္ရာ နာဂအမည္ၿဖင့္ ဆရာေတာ္မ်ား၏ ဓမၼာႏုဂဟ ၿဖင့္လည္းေကာင္း ၊ ရဟန္းအမ ၁၂ ပါးအနက္ ၀ါးခယ္မၿမိဳ. ၿမဴရံုးလမ္း ေရႊေတာင္လဘက္ေၿခာက္ ကုန္သည္ ဦးတင္ေဖ - ေဒၚၿမသန္း ( ဦးေအာင္ဇင္ ၏ မိဘမ်ား - ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းေရွ.) တို.၏ ပစၥယာႏုဂဟ ၿဖင့္လည္းေကာင္း ရဟန္းအၿဖစ္သို. ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္ ။

ထို ၁၃၁၃ ခုနွစ္တြင္ပင္ ၀ါးခယ္မၿမိဳ. မံုရြာေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱပညာ၀ံသ ဆရာေတာ္ထံ ယမိုက္ ၁၀ က်မ္း ၊ ပ႒န္း ၊ အလကၤာ ၊ ဆန္း ၊ ပါတိေမာက္တို.ကို သင္ယူခဲ့ရာ ၁၃၁၅ ခုႏွစ္တြင္ မံုရြာေက်ာင္းတိုက္ မွ ပထမလတ္ တန္း ကိုေအာင္ၿမင္ေတာ္ မူခဲ့ပါသည္ ။

၁၃၁၆ ခုႏွစ္ ကုန္ခါနီးတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ. အေနာက္ၿပင္ ေမဃ၀တီ ေတာင္သမန္ တုလြတ္ရန္ေရွာင္ ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱ တိေလာက ထံ မွ ပထမႀကီးတန္း စာေပမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူကာ ထိုေက်ာင္းတြင္ ပထမႀကီးတန္း ေအာင္ၿမင္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္ ။၁၃၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္သမန္ တိုက္ ပုသိမ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱ ေရ၀တ ၊ နန္းေတာ္ကၽြန္းဆရာေတာ္ ႏွင့္ ဆရာေတာ္ ဦးေကသ၀ တို.ထံတြင္ စာခ်တန္း စာ၀ါမ်ားကို ၁၀ါအတြင္းသင္ယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္ ။ထိုသို.သင္ယူေနစဥ္ ငယ္ဆရာေတာ္ ေရႊဂူ အေရွ.ေက်ာင္းဦးသုမဂၤလ ၏အမိန္.အရ ရပ္ရြာ ဇာတိ ေက်ာင္းအပ်က္ကို ၿပဳၿပင္ကာ ငါးႏွစ္လံုးလံုး ေက်ာင္းသစ္ေဆာက္ၿခင္း ၊ ဘက ပညာေရး ကိုေထာက္ကူသင္ႀကားေပးၿခင္းတို.ၿဖင့္ ဆရာ.အမိန္.နာခံကာေက်းဇူးဆပ္ရင္း သာသနာၿပဳေနခဲ့ပါသည္ ။

၁၃၂၃ တန္ေဆာင္မုန္း လတြင္ ၀ါးခယ္မၿမိဳ. မွ ရဟန္း ဒါယကာ ၊ ဒါယကာမတို.က ပညာေရးကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါရန္ ေတာင္းဆိုပူဆာ မွဳေႀကာင့္  ၀ါးခယ္မၿမိဳ. မံုရြာေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသ ထံ ၿပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္ ။ သို.ေသာ္ ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသ ၏ တာ၀န္ေပးမွဳ အရ တစ္ေန.လွ်င္ စါ၀ါ သံုး၀ါ ပို.ခ်ေနရသၿဖင့္ စာခ်တန္းစာေပမ်ားကို ဆက္လက္ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ၿခင္း မရွိေတာ့ပါ ။ ထိုစာ၀ါပို.ခ်မွဳကို ၁၃၂၃ မွ ၁၃၄၅ အထိ ၂၂ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ၿပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္ ။

ဆရာေတာ္သည္ ၀ါးခယ္မၿမိဳ. မံုရြာေက်ာင္းတိုက္ တြင္ စာခ်ဆရာေတာ္ ၊ တိုက္အုပ္ဆရာေတာ္ ၊ ထို.ေနာက္ ပဓါန နာယက ဆရာေတာ္ အၿဖစ္ သီတင္းသံုးေနထိုင္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္ ။ ၀ါးခယ္မၿမိဳ.နယ္ သာသနာေရးဆိုင္ရာ ၀ိနစ ၦယ မ်ား ႏွင့္  ပညာေရး က႑တို.တြင္ အႀကံေပးၿခင္း ၊ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းမ်ား  လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးေတာ္ မူခဲ့ပါသည္ ။.၀ါးခယ္မၿမိဳ. ၿမန္မာအဘိဓါန္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ.တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ေ၀ါဟာရေပါင္း ၆၀၀၀-၇၀၀၀ ခန္. ေပးပို.ေတာ္မူခဲ့ပါသည္ ။ဆရာေတာ္သည္ ၁၃၈၀ နယုန္လၿပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ ( ၈ - ၆ - ၂၀၁၈ ) မနက္ ၆း၀၀ နာရီအခ်ိန္ သက္ေတာ္ ၈၇ ႏွစ္ သိကၡာေတာ္ ၆၇ ၀ါ အရတြင္ ဘ၀နတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္ မူခဲ့ပါသည္ ။

No comments:

Post a Comment